Anketler ve Ne Zaman Kullanılır?

bir Anket, bireyler hakkında bilgi toplamak için kullanılan bir veri toplama aracıdır. Araştırma katılımcılarından kendi rapor verilerini toplamak için psikoloji araştırmalarında anketler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir anket, bireyler hakkında gerçeklere dayalı bilgilere odaklanabilir veya ankete katılanların görüşlerini almayı amaçlayabilir.

Öyleyse neden psikologlar psikoloji araştırmalarında sıkça anket kullanmayı tercih ediyor?

Anketler en sık kullanılan araştırma araçlarından biridir, çünkü veri toplamak ve gerçek dünyada var olan doğal olayları tanımlamak için kullanılabilirler. Araştırmacılara çok sayıda bilgiyi nispeten hızlı ve kolay bir şekilde toplamak için bir yol sunar. Bilim adamlarının çok fazla veri ile çalışmasını sağlayan çok sayıda cevap oldukça hızlı bir şekilde elde edilebilir.

Psikoloji Araştırmalarında Anketler Nasıl Kullanılır?

Bir grup insanın özelliklerini, davranışlarını veya fikirlerini araştırmak için bir anket kullanılabilir. Bu araştırma araçları cinsiyet, din, etnisite ve gelir gibi özellikler hakkında demografik bilgiler hakkında sorular sormak için kullanılabilir. Ayrıca deneyimler, görüşler ve hatta varsayımsal senaryolar hakkında bilgi toplayabilirler. Örneğin, araştırmacılar olası bir senaryoyu insanlara sunabilir ve onlara bu durumda nasıl yanıt verebileceklerini sorabilirler.

Araştırmacılar, anketleri kullanarak bilgi toplamaktan nasıl geçiyor? Bir anket birkaç farklı şekilde uygulanabilir. Yapılandırılmış bir görüşme olarak bilinen bir yöntemde, araştırmacı her katılımcıya sorular sorar. Bir anket olarak bilinen diğer yöntemde, katılımcı anketi kendi başına doldurur.

Anket yöntemi en yaygın olma eğiliminde olmasına rağmen, geçmişte çok farklı anketler yapmış olabilirsiniz.

Anketler genellikle güvenilirlik ve geçerliliğe sahip olduklarından emin olmak için standartlaştırılmıştır. Standardizasyon da önemlidir, böylece sonuçlar daha büyük popülasyona genellenebilir.

Anket Kullanmanın Avantajları

Araştırmaların psikolojik araştırmalarda kullanılmasının büyük yararlarından biri, araştırmacıların çok miktarda veriyi hızlı ve ucuz bir şekilde toplamasına olanak sağlamasıdır. Bir anket yapılandırılmış görüşme ya da öz rapor olarak uygulanabilir ve veriler şahsen, telefon üzerinden ya da bilgisayarda toplanabilir.

Anket Kullanmanın Dezavantajları

Yazılı anketlerle ilgili bir potansiyel sorun, yanıt vermeyen önyargıdır. Uzmanlar, yüzde 85 veya daha yüksek getiri oranlarının mükemmel kabul edildiğini, ancak yüzde 60'ın altında olan herhangi bir şeyin örneklemin temsil gücü üzerinde ciddi bir etkisi olabileceğini ileri sürüyor.

Anket Veri Toplama Türleri

Anketler bir dizi farklı şekilde uygulanabilir.

Geçmişte bir dizi farklı pazar araştırması anketine katılmanızın şansı iyi.

Anketleri yönetmenin en yaygın yollarından bazıları şunlardır:

> Kaynaklar:

> Coon, D., & Mitterer, J. Psikolojiye Giriş: Zihin ve Davranış Ağ Geçitleri. Belmont, CA: Cengage Öğrenme; 2010.

> Goodwin, CJ Psikolojide Araştırma: Yöntem ve Tasarım. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2010.

> Nicholas, L .. Psikolojiye Giriş. Cape Town: Juta ve Company Ltd; 2008.