Psikoloji Araştırmalarında Değişkenler Nasıl Kullanılır?

Bir değişken, bir karakteristik veya değer gibi değiştirilebilen veya değiştirilebilen bir şeydir. Değişkenler genellikle bir şeyde yapılan değişikliklerin diğerine dönüşüp değişmeyeceğini belirlemek için psikoloji deneylerinde kullanılır.

Değişkenler psikolojik araştırma sürecinde kritik bir rol oynamaktadır. Bazı değişkenleri sistematik olarak değiştirerek ve diğer değişkenler üzerindeki etkilerini ölçerek, araştırmacılar bir şeyde değişikliklerin başka bir şeyde değişikliklere yol açıp açmadığını belirleyebilir.

Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler

Bir psikoloji deneyinde:

Aşırı ve Karışık Değişkenler

Bağımsız ve bağımlı değişkenlerin birçok deneyde mevcut olan tek değişkenler olmadığının belirtilmesi önemlidir. Bazı durumlarda, yabancı değişkenler de rol oynayabilir. Bu değişken türü, bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi etkileyebilir.

Örneğin, uyku yoksunluğunun test performansına olan etkisine ilişkin bir denemede önceki tanımımızda, yaş, cinsiyet ve akademik geçmiş gibi diğer faktörlerin sonuçlara etkisi olabilir.

Bu gibi durumlarda, deneyci bu dışsal değişkenlerin değerlerini not edecektir, böylece bu sonuçlar üzerindeki etkisi kontrol edilebilir.

İki temel değişken dışı değişken vardır:

  1. Katılımcı Değişkenler: Bu yabancı değişkenler, her bir katılımcısının, nasıl tepki verdiğini etkileyebilecek bireysel özelliklerine bağlıdır. Bu faktörler arka plan farklılıkları, ruh hali, kaygı, zeka, farkındalık ve her bireye özgü diğer özellikleri içerebilir.
  1. Durumsal Değişkenler: Bu yabancı değişkenler, çevredeki her katılımcının nasıl tepki vereceğini etkileyebilecek şeylerle ilgilidir. Örneğin, bir katılımcı soğuk bir odada bir test yapıyorsa, sıcaklık yabancı bir değişken olarak kabul edilir. Bazı katılımcılar soğuktan etkilenmeyebilir, ancak diğerleri odanın sıcaklığı tarafından rahatsız olabilir veya rahatsız olabilir.

Birçok durumda, yabancı değişkenler deneyci tarafından kontrol edilir. Katılımcı değişkenler söz konusu olduğunda deney, bu faktörlerin sonuçlara müdahale etmediğinden emin olmak için arka plan ve mizaçta aynı olan katılımcıları seçebilir. Bununla birlikte, bir değişken için kontrol edilemezse, bir karıştırıcı değişken olarak bilinen hale gelir. Bu tür bir değişkenin bağımlı değişken üzerinde bir etkisi olabilir, bu da sonuçların bağımsız değişkenin etkisinden mi kaynaklandığını, karıştırıcı değişkeni veya ikisinin etkileşimini etkilemeyi zorlaştırabilir.

Değişken Fonksiyonel Tanımlama

Bir psikoloji deneyi yapmadan önce, hem bağımsız değişken hem de bağımlı değişken için firma operasyonel tanımları oluşturmak esastır. Bir operasyonel tanım, değişkenlerin çalışma içinde nasıl ölçüldüğünü ve tanımlandığını açıklar.

Örneğin, uyku yoksunluğunun test performansına etkileri üzerindeki hayali deneyimizde, iki değişkenimiz için çok spesifik operasyonel tanımlamalar oluşturmamız gerekir. Eğer hipotezimiz "Uykudan mahrum bırakılan öğrenciler bir teste önemli ölçüde daha düşük puan verecek" ise, o zaman tanımlayacağımız birkaç farklı kavramımız olacaktır. İlk olarak, öğrenciler tarafından ne demek istiyoruz? Örneğimizde, öğrencileri üniversite düzeyinde bir psikoloji dersine kayıtlı katılımcı olarak tanımlayalım.

Ardından, uyku yoksunluğu değişkenini işlevsel olarak tanımlamamız gerekiyor. Örneğimizde, uyku yoksunluğunun, testten önceki gece beş saatten daha az uykuya sahip olan katılımcılara atıfta bulunduğunu varsayalım.

Son olarak, test değişkeni için operasyonel bir tanım oluşturmamız gerekiyor. Bu örnek için, test değişkeni giriş psikolojisi dersinde bir bölüm sınavında öğrencinin puanı olarak tanımlanacaktır.

Öğrenciler genellikle bir denemede bağımsız ve bağımlı değişkenleri tanımlamakla ilgili sorunları rapor ederler. Bir denemenin karmaşıklığı arttıkça görev zorlaşabilirken, bir değişkeni tanımlamaya çalışırken sorabileceğiniz birkaç soru vardır.

Deneyci nasıl işliyor? Doğal olarak veya deneyciden doğrudan manipülasyonla değişen şeyler genellikle bağımsız değişkenlerdir. Neler ölçülüyor? Bağımlı değişken, deneycinin ölçtüğü değişkendir.

> Kaynaklar:

> Evans, AN ve Rooney, BJ. Psikolojik Araştırma Yöntemleri. Bin Oaks, CA: SAGE Yayınları; 2014.

> Kantowitz, BH, Roediger, HL ve Elmes, DG. Deneysel Psikoloji. Stamfort, CT: Cengage Öğrenme; 2015.