Demokratik Liderlik Nedir?

Özellikleri, yararları, sakıncaları ve ünlü örnekleri

Katılımcı liderlik veya ortak liderlik olarak da bilinen demokratik liderlik, grup üyelerinin karar alma sürecinde daha katılımcı bir rol aldıkları bir liderlik tarzıdır . Bu tür liderlik, özel işletmelerden okullara ve hükümete kadar her organizasyona uygulanabilir.

Herkesin katılma fırsatı verilir, fikirler serbestçe değiştirilir ve tartışma teşvik edilir.

Demokratik süreç, grup eşitliğine ve özgür fikir akışına odaklanırken, grubun lideri hala rehberlik ve kontrol sunmak için oradadır. Demokratik lider, grupta kimin bulunduğuna karar vermekle ve yapılan kararlara katkıda bulunarak görevlendirilir.

Araştırmacılar, demokratik liderlik tarzının en etkili türlerden biri olduğunu ve daha yüksek üretkenliğe, grup üyelerinden daha iyi katkılara ve artan grup moraline yol açtığını bulmuşlardır.

Demokratik Liderliğin Özellikleri

Demokratik liderliğin başlıca özelliklerinden bazıları şunlardır:

Araştırmacılar, iyi demokratik liderlerin şunları içeren belirli özelliklere sahip olduklarını ileri sürmektedir:

Güçlü demokratik liderler, takipçiler arasında güven ve saygıyı teşvik eder. Onlar samimi ve kararlarını ahlaklarına ve değerlerine dayandırıyorlar. İzleyiciler harekete geçmek ve gruba katkıda bulunmak için ilham aldılar. İyi liderler aynı zamanda farklı görüşlere başvurma eğilimindedirler ve muhalif sesleri veya daha az popüler bir bakış açısı sunanları susturmaya çalışmazlar.

Demokratik Liderliğin Faydaları

Grup üyelerinin düşüncelerini paylaşmaları teşvik edildiğinden, demokratik liderlik sorunlara daha iyi fikirler ve daha yaratıcı çözümler getirebilir. Grup üyeleri ayrıca, projelere daha fazla dahil olduklarını ve kendilerini taahhüt ettiklerini ve sonuçlara dikkat etmelerini sağladığını hissetmektedir. Liderlik stilleri üzerine yapılan araştırmalar, demokratik liderliğin grup üyeleri arasında daha yüksek üretkenliğe yol açtığını da göstermiştir.

Demokratik Liderliğin dezavantajları

Demokratik liderlik en etkili liderlik tarzı olarak tanımlanırken, bazı potansiyel olumsuzluklara sahiptir. Rollerin belirsiz olduğu veya zamanın özü olduğu durumlarda, demokratik liderlik iletişim başarısızlıklarına ve tamamlanmamış projelere yol açabilir. Bazı durumlarda, grup üyeleri karar verme sürecine kaliteli katkılarda bulunmak için gerekli bilgi ve uzmanlığa sahip olmayabilir. Demokratik liderlik, ekip üyelerinin fikirlerini ve fikirlerini dikkate almadıklarını hissetmelerine de neden olabilir; bu da çalışan memnuniyeti ve moral düzeyini düşürebilir.

Demokratik liderlik, grup üyelerinin yeteneklerini paylaştıkları ve bilgilerini paylaşmaya istekli olduğu durumlarda en iyi şekilde çalışır. İnsanların katkıda bulunmalarına, bir plan geliştirmelerine ve daha sonra en iyi hareket tarzına oy vermelerine izin vermek için bolca zaman ayırmak önemlidir.

Ünlü Demokratik Liderlik Örnekleri

ABD tarihi boyunca, aşağıdakiler dahil olmak üzere demokratik / katılımcı liderlik uygulayan birçok şirket ve lider olmuştur:

Kaynaklar:

> Gill, E. St. Thomas Üniversitesi Çevrimiçi. Demokratik / Katılımlı Liderlik nedir ?: İşbirliği Moral'i Nasıl Arttırır? 15 Ocak 2016.

Martindale, N. Liderlik stilleri: Farklı kişilere nasıl davranılır. Stratejik İletişim Yönetimi. 2001: 15 (8): 32-35.