Dönüşümcü Liderlik Nedir?

Dönüşümcü Liderliğin Etkilerine Daha Yakın Bir Bakış

Grubun hedeflerine dair net bir vizyon, iş için belirgin bir tutku ve grubun geri kalanını yeniden şarj ve enerji hissettirme kabiliyeti sunarak, durumu kontrol altına alan bir grupta bulundunuz mu? Bu kişi sadece dönüşümcü lider olarak adlandırılan şey olabilir.

Dönüşümcü liderlik, takip edenlerde olumlu değişimlere yol açabilecek bir liderlik tarzıdır .

Dönüşümcü liderler genellikle enerjik, hevesli ve tutkulu. Sadece bu liderler süreçle ilgilenmekle kalmıyor; Ayrıca grubun her bir üyesinin de başarılı olmasına yardımcı olmaya odaklanmışlardır.

Hızlı arka plan

Dönüşümcü liderlik kavramı başlangıçta liderlik uzmanı ve başkanlık biyografisi James MacGregor Burns tarafından tanıtıldı. Burns'e göre, “liderler ve takipçiler birbirlerini daha üst düzey bir ahlaki ve motivasyona ilerlettikleri zaman” dönüşümsel liderlik görülebilir.

Vizyonel liderleri, vizyonlarının ve kişiliklerinin gücüyle, takipçilere ortak hedeflere doğru çalışmak için beklentileri, algıları ve motivasyonları değiştirmeye teşvik edebilirler.

Daha sonra, araştırmacı Bernard M. Bass, bugün Bas'ın Dönüşümcü Liderlik Teorisi olarak adlandırılan şeyi geliştirmek için Burns'ün orijinal fikirlerini genişletti. Bas'a göre dönüşümcü liderlik, takipçilere olan etkisine dayanarak tanımlanabilir.

Dönüştürücü liderler, Bass, takipçilerinden gelen güveni, saygı ve hayranlığı önerdi.

Bileşenler

Bas ayrıca, dönüşümcü liderliğin dört farklı bileşeninin olduğunu öne sürdü.

  1. Entelektüel Stimülasyon - Dönüşümcü liderler sadece statükoya meydan okumakla kalmaz; Ayrıca takipçiler arasında yaratıcılığı teşvik ederler. Lider, takipçileri yeni şeyler yapmanın yeni yollarını ve öğrenmesi için yeni fırsatları keşfetmeye teşvik eder.
  1. Bireyselleştirilmiş Düşünce - Dönüşümcü liderlik aynı zamanda bireysel takipçilere destek ve teşvik sunmayı da içerir. Destekleyici ilişkileri teşvik etmek için, dönüşümcü liderler iletişim hatlarını açık tutuyorlar, böylece takipçiler fikirleri paylaşmakta özgürdürler ve böylece liderler her bir takipçinin benzersiz katkılarının doğrudan tanınmasını sağlayabilirler.
  2. İlham Motivasyonu - Dönüşümcü liderler, takipçilere hitap edebildiklerine dair net bir vizyona sahiptir. Bu liderler ayrıca, takipçilerinin bu hedefleri yerine getirmek için aynı tutku ve motivasyonu deneyimlemelerine yardımcı olabilir.
  3. İdeal Etkili Etki - Dönüşümcü lider, takipçiler için bir rol modeli işlevi görür. İzleyiciler, lidere güvenip saygı duydukları için, bu kişiyi taklit eder ve ideallerini özümser.

Öyleyse dönüşümsel bir liderin tipik işaretleri nelerdir? Bu lider tipinin liderliğindeki gruplar hem başarılı hem de sadık olma eğilimindedir. Takım için çok şey veriyorlar ve grupların hedeflerini gerçekleştirme kabiliyeti konusunda derinden ilgileniyorlar. Dönüşümcü liderler, takipçilerine çok fazla bağlılık gösterebildikleri için ciro oldukça düşük olma eğilimindedir.

Etkileri

Klasik metinlerinde, Dönüşümsel Liderlik , yazarlar Bass ve Riggio açıkladı:

"Dönüşümcü liderler ... hem olağanüstü sonuçlar elde etmek için takipçileri teşvik eden ve ilham verenler hem de bu süreçte kendi liderlik kapasitesini geliştirenlerdir. Dönüşümcü liderler, takipçilerinin kendilerini güçlendirerek bireysel takipçilerin ihtiyaçlarına cevap vererek liderlerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Bireysel takipçilerin, liderin, grubun ve büyük organizasyonun amaçlarını ve hedeflerini hizalayarak. "

Araştırmacılar bu liderlik tarzının grup üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini bulmuşlardır.

Psikolog ve liderlik uzmanı Ronald E., "Araştırma kanıtları, transformasyon liderleri tarafından yönetilen grupların diğer liderler tarafından yönetilen gruplara göre daha yüksek performans ve memnuniyet düzeylerine sahip olduğunu açıkça göstermektedir."

Psikoloji Bugün için bir makalede Riggio.

Önermek gerekirse, dönüşümcü liderler, takipçilerinin en iyi olanlarını, grubun önde gelen üyelerini ilham ve güçlenmiş hissetmelerini sağlayabileceklerine inanıyorlar.

Daha transformasyonel bir lider olmak için neler yapabilirsiniz? Liderlik uzmanları, geleceğe dair güçlü, olumlu bir vizyona sahip olmanın kritik bir rol oynadığını ileri sürmektedir. Bu vizyona kendiniz inanmak sadece önemli değil; Ayrıca başkalarına da vizyonunuza girmeleri için ilham vermelisiniz. Gerçek, tutkulu, destekleyici ve güvenilir olmak, takipçilerin grup için hedeflerinizi desteklemesine yardımcı olacak temel özelliklerdir.

İyi Olma Bağlantısı

Bir çalışmanın sonuçlarına göre, bu liderlik tarzı, çalışanların refahı üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Mesleki ve Çevresel Tıp Dergisi'nde yayınlanan çalışma, çeşitli farklı Alman bilgi ve iletişim teknolojisi şirketlerinde çalışanların araştırılmasına dahil olmuştur. Araştırmacılar katılımcılardan işverenin liderlik tarzıyla ilgili soruları yanıtlamasını istedi. Dönüşümsel liderlik için bir skor, entelektüel uyarım sağlamak, iyi performans için olumlu geri bildirim vermek, örnek olarak liderlik etmek ve çalışanların grubun hedeflerine yönelik bir katkı yapmakta olduklarını hissetmelerine yardımcı olmak gibi niteliklere dayanarak belirlendi.

Araştırmacılar, işverenlerinde daha yüksek bir dönüşümcü liderlik düzeyini belirleyen çalışanların, daha yüksek düzeyde bildirilmiş olan refah düzeylerine sahip olduğunu keşfettiler. Etki, araştırmacıların iş yaşamı, eğitim ve yaş gibi refahla ilişkili faktörleri kontrol etmelerinden sonra bile önemli düzeyde kalmıştır.

Yazarlar, "Bu çalışmanın sonuçları, hem güven duygusunu hem de anlamlılığı ifade eden ve bireysel olarak çalışanlara meydan okuyan ve geliştiren bir dönüşümcü liderlik tarzının, çalışanların refahı üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğunu" öne sürmüştür.

Gerçek Dünya Uygulamaları

Peki bu sonuçlar yöneticiler ve işçiler için ne gibi bir etki yaratabilir?

Çalışmanın yazarları, sonuçların önemli olduğunu ve şirketlerin dönüşümsel liderlik becerilerini öğretmek için kullanılabilecek liderlik eğitimi programları geliştirmelerine yardımcı olabileceğini öne sürüyor. İşyerinde çatışmaları çözmek ve çalışanların ihtiyaçlarını tanımak gibi iletişim becerileri kazanmak, dönüşümcü liderliğin önemli bir parçasıdır.

Çalışmanın yazarları, "Bu tür eğitim programları, işyerinde sağlığı geliştirme ve önleme çabalarının bir başka temel bileşeni olarak görülebilir ve bu nedenle geniş destek almalıdır."

Bir kelime

Liderliğin dönüşüm tarzı uygun şekilde kullanıldığında oldukça etkili olabilir, ancak her durum için mutlaka en iyi seçim olmayabilir. Bazı durumlarda, gruplar, özellikle grup üyesinin vasıfsız olduğu ve çok fazla denetime ihtiyaç duyduğu durumlarda, daha fazla kontrol ve daha fazla yönelimi içeren daha yönetsel veya otokratik bir tarz gerektirebilir.

Kendi liderlik becerilerinizi geliştirmenin bir yolu, mevcut liderlik tarzınızı değerlendirmek ve güçlü yönlerinizin liderlik ettiğin gruba nasıl fayda sağlayabileceğini düşünmektir. Kendi yeteneklerinizi değerlendirerek, güçlü yanlarınızı daha iyi oynayabilecek ve zayıflık alanlarınızı iyileştirmeye çalışacaksınız.

> Kaynaklar:

> Bas, BM & Riggio, RE Dönüşümsel Liderlik. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc; 2008.

> Jacobs C; Pfaff H; Lehner B, ve diğ. Transformasyonel Liderliğin Çalışanların İyi Olma Durumuna Etkisi: Almanya'da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe Şirketler Anketi Sonuçları. J Occup Environ Med. 2013; 55 (7): 772-8.