Kolb'nin Öğrenme Stilleri Teorisi

Kolb'un öğrenme stilleri en yaygın kullanılan öğrenme stili teorilerinden biridir.

Kolb'un öğrenme stilleri, en tanınmış ve yaygın olarak kullanılan öğrenme stili teorilerinden biridir. Psikolog David Kolb ilk olarak 1984'te öğrenme stilleri teorisini ana hatlarıyla belirtti. Genetik , yaşam deneyimlerimiz ve mevcut ortamımızın talepleri nedeniyle bireysel öğrenme tarzlarımızın ortaya çıktığına inanıyordu. Dört farklı öğrenme stilini tanımlamanın yanı sıra, Kolb ayrıca deneyimsel öğrenme ve öğrenme tarzı envanteri teorisi geliştirdi.

Deneyimsel teorisinde, öğrenme dört aşamalı bir döngü olarak görülüyor. İlk olarak, anlık ve somut deneyimler gözlem için bir temel teşkil eder. Daha sonra, birey bu gözlemleri yansıtır ve bu bilginin ne anlama gelebileceğine dair genel bir teori oluşturmaya başlar. Bir sonraki adımda, öğrenci hipotezlerine dayanan soyut kavramlar ve genellemeler oluşturur. Son olarak, öğrenci bu kavramların yeni durumlardaki etkilerini test eder. Bu adımdan sonra, süreç bir kez daha deneyimsel sürecin ilk aşamasına geri döner.

Kolb tarafından tanımlanan öğrenme stilleri iki ana boyuta dayanmaktadır: aktif / yansıtıcı ve soyut / somut.

David Kolb'ın Dört Öğrenme Stili

Converger
Bu öğrenme stiline sahip insanlar Soyut Kavramsallaştırma ve Aktif Deneycilik alanlarında baskın yeteneklere sahiptir. Pratik fikir uygulamalarında oldukça yeteneklidirler.

Tek bir en iyi çözümün veya bir sorunun cevabının olduğu durumlarda en iyisini yapma eğilimindedirler.

Diverger
Diverterlerin baskın yetenekleri, Temelde Converger'in karşıt güçleri olan, Beton Deneyim ve Yansıtıcı Gözlem alanlarında bulunmaktadır. Bu öğrenme stiline sahip insanlar, "büyük resmi" görmenin ve daha küçük bilgi parçalarını anlamlı bir bütün halinde örgütlemenin iyi bir yoludur.

Dalgıçlar duygusal ve yaratıcı olma eğilimindedirler ve yeni fikirlerin ortaya çıkması için beyin fırtınasının tadını çıkarırlar. Sanatçılar, müzisyenler, danışmanlar ve güzel sanatlar, beşeri bilimler ve liberal sanatlar ile yakından ilgilenen insanlar bu öğrenme tarzına sahip olma eğilimindedirler.

Asimilatör
Asimilatörler, Soyut Kavramsallaştırma ve Yansıtıcı Gözlem alanlarında uzmanlaşmıştır. Kuramsal modelleri anlamak ve yaratmak, onların en güçlü yanlarından biridir. İnsanlardan ziyade soyut fikirlerle daha fazla ilgilenmeye eğilimlidirler, fakat teorilerin pratik uygulamalarıyla büyük ölçüde ilgilenmezler. Matematikte ve temel bilimlerde çalışan bireyler bu tür öğrenme stiline sahip olma eğilimindedir. Asimilatörler ayrıca planlama ve araştırmayı içeren çalışmaların tadını çıkarırlar.

Konaklayan
Bu öğrenme stiline sahip insanlar, Beton Deneyimi ve Aktif Deneyimlerinde en güçlüsüdür. Bu stil temel olarak Asimilatör stilinin tam tersidir. Konaklayanlar dolardır; Gerçek dünyada deney yapmak ve plan yapmaktan zevk alırlar. Dört öğrenme stilinin tamamında, Konaklayanlar en büyük risk alıcıları olma eğilimindedir. Yeni bilgilere cevap olarak ayaklarını düşünerek ve planlarını kendiliğinden değiştirerek iyi olurlar.

Problemleri çözerken, genellikle bir deneme-yanılma yaklaşımı kullanırlar. Bu öğrenme stiline sahip insanlar genellikle teknik alanlarda veya satış ve pazarlama gibi eylem odaklı işlerde çalışırlar.

Jungian Kişilik Kuramına Benzerlik

Kolb, teorisinin, bireylerin nasıl etkileşime girip dünyaya uyum sağladığına odaklanan Carl Jung'un kişilik teorisine genişlediğini ve geliştirdiğini ileri sürdü. Kolb’ın öğrenme boyutları, Myers-Briggs Tip Göstergesi’nde (MBTI) bulunan boyutlarla ortak bir çok şeyi paylaşıyor. Jungian öğrenme stilleri de MBTI'da tanımlanan tiplere dayanmaktadır.

MBTI, Jung'un dört ana boyutta kişiliğe bakan çalışmalarına dayanan bir kişilik envanteridir. MBTI’daki Extraversion / Introversion boyutu, Kolb’nin Aktif / Yansıtıcı boyutuna çok benzer. Dışadönüklük ve aktif deneyler üzerinde yüksek insanlar, yapıcı olma eğilimi gösterirken, içe dönük gözlem ve yansıtıcı gözlemler gözlemci olma eğilimindedir. MBTI üzerindeki Duygu / Düşünme boyutu da Kolb'un Beton / Soyut boyutuna çok benzer. Düşünce ve soyut kavramsallaştırma alanlarında yüksek olanların teorik kavramlara odaklanmayı tercih etmelerine rağmen, duygu ve somut deneyim alanlarındaki yüksek olanlar, şimdi ve şimdi daha fazla odaklanmış olma eğilimindedir.

Kolb'un Öğrenme Stilleri için Destek ve Eleştiri

Öğrencilerden yapılan bir araştırmada, Kolb ve Goldman, öğrenci öğrenme stilleri ile seçtikleri bölüm anadalları arasında bir korelasyon olduğunu bulmuşlardır. Seçtikleri majörde mezun olmayı planlayan öğrenciler ilgi alanlarıyla güçlü bir şekilde ilişkili olan öğrenme stillerine sahipti. Örneğin, yönetim alanlarına giren öğrenciler daha uyum verici bir tarza sahipken, matematik düzeyini takip edenlerin daha asimilatif bir yaklaşımı vardı. Sonuçlar aynı zamanda, kendi öğrenme stilleri ile uyumlu bir derece peşinde olan öğrencilerin kendi öğrenme tercihleri ​​ile ilgili olmayan derecelere devam eden öğrencilerden daha yüksek bir sorumluluk alanına sahip olduklarını göstermiştir.

Öğrenme stilleri kavramı birçok kişi tarafından eleştirilmiştir ve uzmanlar, öğrenme stillerinin varlığını desteklemek için çok az kanıt olduğunu öne sürmektedir. Bir büyük ölçekli çalışma 70'den fazla farklı öğrenme tarzı teorisine bakmış ve her birinin iddialarını desteklemek için yeterince geçerli araştırmaya sahip olmadığı sonucuna varmıştır. Eğitimci Mark K. Smith, Kolb modelinin sadece zayıf deneysel kanıtlarla desteklendiğini ve öğrenme sürecinin aslında teorinin önerdiğinden çok daha karmaşık olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca, teorinin farklı deneyimlerin ve kültürlerin öğrenme sürecini nasıl etkileyebileceğini tam olarak kabul etmediğini de kaydetti.

> Referanslar:

Coffield, F., Moseley, D., Hall, E., Ecclestone, K. (2004). 16 post-learning'de öğrenme stilleri ve pedagoji: Sistematik ve eleştirel bir inceleme. Londra: Öğrenme ve Beceri Araştırma Merkezi.

Kolb, DA & Goldman, MB (1973). Öğrenme stilleri ve öğrenme ortamlarının tipolojisine doğru: Öğrenme stilleri ve disiplin taleplerinin MIT yaşlıların akademik performansı, sosyal uyum ve kariyer tercihleri ​​üzerindeki etkisinin incelenmesi. Cambridge, Mass .: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü. Http://archive.org/stream/towardtypologyof00kolb#page/n3/mode/2up adresinden alındı.

Kolb, D A. (1981). Öğrenme stilleri ve disiplin farkları. San Francisco: Jossey-Bass, Inc.

Kolb, DA (1984). Deneyimsel Öğrenme: Öğrenme ve gelişim kaynağı olarak tecrübe edin. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

Smith, MK (2001). David A. Kolb deneyimsel öğrenmeye. Http://www.infed.org/biblio/b-explrn.htm adresinden alındı.