Bilişsel Davranış Terapisi Nedir?

Süreç, Türleri, Bileşenleri, Kullanımları ve Etkinliği

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), hastaların davranışları etkileyen düşünceleri ve duyguları anlamalarına yardımcı olan bir tür psikoterapötik tedavidir. CBT yaygın olarak fobiler , bağımlılıklar, depresyon ve anksiyete de dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki bozuklukları tedavi etmek için kullanılır.

Bilişsel davranış terapisi genellikle kısa vadelidir ve müşterilere çok spesifik bir problemle başa çıkmalarına yardımcı olmaya odaklanmıştır.

Tedavi süresince, insanlar davranış ve duyguları olumsuz etkileyen yıkıcı veya rahatsız edici düşünce kalıplarını nasıl tanımlayacaklarını ve değiştireceklerini öğrenirler.

Bilişsel Davranış Terapisi Temelleri

BDT'nin arkasındaki temel kavram, düşüncelerimizin ve duygularımızın davranışlarımızda temel bir rol oynamasıdır. Örneğin, uçak kazaları, pist kazaları ve diğer hava felaketleri hakkında çok fazla zaman harcayan bir kişi, kendilerini hava yolculuğundan uzak tutabilir.

Bilişsel davranış terapisinin amacı, hastaları çevrelerindeki dünyanın her yönünü kontrol edemedikleri halde, çevrelerindeki şeyleri nasıl yorumladıkları ve nasıl ele aldıklarını kontrol edebileceklerini öğretmektir.

Bilişsel davranış terapisi, son yıllarda hem ruh sağlığı tüketicileri hem de tedavi uzmanları ile giderek daha popüler hale gelmiştir. CBT genellikle kısa süreli bir tedavi seçeneği olduğundan, diğer bazı tedavi tiplerinden genellikle daha uygundur.

BDT ayrıca ampirik olarak desteklenmektedir ve hastaların çeşitli uyumsuz davranışların üstesinden gelmesine etkili bir şekilde yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Otomatik Negatif Düşünceler

Bilişsel davranışçı terapinin ana odaklarından biri, duygusal zorluklara, depresyona ve kaygıya katkıda bulunabilecek ve olumsuzluk yaratabilecek otomatik olumsuz düşüncelerin değişmesidir.

Bu olumsuz düşünceler kendiliğinden ortaya çıkar, doğru olarak kabul edilir ve bireyin ruh halini olumsuz yönde etkileme eğilimindedir.

TCMB süreci boyunca, hastalar bu düşünceleri inceler ve bu düşünceleri destekleyen ya da reddeden gerçeklerden kanıtlara bakmaya teşvik edilir. Bunu yaparak insanlar, endişe ve depresyon duygularına katkıda bulunan düşüncelere daha nesnel ve gerçekçi bir bakış atmayı başarabiliyorlar. İnsanların duygularını ve ruh hallerini hafifleten olumsuz ve genellikle gerçekçi olmayan düşüncelerin farkında olarak, insanlar daha sağlıklı düşünme kalıplarına girmeye başlayabilirler.

Bilişsel Davranış Terapi Türleri

İngiliz Davranışçı ve Bilişsel Psikoterapiler Derneği'ne göre, "Bilişsel ve davranışsal psikoterapiler, insan duygu ve davranışlarının psikolojik modellerinden elde edilen kavram ve ilkelere dayanan bir dizi terapidir. Bunlar, duygusal bozukluklar için geniş bir tedavi yaklaşımı yelpazesini içerir. Yapılandırılmış bireysel psikoterapiden kendi kendine yardım malzemesine kadar süreklilik.

Akıl sağlığı profesyonelleri tarafından düzenli olarak kullanılan BDT'yi içeren bir dizi spesifik tedavi yaklaşımı vardır. Bunların örnekleri arasında şunlar bulunur:

Her tür bilişsel-davranışçı terapi kendine özgü bir yaklaşım sunarken, her bir merkez psikolojik sıkıntıya katkıda bulunan temel düşünce kalıplarına değinmektedir.

Bilişsel Davranış Terapisinin Bileşenleri

İnsanlar sıklıkla hatalı inançları güçlendiren veya birleştiren düşünceler ya da hisler yaşarlar. Bu tür inançlar aile, romantik ilişkiler, iş ve akademisyenler de dahil olmak üzere birçok yaşam alanını etkileyebilecek sorunlu davranışlarla sonuçlanabilir.

Örneğin, düşük benlik saygısı olan bir kişi kendi yetenekleri veya görünüşleri hakkında olumsuz düşünceler yaşayabilir. Bu olumsuz düşünme kalıpları sonucunda birey, sosyal durumlardan kaçınmaya veya işte ya da okulda ilerleme için fırsatlar doğurabilir.

Bu yıkıcı düşünceler ve davranışlarla mücadele etmek için, bilişsel-davranışçı bir terapist, müşterinin sorunlu inançları tanımlamasına yardımcı olarak başlar. İşlevsel analiz olarak bilinen bu aşama, düşüncelerin, duyguların ve durumların uyumsuz davranışlara nasıl katkıda bulunabileceğini öğrenmek için önemlidir. Süreç, özellikle iç gözlem ile mücadele eden hastalar için zor olabilir, ancak sonuçta tedavi sürecinin önemli bir parçası olan kendini keşfetme ve içgörüye yol açabilir.

Bilişsel davranış terapisinin ikinci kısmı, probleme katkıda bulunan gerçek davranışlara odaklanır. Müşteri, gerçek dünyadaki durumlarda kullanılabilecek yeni beceriler öğrenmeye ve uygulamaya başlar. Örneğin, uyuşturucu bağımlılığından muzdarip bir kişi, yeni baş etme becerilerini uygulamaya ve potansiyel olarak bir nüksetme tetikleyebilecek sosyal durumlardan kaçınmak ya da bunlarla uğraşmanın yollarını araştırmaya başlayabilir.

Çoğu durumda, CBT, bir kişinin davranış değişikliğine yönelik adım adım atmasına yardımcı olan aşamalı bir süreçtir. Sosyal kaygıdan muzdarip biri, endişe uyandıran sosyal bir ortamda kendisini hayal ederek başlayabilir.

Ardından, müşteri arkadaş, aile ve tanıdıklarla sohbet etmeye başlayabilir. Daha büyük bir hedefe doğru giderek ilerleyerek, süreç daha az göz korkutucudur ve hedeflerin başarılması daha kolaydır.

Bilişsel Davranış Terapisi Süreci

Bilişsel Davranış Terapisinin Kullanımları

Bilişsel davranış terapisi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli rahatsızlıklardan muzdarip insanları tedavi etmek için kullanılmıştır:

TCT, tedavinin son derece spesifik hedeflere odaklandığı ve sonuçların nispeten kolay bir şekilde ölçülebildiği için en çok araştırılan tedavi türlerinden biridir.

Daha açık uçlu bir kendini keşfetmeyi teşvik eden psikanalitik psikoterapi türleri ile karşılaştırıldığında, bilişsel davranış terapisi, terapistin genellikle öğretimsel bir rol aldığı, yapılandırılmış ve odaklanmış bir yaklaşımla daha rahat olan müşteriler için genellikle en uygun olanıdır. Ancak, Merkez Bankası'nın etkili olabilmesi için, kişinin kendi düşüncelerini ve duygularını analiz etmek için zaman ve çaba harcaması için hazır ve istekli olması gerekir. Böyle bir öz-analiz ve ödev zor olabilir, ancak içsel devletlerin dışa yönelik davranışları nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinmek için harika bir yoldur.

Bilişsel davranış terapisi, psikotrop ilaç kullanımını gerektirmeyen bazı duygusal sıkıntı tipleri için kısa süreli tedavi seçeneği arayan kişiler için de uygundur. Bilişsel davranış terapisinin en büyük yararlarından biri, müşterilerin şimdi ve gelecekte faydalı olabilecek baş etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmasıdır.

Bilişsel Davranış Terapisinin Eleştirileri

Başlangıçta bazı hastalar, belirli düşüncelerin rasyonel ya da sağlıklı olmadığını fark ederken, sadece bu düşüncelerin farkına varmanın onları değiştirmeyi kolaylaştırmadığını öne sürmektedir. BDT, psikanalitik psikoterapi gibi diğer yaklaşımlar kadar değişmek için potansiyel bilinçsiz direnişlere odaklanma eğiliminde değildir.

BDT'nin sadece bu düşünce kalıplarını tanımlamakla sınırlı kalmayacağını belirtmek önemlidir; Müşterilerin bu düşüncelerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için çok çeşitli stratejiler kullanmaya odaklanmıştır. Bu tür stratejiler, günlük tutma, rol oynama, gevşeme teknikleri ve zihinsel rahatsızlıkları içerebilir.

Bir kelime

Bilişsel davranış terapisi, bir dizi psikolojik sorun için etkili bir tedavi seçeneği olabilir. Bu tedavi şeklinden yararlanabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza danışın ve bulunduğunuz bölgedeki bir uzmanı bulmak için Ulusal Bilişsel Davranışçı Terapistler Birliği tarafından sunulan sertifikalı terapistlerin dizinine göz atın.

> Kaynaklar

> Beck, JS Bilişsel davranış terapisi: Temelleri ve ötesi. New York, NY: Guilford Press; 2011.

> Coull, G & Morris, PG. Anksiyete ve depresif bozukluklar için BDT tabanlı rehberli kendi kendine yardım müdahalelerinin klinik etkinliği: sistematik bir derleme. Psikolojik Tıp 2011; 41 (11): 2239-2252.