Collectivist Kültürleri Anlamak

Kültür Nasıl Etki Yapabilir?

Kolektif kültürler, grubun ihtiyaç ve hedeflerini her bireyin ihtiyaçları ve istekleri üzerinde bir bütün olarak vurgulamaktadır. Bu tür kültürlerde, grubun diğer üyeleriyle ilişkiler ve insanlar arasındaki birbirine bağlılık, her bireyin kimliğinde merkezi bir rol oynar. Asya, Orta Amerika, Güney Amerika ve Afrika'daki kültürler daha kolektivist olma eğilimindedir.

Collectivistic Kültür Özellikleri

Kolektivist kültürlerin birkaç ortak özelliği şunlardır:

Kolektivist kültürlerde, insanlar, başkalarının ihtiyaçları için cömert, yardımsever, güvenilir ve dikkatli olmaları halinde “iyi” kabul edilir. Bu, genellikle atılganlık ve bağımsızlık gibi özelliklere daha çok vurgu yapan bireysel kültürlerle tezattır.

Kolektivist olarak kabul edilen birkaç ülke arasında Japonya, Çin, Kore, Tayvan, Venezuela, Guatemala, Endonezya, Ekvador, Arjantin, Brezilya ve Hindistan bulunmaktadır.

Kolektif Kültürlerin Bireyselci Kültürlerden Nasıl Farklılaştığı

Kolektivist kültürler genellikle bireysel kültürlerle karşılaştırılmaktadır.

Kolektivizm toplumun önemini vurgularken, bireycilik her bireyin haklarına ve kaygılarına odaklanır. Birlik ve bencilliklerin kolektivist kültürlerdeki değerlere değer verildiği yerlerde, bireysel kültürlerde bağımsızlık ve kişisel kimlik oldukça vurgulanır.

Bu kültürel farklılıklar yaygındır ve toplumun nasıl işlediğinin birçok yönünü etkileyebilir.

İnsanların alışveriş yapma, giyinme, iş yapma ve iş yapma biçimleri, bunların hepsi bir kolektivist veya bireyci kültürden olup olmadıklarından etkilenebilir. Örneğin, kolektivist bir kültürde yaşayan işçiler, grubun daha büyük iyiliği için kendi mutluluğunu feda etmeye çabalayabilirler. Bireyci kültürlerden gelenler ise, kendi refahı ve hedeflerinin daha büyük bir ağırlık taşıdığını hissedebilirler.

Collectivist Kültürlerin Etkisi Nasıl Davranır?

Kültürler arası psikologlar, bu kültürel farklılığın davranışın çeşitli yönlerini nasıl etkilediğini inceler. Çalışmalar, kültürün insanların nasıl davrandığını ve kendi benlik konseptini nasıl etkilediğini göstermektedir. Bireyci kültürlerde olanlar kendilerini kişilik özelliklerine ve özelliklerine göre tanımlayabilirler, örneğin, "Ben akıllı, komik, atletik ve nazikim." Kolektivist kültürlerden gelenler kendilerini sosyal ilişkileri ve rolleri, yani “Ben iyi bir oğlum, kardeşim ve dostum” olarak tanımlayabilirler.

Kolektivist kültürler, aynı zamanda, bir toplumdaki bireylerin, seçtikleri insanlarla ilişki kurma konusunda sahip oldukları fırsatın ne kadar olduğunu açıklayan bir terim olan, düşük ilişkisel hareketlilik ile ilişkilidir. Düşük ilişkisel hareketlilik, insanların ilişkilerinin sağlam, güçlü ve uzun ömürlü olduğu anlamına gelir.

Bu ilişkiler genellikle kişisel tercihlerden ziyade aile ve coğrafi alan gibi faktörlerden dolayı oluşur. Bir kolektivist kültürde, yeni insanlarla ilişki kurmak zordur, çünkü genellikle onları karşılamak daha zordur. Yabancılar, bireycilik kültürlerinden gelen insanlara kıyasla kolektivist bir kültürden gelenlere yabancı olma olasılıkları daha yüksektir.

Ek olarak, kişilerarası ilişkilerde uyumun sağlanması bir kolektivist kültürde büyük önem taşımaktadır. Bu muhtemeldir çünkü bu ilişkiler çok uzun ömürlüdür ve barışı korumamayı engelleyen herkes için mutsuzluk anlamına gelebilir.

Kültürel farklılıklar da, grubun geri kalanıyla öne çıkmak ya da uyum sağlamak için motivasyonu etkiler. Bir deneyde, Amerikan ve Japon kültürlerinden katılımcılardan bir kalem seçmeleri istendi. Kalemlerin çoğu, farklı renklerde birkaç seçenekle aynı renkteydi. Çoğu Amerikalı katılımcı daha nadir renkli kalemler seçti. Öte yandan, Japon katılımcılar, azınlık kalemlerini tercih etseler bile, en yaygın renkli kalemleri seçme olasılıkları daha yüksekti. Bunun bir başka nedeni de, kolektivist bir kültürden gelen Japon katılımcıların, kişisel tercihlerin ötesinde kişilerarası bir uyumu içgüdüsel olarak değerlendirdiğinden ve bu yüzden, daha az sayıda kalemleri, onları isteyen diğer insanlar için terk etmekten kaynaklanan kötü muamele davranışını seçmeleri olabilir.

> Kaynaklar:

> Kito M, Yuki M, Thomson R. İlişkisel Hareketlilik ve Yakın İlişkiler: Kültürlerarası Farklılıkları Açıklamak için Sosyolojik Bir Yaklaşım. Kişisel İlişkiler . Mart 2017, 24 (1): 114-130. doi: 10.1111 / pere.12174.

> Yamagishi T, Hashimoto H, Schug J. Tercihleri, Kültüre Özgü Davranışa Yönelik Stratejiler. Psikolojik Bilimler. 2008; 19: 579-584. doi: 10.1111 / j.1467-9280.2008.02126.x.