Psikolojik Testlerde Geçerlilik Neden Önemlidir?

İnsanlar psikolojik testler hakkında konuştuklarında, genellikle testin geçerli olup olmadığını soruyorlar. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Geçerlik, bir testin ölçmeyi talep ettiği şeyi ne kadar iyi ölçtüğünün bir ölçütüdür.

Psikolojik değerlendirme, hem deneysel araştırma hem de klinik tedavinin önemli bir parçasıdır. Psikolojik bir test oluştururken en büyük endişelerden biri, ölçtüğümüzü ölçtüğünün gerçekten olup olmadığıdır.

Örneğin, kararlı bir kişilik özelliğini ölçmek için bir test tasarlanabilir, bunun yerine durumsal veya çevresel koşulların oluşturduğu geçici duygular ölçülebilir. Geçerli bir test, sonuçların değerlendirilmekte olan boyutun doğru bir yansıması olmasını sağlar.

Yani bir testin geçerliliğinin olması ne anlama geliyor?

Geçerlik, bir testin ölçmeyi talep ettiği ölçüleri ölçer. Sonuçların doğru bir şekilde uygulanması ve yorumlanması için bir testin geçerli olması hayati önem taşımaktadır.

Geçerlilik tek bir istatistik tarafından değil, test ile ölçmek istenen davranış arasındaki ilişkiyi gösteren bir araştırma bütünü tarafından belirlenir. Üç tür geçerlilik vardır:

1. İçerik Geçerliliği

Bir testin içeriğinin geçerliliği varsa, testteki öğeler testin kapsaması gereken muhtemel öğelerin tamamını temsil eder. Bireysel test soruları, geniş bir konu yelpazesini kapsayan geniş bir ürün havuzundan alınabilir.

Bir testin tanımlanması zor bir özelliği ölçtüğü bazı durumlarda, uzman bir hakem her bir maddenin alaka düzeyini değerlendirebilir. Her yargıç kendi derecesini görüşe dayandırdığı için, iki bağımsız hakem testi ayrı olarak değerlendirir. Her iki yargıç tarafından güçlü bir şekilde derecelendirilen öğeler nihai teste dahil edilecektir.

2. Ölçütle İlgili Geçerlilik

Bir testin, bir yapının ölçütünü veya göstergelerini tahmin etmede etkinliğini gösterdiği zaman bir testin geçerliliği ile ilgili geçerliliğe sahip olduğu söylenir; örneğin, bir işveren, yeni çalışanlar ile mülakatlar, eğitim ve deneyim gibi normal işe alım prosedürlerine dayanarak işe başlar. Bu yöntem, bir testte başarılı olan kişilerin bir işte iyi bir performans göstereceğini ve bir testte düşük puan alan kişilerin bir işte yetersiz kalacağını göstermektedir.

İki farklı kriter geçerliliği vardır:

3. Yapı Geçerliliği

Bir test, test puanları ile kuramsal bir özelliğin tahmini arasında bir ilişki olduğunu gösterirse, yapı geçerliliğine sahiptir.

Zeka testleri , yapı geçerliliğine sahip olması gereken ölçüm araçlarının bir örneğidir. Geçerli bir zeka testi, hafıza ya da eğitim seviyesi gibi diğer özelliklerden ziyade zeka yapısını doğru bir şekilde ölçebilmelidir.

Esas olarak, içerik geçerliliği, bir testin ölçülmekte olan yapıyı oluşturan tüm davranış çeşitlerini kapsayıp kapsamadığına bakar. Buradaki prosedür, yazım, tasarım veya fiziksel yetenek gibi bir işi gerçekleştirmek için gerekli görevleri tanımlamaktır. Bir seçim prosedürünün içerik geçerliliğini göstermek için, seçimde gösterilen davranışlar, işin davranışlarının temsili bir örneği olmalıdır.

Yüz Geçerliliği

Çok nadir kullanılmadığı için nadiren kullanılan bir başka yöntem de geçerliliktir. Sadece ölçümün görünümüne ve ölçülecek olana dayanır, fakat testin gerçekte ne ölçtüğünü değil.

Yüz geçerliliği, geçerliliğin en temel ölçümlerinden biridir. Esasen araştırmacılar, hedef değişkeni ölçmek için bir testin görünüp görünmediğine bakarak, testin geçerliliğini yüz değerinde değerlendiriyorlar. Mutluluğun bir ölçüsünde, örneğin, mutluluk düzeylerini fiilen ölçmek için ortaya çıktığında, testin geçerliliğinin geçerli olduğu söylenebilir.

Açıkça, yüz geçerliliği sadece testin işe yaramış gibi gözüktüğü anlamına gelir. Bu testin çalıştığı kanıtlanmış olduğu anlamına gelmez. Ancak, tedbir bu noktada geçerli gibi görünüyorsa, araştırmacılar, testin geçerli olup olmadığını ve gelecekte kullanılmasının gerekip gerekmediğini belirlemek için daha fazla araştırma yapabilirler.

Esas olarak, yüz geçerliliği, bir testin ölçmesi gereken şeyi ölçüp ölçmediğine bakmaktır. Testi yüz değeri olarak almayı içerir.

İnsanlara hangi politik adayı oy vermeyi planladıklarını soran bir anketin, yüksek yüz geçerliliğine sahip olduğu söylenebilir. Testin amacı, psikometriye aşina olmayan insanlara bile çok açıktır.

Çeşitli değerlere, özelliklere ve davranışlara bakan psikolojik bir deneyin bir parçası olarak kullanılan karmaşık bir testin, düşük yüz geçerliliğine sahip olduğu söylenebilir. Testin tam amacı, özellikle katılımcılar için hemen net değildir.

Açıkça, yüz geçerliliği bir testin ölçmeyi amaçladığı şeyi ölçüp ölçmediğini belirlemek için iyi bir araç olabilirken, sadece yüz geçerliliğine sahip olmak bir testin gerçekten geçerli olduğu anlamına gelmez. Bazen bir test aslında bir şeyi ölçüyor gibi gözüküyor, aslında tamamen başka bir şey ölçüyor.