Öfke ve Stres: Neden İkisini de Yönetmek Önemlidir!

Öfke ve Stresin Nedenleri ve Etkilerini Keşfedin

Öfke yönetimi ve stres yönetimi benzer yollarla çalışır. Bu kısmen, öfke ve stresin psikolojik bir bileşene sahip olmasından dolayı psikolojik olarak yönetilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Her ikisi de bizi çok olumsuz şekillerde, özellikle de yönetilmedikleri takdirde etkileyebilirler ve bu yüzden ilişkilerini anlamak önemlidir.

Öfke ve strese uzun süre maruz kalmak, fiziksel sağlığımıza zarar verebilir.

Kan basıncımızı yükseltebilir ve bizi fiziksel ve duygusal olarak etkileyen başka sorunlara neden olabilir ve ilişkilerimizi de etkileyebilir. Bunun ötesinde, zaman içinde kontrolü zorlaşan aşırı öfke ve stres seviyelerine bir cevap olarak da olumsuz alışkanlıklar geliştirebiliriz. Bu etkilerden herhangi biri daha fazla strese ve daha fazla öfkeye yol açabilir.

Stres ve öfkenin olumsuz etkilerini yönetmeye başlamak için, hayatlarımızı nasıl etkilediklerine bakmalıyız. Stres öfkeye yol açabilir ve aynı şekilde öfke strese neden olabilir. Ne sağlıklı, ama onları ortadan kaldırmaya çalışmalıyız, bunun yerine pozitif stratejileri öğrenerek onları kontrol etmeye çalışmalıyız.

Algı, Öfke ve Stres Etkiler

Bazı olaylar birçok insanın öfkesini ya da stresini tetikleyebilir. Deneyimlenen öfke ya da stres derecesi, bir kişinin kendilerine neler olduğunu algıladığı ve yorumladığı ile ilgilidir.

Örneğin, trafikte iki kişi kesilebilir. Bir kişi bu hareketi, saygısızlık, fiziksel güvenliğine yönelik bir tehdit veya düşmanca bir jest olarak yorumlayabilir. Bu onları kızdırıyor. Başka bir kişi, rahatsız edici sürücünün onları görmediğini veya kendi düşüncelerine sarılabileceğini ve olayın geri çekilmesine izin verebileceğini anlayabilir.

Her iki durumda da bir uyaran, bir inanç ve bir cevap vardı. Uyaranın inancı veya yorumu, farklı tepkilere yol açan şeydir.

Bu tanıdık geliyorsa, bilişsel yeniden yapılandırma sizin için yararlı olabilir.

Bazı insanlar öfke ve strese daha eğilimli

Bazı insanlar, onları öfke ve strese karşı daha duyarlı hale getiren doğuştan gelen kişilik özelliklerine sahiptir. Bu eğilimlerin bazıları yaşamın erken dönemlerinde görülebilir, ancak bu eğilimler yumuşatılabilir.

Strese eğilimli kişilik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Öfke ve Strese Karşı Tutumlar

Pratikle biraz değiştirilebilen alışkanlık düşüncelerimiz, öfke ya da stres deneyimimize katkıda bulunur.

Bazı insanlar bir şeyi alışkanlık meselesi olarak olumsuz yorumlama eğilimindedir. Örneğin, bir başkasının hatasını, kötü amaçlı veya güvensiz amaçlarla ilişkilendirebilirler.

Bir negatif olayı, daha fazla olumsuz olayın ortaya çıkacağı, öfke ve strese katkıda bulunabilecekleri bir işaret olarak alabilirler.

İlişkilendirme stili ve iyimserlik ile karamsarlık hakkında daha fazla bilgi edinin.

Önemli olan öfke ve stres nasıl ele alınır

Öfke ve stres doğal deneyimlerdir. Öfke ve stresle başa çıkma şeklimiz, sağlıklı ve sağlıksız seviyeler arasındaki farkı yaratabilir.

Stresle, örneğin, stresli olayların meydana gelmesini her zaman önleyemeyiz. Bununla birlikte, stresin etkilerini nötralize etmeyi öğrenebileceğimiz nefes egzersizleri , günlüğe kaydetme veya diğer stres yönetimi teknikleriyle stresi yönetmek .

Aynı şekilde, öfkenin ortaya çıkmasını her zaman önleyemeyiz, ancak öfkemiz aracılığıyla sağlıklı bir şekilde çalışabiliriz, böylece sorun olmaz. Örneğin, duygularımızı hala yönetilebilir olduklarında saygılı yollarla ifade etmek, onları kardan düşmekten öfkeli ya da bunalmış hissetme duygularına dönüştürebilir. Diğer seçenek ise öfkeyi “öfkelendirmek” ve olumsuz ve sağlıksız yollarla ifade etmektir. Öfke bir sorun haline geldiğinde budur.

Öfke yönetimi ve öfkeyi ele almak için sağlıklı yollar hakkında bilgi edinin.

Kaynak:
Miers AC, Rieffe C, Meerum Terwogt M, Cowan R, Linden W. Çocuk ve Ergenlerde Öfke Başa Çıkma Stratejileri, Öfke Ruh Halleri ve Somatik Şikayetler Arasındaki İlişki. Anormal Çocuk Psikolojisi Dergisi , Ağustos 2007.