Bipolar Bozukluk Temelleri Kılavuzu

Karmaşık ve Karmaşık Bir Hastalığı Teşvik Etmek

Bipolar bozukluk, kafa karıştırıcı olduğu için korkutucu olan bir tür akıl hastalığıdır. Ne olduğunu, nasıl teşhis edildiğini ve bunu tedavi etmek için neler yapabileceğinizi daha iyi anlamak için, bozukluğu en temel terimlerle ifade etmek önemlidir.

Bipolar Bozukluğa Genel Bakış

Bipolar bozukluk, "döngü" olarak adlandırdığımız duygudaki dalgalanmalarla karakterizedir. Bu döngüler bazen aşırı düşmelere (depresyon olarak adlandırılan) serpiştirilmiş duygularda (mani olarak adlandırılır) aşırı yükselmelere neden olabilirler.

Bu yüzden bu duruma bir kez manik depresyon adı verildi.

Bipolar bozukluk, hem tip hem de şiddetin davranışları açısından bir kişiden diğerine büyük ölçüde değişebilir. Sonunda, bipolar bozukluğu karakterize eden tek şey, duygusal döngülerin kişinin günlük olarak çalışma yeteneğini etkilemesidir.

Neyse ki, insanların bozukluklarını yönetmelerine yardımcı olabilecek terapiler var.

Bipolar Bozukluğun Özellikleri

Bipolar bozukluğun iki ana özelliği, "ruh hali" olarak tanımladığımız mani ve depresyondur. Manik ve depresif davranış dönemi benzer şekilde “ruh hali” olarak tanımlanır.

Bipolar bozukluk ile ilişkili ruh halleri geniş olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Ne mani ne de depresyon bir psikoz olarak düşünülse de (gerçeklikten kopma), psikoz, aslında, bipolar bozukluğun bir özelliği olabilir. Bazılarında geçici bir durum, başkalarında uzun süreli bir durum ve en fazla bir varlık olmayan bir durum olabilir.

Bipolar Bozukluk Türleri

Aynı şekilde, bipolar bozukluğun özelliklerinin de değişebileceği gibi, ruh hali epizodunun döngüsü ve şiddeti de değişebilir. Geniş bir perspektiften bakıldığında, bipolar bozukluğu dört farklı kategoriye ayırabiliriz:

Bipolar bozukluğu, duygudurum epizotlarının değiştiği hız ile de karakterize edebiliriz. Böyle bir duruma yılda dört veya daha fazla duygudurum atakı olan hızlı bipolar bozukluk denir. Ayda dört ya da daha fazla duygudurum hali varsa, bunu ultra-hızlı bipolar bozukluk olarak görürüz.

Bipolar Bozukluk Tanısı

Bipolar bozukluk tanısı, kişinin işleyişini engelleyen uzun süreli bir duygudurum öyküsüne (veya epizodlara) dayanır.

Tanı koymak için, son travma, hamilelik, ilaç veya alkol kullanımı, anksiyete bozuklukları, panik ataklar, nörolojik bozukluklar ve diğer hastalıklar dahil olmak üzere tüm diğer nedenler ilk önce göz ardı edilmelidir.

Doktorlar, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabında belirtilen belirtilerin gözden geçirilmesine dayanarak bir teşhis yapabilirler. Genel olarak bipolar bozukluğu gösteren en az üç (ve ideal olarak daha fazla) semptom varlığı.

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Tedavi, duygudurum bölümlerinin tipine ve şiddetine göre değişebilir. İlaç tedavileri şunları içerebilir:

Ancak sonuçta, ilaç tek başına bipolar bozukluğu tedavi edemez. Psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi (BDT) , aile odaklı terapi ve grup terapisini içerebilen kilit bir bileşendir. Sağlıklı beslenme, dinlenme, alkolden kaçınma, düzenli egzersiz ve güçlü bir sosyal ağ da daha iyi sağlık sonuçlarıyla ilişkilidir.

Persistan veya şiddetli duygudurum öyküsü olan kişiler, özellikle intihar düşünceleri yaşanıyorsa, elektrokonvülsif terapiden (EKT) yararlanabilirler.

> Kaynak