TSSB ve Avoid Kişilik Kişilik Bozukluğu Arasındaki Bağlantı

Avoidia Kişilik Bozukluğu TSSB'de Daha Yaygındır

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olan kişilerin, anksiyete ve duygudurum bozuklukları gibi diğer bozukluklar geliştirmenin yanı sıra, sınırda kişilik bozukluğu , antisosyal kişilik bozukluğu ve kaçıngan kişilik de dahil olmak üzere kişilik bozukluklarının belirtilerini gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. bozukluk.

Son olarak, TSSB ve kaçıngan kişilik bozukluğu arasındaki ilişki üzerine pek fazla araştırma yapılmamıştır.

Ancak, yapılmış olan, TSSB'li birçok insanın da kaçınılmaz kişilik bozukluğu belirtileri ile mücadele edebileceğini düşündürmektedir.

Avoidant Kişilik Bozukluğunu Anlamak

Avoidant kişilik bozukluğu, bireyin yaşadığı kültür göz önüne alındığında beklediğinizden oldukça farklı bir kişilik bozukluğu ya da düşüncelerin, duyguların ve davranışların kalıcı bir şeklidir.

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre , 5. baskı (DSM-5), kaçıngan kişilik bozukluğu olan bir kişi aşağıdaki semptomları yaşayabilir:

Avoidant kişilik bozukluğunun oldukça nadir olduğu düşünülmektedir, bu genel kişilik bozukluğu olan genel popülasyonda sadece yüzde 0,5 ila yüzde 1 arasındadır. Ancak, TSSB olan insanlara baktığınızda, çalışmalar oranların çok daha yüksek olabileceğini göstermektedir.

TSSB'de Avoidis Kişilik Bozukluğu Oranları

Birçok çalışma TSSB'li kişilerde sakıncalı kişilik bozukluğu oranlarına bakmış, ancak çoğu yaşlıdır. TSSB ve sakıncalı kişilik bozukluğu ile ilgili en güncel çalışmalardan biri, tedavide TSSB'si olan askeri gazilere yönelik bir çalışmadır. Yaklaşık yüzde 47'sinin de kaçınılmaz kişilik bozukluğu olduğunu bulmuştur. Başka bir çalışma, TSSB ve kaçıngan kişilik bozukluğu olan hastalarda, kasıtlı kendine zarar verme olasılığının, diğer birlikte var olan kişilik bozukluklarından daha büyük olduğunu göstermiştir.

Geçmiş çalışmalarda bulunan kaçınma kişilik bozukluğu oranları yüksektir. Bu çalışmaların yoğun ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastalarla yapıldığı unutulmamalıdır. Bu hastaların daha şiddetli semptomları ve travmatik maruziyet hikayeleri olması muhtemeldir. Sonuç olarak, ruh sağlığı bozuklukları oranlarının genel popülasyonda TSSB olan kişilerden daha yüksek olmasını bekleyebiliriz.

Avoidant Kişilik Bozukluğu ve TSSB için Yardım Alma

Kaçınılması gereken kişilik bozukluğu olabileceğini düşünüyorsanız, yardım istemek çok önemlidir. Kaçınılması gereken kişilik bozukluğu olan kişiler, duygularını yönetmede çok fazla zorluk yaşayabilir ve kaçınılmaz kişilik bozukluğu, kasıtlı kendine zarar verme gibi bazı sağlıksız baş etme stratejileriyle ilişkilendirilmiştir.

Önleyici kişilik bozukluğu için şu anda iyi geliştirilmiş tedaviler yoktur, ancak psikoterapinin yararlı olduğu gösterilmiştir. Doktorunuz depresyon gibi başka bir hastalığa yakalandığınızı tespit ederse, ilacınız da reçete edilebilir.

Ayrıca, kaçınılmaz kişilik bozukluğu ve TSSB varsa, endişe, kaçınma ve hoş olmayan duyguları yönetmenin sağlıklı yollarını öğrenmek de kullanılabilir.

TSSB ve sakıncalı kişilik bozukluğunuz için yardıma başvurmak istiyorsanız, ancak nereye bakacağınızı bilmiyorsanız, bölgenizde bu bozuklukları tedavi edebilecek terapistleri bulmanıza yardım edebilecek birçok yer vardır.

> Kaynaklar:

> Bollinger AR, Riggs DS, Blake DD, Ruzek JI. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Olan Savaş Savaşçıları Arasındaki Kişilik Bozukluklarının Yaygınlığı. Travmatik Stres Dergisi. Nisan 2000, 13 (2): 255-270.

> Gratz KL, Tull MT. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Kasten Öz-Zarar İlişkisi Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Borderline ve Avoid İnsan Kişilik Bozukluklarının ılımlı Rolleri. Psikiyatri Araştırmaları . 2012; 199 (1): 19-23. doi: 10.1016 / j.psychres.2012.03.025.

> Markowitz JC, Petkova E, Biyanova T, Ding K, Suh EJ, Neria Y. Kronik Travma Sonrası Stres Bozukluğu Akut Psikoterapisi Sonrası Kişilik Tanı Stabilitesinin Araştırılması. Depresyon ve Anksiyete . 6 Ekim 2015; 32: 919-926. doi: 10.1002 / da.22436.

> Medline Plus. Çekingen kişilik bozukluğu . ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi. 18 Kasım 2016'da güncellendi.