Genetik Güvenlik Açığı ve Genelleştirilmiş Anksiyete Bozukluğu

Genler GAD Gelişimini Nasıl Etkileyebilir?

Genelleşmiş anksiyete bozukluğunun (GAD) geliştirilmesi için genetik zafiyetin potansiyelinin incelenmesi, halen GAD üzerinde yürütülen araştırmaların en büyük ve en önemli bölümlerinden biridir. Teknolojik ve metodolojik ilerlemeler araştırmacıların GAD'de oynadıkları rolün daha detaylı bir şekilde incelenmesine olanak sağlamıştır, ancak henüz tam bir anlayışa ulaşılamamıştır.

Bu araştırma hala ön aşamalarda olmasına rağmen, GAD gibi anksiyete bozuklukları ile karşılaşan herkes için önemli sonuçlar doğurmaktadır. Aşağıda, GAD gelişiminin genetik güvenlik açığı görünümü hakkında bir genel bakış yer almaktadır.

Genetik Güvenlik Açığı Nedir?

Esasen, genetik savunmasızlık, bir kişinin belirli çevresel faktörlerin kendini göstermesi durumunda bir bozukluk veya durum geliştirmek için biyolojik bir yatkınlığa sahip olabileceği fikrini ifade eder. Diğer faktörler hiç yaşanmazsa veya genler çok erken yaşlarda ifade edilebilirse, sorumlu genlerin genleri ya da kümesi bir kişinin tüm yaşamı boyunca uykuda kalabilir. Bu süreç sadece YAB için değil, diğer ruhsal bozukluklar ve tıbbi durumlar için de geçerlidir.

Örneğin, anneniz ya da babanız GAD ya da başka bir akıl hastalığına sahip olsaydı, genetik savunmasızlık çalışmasına göre, yaşamınız boyunca GAD geliştirme riskinde olabilirsiniz.

Ruh sağlığı da dahil olmak üzere ailenizin sağlık geçmişini anlamak önemli bir tarama aracı olabilir.

GAD için örnek

Aşağıda, bu genetik savunmasızlığın nasıl ortaya çıkabileceğine dair bir örnek verilmiştir. Bizim kurgusal insanımız, son zamanlarda GAD tanısı konan Mary adında 22 yaşında bir kadın.

Meryem'in ebeveynlerinin her ikisi de endişe sorunları ile mücadele etti ve aynı zamanda aile üyeleri tarafından bir endişe olarak tanımlanan bir büyükannesi de vardı. Bu aile verilerine dayanarak, Mary'nin, büyük yaşam streslerini veya çevresel olayları anksiyete ile yanıtlamak için onu teşvik edecek genlerin kalıtsal olabileceğine inanmak mantıklıdır. Her ne kadar Meryem her zaman biraz endişeli olduğunu söylese de, son ilişkilerinde yaşanan ayrılık ve iş değişimi, kaygısını daha uzun süre etkili bir şekilde baş edebileceği seviyelere itmiştir. Bu stresli olaylar onun genetik savunmasızlığında kaygılı hale geldi ve bu da onun bir problem geliştirmesine ve tedavi arayışına yol açtı.

Teşhis ve Tedaviye Etkisi

Ailenizin geçmişini incelemek, endişelenmeniz için genetik bir savunmasızlığınızın olup olmadığına dair ipuçları sunabilir. Hatırlanması gereken en önemli şey, herkesin strese bir çeşit psikolojik tepkiye yatkın olduğu ve bu kırılganlık ne olursa olsun etkili bir şekilde başa çıkmanın yolları olduğu yönündedir. Kaygı verici bakım verenlerle birlikte büyümeyle ilgili çevresel, sosyal ve psikolojik faktörlerin, GAD'ın nasıl geliştiğinin karmaşık denkleminin bir parçası olduğunu belirtmek de önemlidir.

Kısmen aile öyküsü ya da belirli olayların neden olduğu GAD, tedavi ve / veya ilaç tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Henüz yapmadıysanız, bir terapistle kaygınız hakkında konuşun ve aile üyelerinizde herhangi bir anksiyete belirtisi yaşarsa belirtiniz . Terapistiniz hepiniz kapsamlı bir tedavi stratejisi geliştireceksiniz. Devam eden ziyaretler sayesinde, anksiyete belirtilerini en aza indirmek ve daha zengin bir yaşam sürmek için gerekli baş etme becerilerini öğreneceksiniz.

Kaynak:

Charney, D. "Anksiyete Bozukluklarına Direnç ve Güvenlik Açığı Psikobiyolojisi: Önleme ve Tedavi Önerileri". Klinik Nörobilimde Diyaloglar , 2003, 207-221.