Skinner Kutusu veya Operasyon Düzenleme Odası

Ayrıca bir çalışma koşullandırma haznesi olarak bilinen bir Skinner kutusu, bir hayvanın bir takviye türü olarak yiyecek veya su elde etmek için basabildiği veya değiştirebileceği bir çubuğu veya anahtarı içeren kapalı bir aparattır.

BF Skinner tarafından geliştirilen bu kutuda, hayvanın sağladığı her bir yanıtın yanı sıra hayvanın atandığı eşsiz takviye programını kaydeden bir cihaz da vardı.

Skinner, Edward Thorndike'nin meşhur etki yasası üzerine yaptığı araştırmalarda kullandığı bulmaca kutularının bir uzantısı olarak onun çalışma koşullandırma odasını yaratmak için ilham aldı. Skinner, bu cihaza bir Skinner kutusu olarak değinmedi, bunun yerine "kaldıraç kutusu" terimini tercih etti.

Bir Skinner Kutusu Nasıl Kullanılır?

Psikologlar ve diğer araştırmacılar araştırma yaparken bir Skinner kutusunu tam olarak nasıl kullanıyor? Skinner kutularının tasarımı, hayvanın türüne ve deneysel değişkenlere bağlı olarak değişebilir. Kutu, hayvanın manipüle edebileceği en az bir kol, çubuk veya anahtar içeren bir bölmedir.

Kol basıldığında, yiyecek, su veya başka bir çeşit takviye dağıtılabilir. Işıklar, sesler ve görüntüler dahil olmak üzere diğer uyarılar da sunulabilir. Bazı durumlarda, odanın zemini elektrikli hale getirilebilir.

Bir Skinner kutusunun amacı tam olarak neydi? Cihaz araştırmacılarını kullanmak, çok kontrollü bir ortamda davranışları dikkatlice inceleyebilir.

Örneğin, araştırmacılar, hangi takviye programının çalışma derslerinde en yüksek tepki oranına yol açtığını belirlemek için Skinner kutusunu kullanabilirler.

Araştırmada Skinner Kutularının Nasıl Kullanıldığına Dair Örnekler

Örneğin, bir araştırmacının hangi takviye çizelgesinin en yüksek yanıt oranlarına yol açacağını belirlemek istediğini hayal edin.

Güvercinler, koşullu iklimlendirme bölmelerine yerleştirilir ve bir cevap anahtarında gagalama için bir yiyecek peleti alır. Bazı güvercinler her tepki için bir pelet alırlar (sürekli takviye), diğerleri ise belirli bir süre veya tepki sayısı ortaya çıktıktan sonra bir pelet elde ederler (kısmi takviye).

Kısmi takviye çizelgelerinde, bazı güvercinler, beş kez tuşa bastıktan sonra bir pelet alırlar. Bu sabit oranlı bir program olarak bilinir. Başka bir gruptaki güvercinler, değişken aralıklı bir program olarak bilinen rastgele bir yanıttan sonra takviye alırlar. Yine de, 10 dakikalık bir süre geçtikten sonra daha fazla güvercin bir pelet verilir. Buna sabit aralıklı bir program denir. Son grupta, güvercinlere değişken aralıklı bir program olarak bilinen rastgele zaman aralıklarında takviye verilir.

Veriler Skinner kutularındaki denemelerden elde edildikten sonra, araştırmacılar cevap verme oranına bakabilir ve hangi programların en yüksek ve en tutarlı yanıt düzeyine yol açtığını belirleyebilir.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da Skinner kutusunun Skinner'in diğer icatlarından biri olan bebek ihalesi ile karıştırılmaması gerektiğidir. Karısının isteği üzerine, Skinner, o zaman mevcut diğer beşiklere göre daha güvenli olacak şekilde tasarlanmış bir pleksiglas pencere ile ısıtılmış bir beşik yarattı.

Beşik kullanımı üzerinde kafa karışıklığı bir deneysel cihazla karıştırılmaya yol açtı ve bu da Skinner beşiğinin aslında Skinner kutusunun bir varyasyonu olduğuna inanmasına neden oldu.

Bir noktada, Skinner'ın kızı ile deneylerinde beşik kullandığı ve sonunda intihar ettiği yönündeki bir söylenti yayıldı. Skinner kutusu ve bebek ihale beşiği tamamen farklı iki şeydi ve Skinner kızıyla ya da beşikle ilgili deneyler yapmadı, kızı da kendi hayatını almadı.

Skinner kutusu, öğrenilen davranışları incelemek için önemli bir araç haline geldi ve takviye ve cezaların etkilerini anlamamıza büyük katkıda bulundu.

Kaynaklar:

Schacter, DL, Gilbert, DT ve Wegner, DM (2011). Psikoloji. New York: Worth, Inc.

Skinner, BF (1983). Bir Sonuçları. New York: Alfred A. Knopf, Inc.