Nesne Kalıcılık Nedir?

Bebekler, Görünmeyen Nesnelerin Var Olmaya Devam Ettiğini Nasıl Biliyor?

"Nesne kalıcılığı" terimi, bir çocuğun artık görülemeyecek veya duyulmasa bile nesnelerin varlığını sürdürdüğünü bilme yeteneğini tanımlamak için kullanılır.

Eğer çok küçük bir çocuğa sahip bir "peek-a-boo" oyunu oynadınızsa, muhtemelen bunun nasıl çalıştığını anlıyorsunuzdur. Bir nesne göründüğü zaman gizlendiğinde, belli bir yaşın altındaki bebekler çoğu zaman maddenin kaybolduğuna üzülürler.

Bunun nedeni, görülemese bile nesnenin var olmaya devam ettiğini anlamak için çok genç olmasıdır.

Nesne Kalıcılığı ve Piaget'in Gelişim Teorisi

Psikolog Jean Piaget'in yarattığı bilişsel gelişim teorisinde nesne sürekliliği kavramı önemli bir rol oynar. Gelişimin sensorimotor aşamasında doğumdan yaklaşık iki yaşına kadar süren Piaget, çocukların dünyayı dokunma, görme, tat ve hareket gibi motor yetenekleri aracılığıyla anladıklarını ileri sürdü.

Erken bebeklik döneminde, bebekler çok masumdur. Dünyanın kendi bakış açılarından ve deneyimlerinden ayrı olarak var olduğu konusunda hiçbir fikri yoktur. Nesnelerin görünmediklerinde bile var olmaya devam ettiğini anlamak için, bebekler öncelikle nesnenin zihinsel bir temsilini geliştirmelidir.

Piaget bu zihinsel imgeleri şema olarak adlandırdı. Şema, dünyadaki bir şey hakkında bilgi kategorisidir.

Örneğin, bir bebeğin yiyecek için bir şeması olabilir, bu da erken bebeklik döneminde bir şişe ya da meme olur. Çocuk büyüdükçe ve daha fazla deneyime sahipken, şemaları çoğalır ve çok daha karmaşık hale gelir. Asimilasyon ve barınma süreçleri aracılığıyla, çocuklar yeni zihinsel kategoriler geliştirir, mevcut kategorilerini genişletir ve hatta mevcut şemalarını tamamen değiştirirler.

Nesne Kalıcılığı Nasıl Gelişir?

Piaget, aşağıdakiler dahil olmak üzere, gelişimin sensorimotor aşamasında meydana gelen altı alt bölüm olduğunu öne sürdü:

 1. 1 Ay Doğum: Refleksler
  Sensorimotor aşamasının en erken kısmı sırasında, refleksler bebeklerin dünyayı anlamasının ve keşfetmesinin birincil yoludur. Köklenme, emme ve üreme gibi refleksif cevaplar bebeğin çevresiyle nasıl etkileştiğidir.

 2. 1 ila 4 Ay: Yeni Şemaların Geliştirilmesi
  Daha sonra, birincil dairesel reaksiyonlar yeni şemaların oluşumlarına yol açar. Bir bebek yanlışlıkla başparmağını emebilir ve keyifli olduğunu anlayabilir. Daha sonra eylemi tekrarlayacaktır çünkü o bunu zevkli bulur.

 3. 4 ila 8 Ay: İsteyerek Eylemler
  Bebekler 4 ila 8 aylıkken, etraflarındaki dünyaya daha fazla dikkat etmeye başlar. Bir yanıt oluşturmak için bile eylemler gerçekleştireceklerdir. Piaget bunlara ikincil dairesel reaksiyonlar olarak değinmiştir.

 4. 8 ila 12 Ay: Büyük Keşif
  8-12 ay arasında, kasıtlı eylemler daha belirgin hale gelir. Bebekler ses üretmek için oyuncakları sallayacak ve çevreye verdikleri cevaplar daha uyumlu ve koordineli hale gelecektir.

 5. 12 ila 18 Aylık: Deneme Hatası
  Tersiyer dairesel reaksiyonlar beşinci aşamada ortaya çıkar. Bunlar deneme-yanılma sürecini içerir ve bebekler başkalarından dikkat çekmek için harekete geçmeye başlayabilir.

 1. 18 ila 24 Ay: Nesne Kalıcılık Ortaya Çıkıyor
  Piaget, temsil düşüncesinin 18 ila 24 ay arasında ortaya çıkmaya başladığına inanıyordu. Bu noktada, çocuklar nesnelerin zihinsel temsillerini oluşturabilirler. Görülemeyen şeyleri sembolik olarak hayal edebildikleri için, artık nesne sürekliliğini anlayabilirler.

Piaget Nesne Kalıcılığını Nasıl Ölçdü?

Nesne sürekliliğinin mevcut olup olmadığını belirlemek için, Piaget bir bebeğe saklanmadan önce ya da onu götürmeden önce bir oyuncak gösterirdi. Denemesinin bir versiyonunda, Piaget bir oyuncağı bir battaniyenin altına saklardı ve sonra bebeğin nesneyi arayacak olup olmadığını gözlemledi.

Bebeklerin bir kısmı, diğer bebekler bunun yerine nesneyi ararken, kayba uğramış veya üzüntülü görünebilir. Piaget, oyuncağın kaybolduğuna üzülen çocukların nesne sürekliliği anlayışından yoksun olduklarını düşünürken, oyuncağı arayanlar bu gelişimsel dönüm noktasına ulaşmıştı. Piaget'in deneylerinde, bu 8 ila 9 aylıkken ortaya çıktı.

Son Bulgular Nesne Kalıcılık Önerir Daha Erken Olur

Piaget'in teorisi son derece etkili ve bugün oldukça popüler olmasına rağmen, aynı zamanda eleştiri konusu olmuştur. Piaget'in çalışmalarının en önemli eleştirilerinden biri, çocukların yeteneklerini genellikle hafife almasıdır.

Nesne sürekliliği üzerine yapılan araştırmalar, ayrıca Piaget'in sonuçlarından bazılarını sorgulamıştır. Araştırmacılar, ipuçlarıyla, dört ay kadar küçük olan çocukların, görünmeyen veya duyulmamış olsalar bile, nesnelerin varlığını sürdürdüğünü anlayabildiğini gösterebildiler.

Diğer araştırmacılar, bebeklerin neden gizli oyuncaklara bakmadıklarına dair alternatif açıklamalar önermişlerdir. Çok küçük çocuklar sadece maddeyi aramak için gerekli olan fiziksel koordinasyona sahip olmayabilirler. Diğer durumlarda, bebeklerin gizli nesneyi bulmakla ilgisi olmayabilir.

> Kaynak:

> Bremner JG, Slater AM, Johnson SP. Nesnenin Kalıcılığı Algısı: Bebeklikte Nesne Kalıcılığının Kökenleri . Çocuk Gelişimi Perspektifleri. 2015, 9 (1): 7-13.