Panik Bozukluğunun Tedavisinde Psikoterapi

Psikolojik müdahaleler sıklıkla panik bozukluğunun tedavisinde kullanılmaktadır. Panik atakları ve agorafobik semptomları azaltmada faydalı olduğu düşünülen bazı yaygın müdahaleler şunlardır:

Bilişsel Davranış Terapisi (CBT)

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), anksiyete ve panik ataklarının anlaşılmasında ve kontrolünde hem davranışsal hem de düşünce süreçlerinin önemine odaklanır.

Tedavinin odak noktası, semptomların devam etmesine katkıda bulunan yetersiz, tıkayıcı ve zarar verici davranışlar ve irrasyonel düşünce süreçleri üzerinedir. Örneğin, panik atak geçirdiğinizde neyin olamayacağı veya olmayabileceği hakkında kontrolsüz endişeler (düşünceler), bazı durumlardan (davranışlardan) kaçınmanıza neden olabilir.

BDT panik bozukluğunun tedavisi için bilimsel olarak çalışılmıştır. Araştırmalar, bu tedavi şeklinin panik ve anksiyete belirtilerinin birçoğunun hafifletilmesinde etkili olduğunu ileri sürmüştür. CBT teknikleri kullanıyorsanız, semptomlarınızı kontrol etme yeteneğinizin artması için hızlı sonuçların değişmesi için değişen düşünceler ve davranışlar üzerinde çalışmayı umuyoruz.

Bilişsel Davranış Değişikliği

Donald Meichenbaum, Ph.D., bilişsel davranışçı terapiye katkılarından ötürü bir psikolog. İstenmeyen davranışları değiştirmek için işlevsiz konuşmayı tanımlamaya odaklanan bilişsel davranış değişikliği (CBM) geliştirdi.

Meichenbaum, davranışları kendi kendinden sözlerimizin sonuçları olarak görür.

Panik bozukluk, agorafobi veya diğer anksiyete bozuklukları genellikle iyileşmeyi engelleyebilecek bazı düşünce kalıpları ve davranışları ile sonuçlanır. Ancak, düşüncelerinizi değiştirirseniz, endişe verici durumlara nasıl tepki vereceğiniz de muhtemelen değişecektir.

Akılcı Duygusal Davranış Terapisi (REBT)

Rasyonel duygusal davranış terapisi (REBT), Albert Ellis tarafından geliştirilen bilişsel bir davranış tekniğidir. REBT'nin çeşitli anksiyete bozuklukları için etkili olduğu bilinmektedir. REBT'de kullanılan bilişsel ve davranışsal teknikler panik bozukluğunun tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir.

CBT'nin dedesi sayılan Ellis, hastalarına “irrasyonel inançları” ya da psikolojik sorunlarına neden olduğuna inandığı olumsuz düşünceleri saptamaya ve tartışmaya öğretme tekniğini geliştirdi.

Panik Odaklı Psikodinamik Terapi (PFPP)

Panik odaklı psikodinamik psikoterapi, belirli psikanalitik kavramlara dayanan panik bozukluğunun bir şeklidir. Genel olarak, bu kavramlar insanların erken insan deneyimleriyle tanımlandığını ve bilinçdışı güdüler ve psikolojik çatışmaların mevcut davranışların merkezinde olduğunu varsaymaktadır. Bilinçaltı zihin ya da bilinçaltı, acı verici duygular için saklanma yeridir. Savunma mekanizmaları bu acı dolu duyguları gizli tutar, ancak bu acı verici duygular bilinçli zihne getirilebiliyorsa, bunlar ele alınabilir ve panik bozukluğu ve ilişkili davranışların belirtileri ortadan kaldırılabilir veya azaltılabilir.

Grup terapisi

Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre, grup terapisinin faydaları arasında şunlar olabilir:

  1. Benzer belirtileri ve zorlukları olan başkalarıyla deneyimler sağlayarak utanç ve damgalamayı azaltmak;
  2. Diğer grup üyeleri tarafından modelleme, ilham ve güçlendirme için fırsatlar sağlanması; ve
  3. Sosyal durumlarda panik belirtilerden korkan hastalar için doğal olarak ortaya çıkan bir maruz kalma ortamı sağlamak.

Çiftler ve Aile Terapisi

Panik bozukluğunun belirtileri, aile üyeleri veya önemli diğerleri arasındaki ilişkileri etkileyebilir. Panik hastasının bağımlılık ihtiyaçlarını gidermek için aile terapisi, destek sorunları, iletişim ve eğitim, ek bir tedavi olarak yararlı olabilir.

Aile terapisinin panik bozukluğu olanlar için tek terapötik müdahale olması önerilmez.

Kaynaklar:

Corey, Gerald. (2012). Danışmanlık ve psikoterapinin teori ve pratiği, 9. baskı, Belmont, CA: Thomson Brooks / Cole.

Kaplan MD, Harold I. ve Sadock MD, Benjamin J. (2011). Kaplan ve Sadock'ın Psikiyatri Konusu: Davranış Bilimleri / Klinik Psikiyatri, 11. baskı, Philadelphia: Wolters Kluwer.