Kohlberg'in Ahlak Gelişimi Kuramı

Gelişmekte Olan Ahlakın Seviyeleri

İnsanlar ahlakı nasıl geliştirir? Bu soru, ebeveynleri, dini liderleri ve filozofları çağ için büyüledi, fakat ahlaki gelişme, hem psikoloji hem de eğitimde de bir düğmeydi. Ebeveyn veya toplumsal etkiler ahlaki gelişimde daha büyük bir rol oynar mı? Bütün çocuklar benzer yollarla ahlak geliştirir mi?

Bu temel soruların bazılarını araştıran en tanınmış teorilerden biri, Lawrence Kohlberg adlı bir psikolog tarafından geliştirildi.

Çalışmaları, Jean Piaget'in önceki çalışmalarında, çocukların ahlaki akıl yürütme biçimlerini nasıl geliştirdiğini açıklayan bir teori oluşturmak için değiştirildi ve genişledi.

Piaget iki aşamalı bir ahlaki gelişme sürecini tanımlarken, Kohlberg'in ahlaki gelişme teorisi üç farklı aşamada altı aşamayı özetlemiştir. Kohlberg, Piaget'in teorisini genişleterek ahlaki gelişimin ömür boyu süren sürekli bir süreç olduğunu öne sürdü.

Son yıllarda, Kohlberg'in kuramı, erkeklere yönelik bir önyargılı (öncelikle erkek araştırma konularını kullandı) ve üst orta sınıf değer sistemlerine ve perspektiflerine dayanan dar bir dünya görüşüne sahip olan Batı merkezli olduğu için eleştirilmiştir.

Heinz İkilemi: Kohlberg'in Ahlaki Akıl Yürütme Çalışması Yaklaşımı

Kohlberg'in kuramını bir dizi ahlaki ikilem üzerine temellendiren bu katılımcılara, her bir senaryonun kararlarının ardındaki mantığı belirlemek için röportajlar yapıldı.

Bir örnek "Heinz Uyuşturucu Çaldı" idi. Bu senaryoda, bir kadının kanseri var ve doktorları sadece bir ilacın onu kurtaracağına inanıyor. Bu ilaç yerel bir eczacı tarafından keşfedilmişti ve doz başına 200 dolara satmayı başardı ve doz başına 2.000 dolara sattı. Kadının kocası Heinz, ilacı almak için sadece 1000 dolar toplayabilirdi.

Eczacıyla daha düşük bir fiyat karşılığında pazarlık yapmaya ya da zaman içinde ödemeye yetecek kadar kredi vermeye çalıştı. Ancak eczacı, daha azını satmayı ya da kısmi ödemeleri kabul etmeyi reddetti. Reddedildi, Heinz bunun yerine eczaneye girdi ve karısını kurtarmak için ilacı çaldı. Kohlberg, "Kocanın bunu yapması gerekiyor mu?" Diye sordu.

Kohlberg, Heinz'ın yanlış mı yoksa haklı mı olduğu yoksa her bir katılımcının kararının gerekçelendirilmesinin sorgulanmasıyla ilgilenmiyordu. Cevaplar daha sonra ahlaki gelişim teorisinde çeşitli akıl yürütme aşamalarına ayrıldı.

Seviye 1. Preconventional Ahlak

Ahlaki gelişimin, itaatin ve cezalandırmanın en erken aşaması, özellikle küçük çocuklarda yaygındır, ancak yetişkinler de bu tür akıl yürütmeyi ifade edebilirler. Bu aşamada Kohlberg, çocukların kurallarını sabit ve mutlak olarak gördüklerini söylüyor. Kurallara uymak önemlidir çünkü cezadan kaçınmanın bir yolu vardır.

Ahlaki gelişimin bireysellik ve değişim aşamasında, çocuklar bireysel bakış açılarını hesaba katar ve bireysel ihtiyaçlara nasıl hizmet ettikleri temelinde eylemleri yargılarlar. Heinz ikileminde, çocuklar en iyi hareket tarzının Heinz'in ihtiyaçlarının en iyi sunulduğu seçim olduğunu öne sürdüler.

Bu noktada ahlaki gelişimde mütekabiliyet mümkündür, ancak sadece kendi çıkarlarına hizmet ediyorsa.

Seviye 2. Geleneksel Ahlak

Genellikle “iyi erkek-iyi kız” yönelimi olarak anılır, ahlaki gelişimin kişilerarası ilişkiler aşaması, toplumsal beklentilere ve rollere kadar yaşama odaklanır. Uygunluğa , "güzel" olmanın ve seçimlerin ilişkileri nasıl etkilediğinin ele alınmasına vurgu yapılır.

Bu aşama sosyal düzeni sürdürmeye odaklanmıştır. Ahlaki gelişimin bu aşamasında, insanlar karar verirken toplumu bir bütün olarak düşünmeye başlar. Odak noktası, kuralları takip ederek, görevlerini yerine getirerek ve otoriteye saygı göstererek hukuk ve düzeni sürdürmektir.

Seviye 3. Post-Geleneksel Ahlak

Bir sosyal sözleşmenin ve bireysel hakların fikirleri, bir sonraki aşamadaki insanların, diğer insanların farklı değerlerini, fikirlerini ve inançlarını hesaba katmasına neden olur. Bir toplumun korunması için hukuk kuralları önemlidir, ancak toplumun üyeleri bu standartlar üzerinde anlaşmalıdır.

Kohlberg'in nihai ahlaki akıl yürütme düzeyi evrensel etik ilkelere ve soyut akıl yürütmeye dayanmaktadır. Bu aşamada insanlar, yasalar ve kurallarla çatışsalar bile, içsel adalet ilkelerini takip ederler.

Kohlberg Ahlak Gelişim Kuramının Eleştirileri:

Kohlberg'in kuramı ahlaki düşünceye yöneliktir, fakat gerçek eylemlerimize karşı ne yapmamız gerektiğini bilmemiz arasında büyük bir fark vardır. Ahlaki akıl yürütme, bu nedenle, ahlaki davranışa yol açmayabilir. Bu, Kohlberg'in teorisinin eleştirilerinden sadece bir tanesi.

Eleştirmenler, Kohlberg'in ahlaki gelişim teorisinin ahlaki seçimler yaparken adalet kavramını aşırı vurguladığına işaret etti. Merhamet , şefkat ve diğer kişilerarası duygular gibi faktörler ahlaki akıl yürütmede önemli bir rol oynayabilir.

Kohlberg'in teorisi Batı felsefesini aşırı vurguladı mı? Bireyci kültürler kişisel hakları vurgularken, kolektivist kültürler toplumun ve toplumun önemini vurgulamaktadır. Doğu, kolektivist kültürler Kohlberg'in teorisinin dikkate almadığı farklı ahlaki görüşlere sahip olabilir.

Kohlberg'in ikilemi geçerli miydi? Deneklerinin çoğu 16 yaşın altında, evlilikle ilgili hiçbir deneyimi olmayan çocuklardı. Heinz ikilemi bu çocukların anlayamayacağı kadar soyut olabilir ve günlük endişeleri için daha uygulanabilir bir senaryo farklı sonuçlara yol açabilir.

Kohlberg'in eleştirmenleri, Carol Gilligan da dahil olmak üzere, Kohlberg'in teorisinin, örneklemindeki tüm deneklerin erkek olması nedeniyle toplumsal cinsiyete dayalı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kohlberg, kadınların ahlaki gelişimin üçüncü seviyesinde kalmaya eğilimli olduklarına inanıyordu çünkü sosyal ilişkiler ve başkalarının refahı gibi şeylere daha güçlü bir vurgu yapıyorlar.

Gilligan bunun yerine Kohlberg'in kuramının adalet gibi kavramları aşırı vurguladığını ve başkalarının bakım ve endişe ilkeleri ve ahlakına dayanan ahlaki akıl yürütmeyi yeterince ele almadığını ileri sürdü.

> Kaynaklar:

> Snarey J, Samuelson P. "Bilişsel gelişim geleneğinde ahlaki eğitim." LP Nucci ve D. Narvaez (Eds.), Ahlak ve Karakter Eğitimi El Kitabı (s. 53-79), New York: Routledge 2008.

> Farklı Bir Seste Gilligan C .: Psikolojik Teori ve W Omens Geliştirme . Cambridge: Harvard University Press; 2016.

> Kohlberg L. En Yüksek Ahlaki Yargılama Aşamasının Ahlaki Yeterlilik İddiası. Felsefe Dergisi , 1973 70 (18), 630–646.