Çocuk Psikolojisi, Açıklamalı

Bağlam ve Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Şeyler

Çocuk psikolojisi, psikolojinin birçok dalından biridir ve en çok çalışılan uzmanlık alanlarından biridir. Bu branş, çocukların ergenliğe kadar doğum öncesi gelişimden akıl ve davranışlarına odaklanmaktadır. Çocuk psikolojisi sadece çocukların fiziksel olarak nasıl büyüdükleri ile değil, aynı zamanda zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleriyle de ilgilenir.

Tarihsel olarak, çocuklar genellikle yetişkinlerin daha küçük versiyonları olarak görülüyordu. Jean Piaget çocukların aslında yetişkinlerden farklı düşündüklerini öne sürdüğünde, Albert Einstein, keşfin “sadece bir dahinin bunu düşünebildiği kadar basit” olduğunu iddia etti.

Günümüzde psikologlar, çocuk psikolojisinin benzersiz ve karmaşık olduğunu kabul etmekte, ancak çoğu, gelişime yaklaşırken aldıkları benzersiz perspektif açısından farklılık göstermektedir. Uzmanlar ayrıca , çocuk psikolojisindeki daha büyük soruların bazılarına yanıtlarında, erken deneyimlerin ileriki dönemlerden daha önemli olup olmadığı veya doğanın veya beslenmenin gelişimin belirli yönlerinde daha büyük bir rol oynayıp oynamadığı gibi, yanıtlarında da farklılık gösterir.

Çocukluk dönemi yaşamın geri kalanında bu kadar önemli bir rol oynadığı için, bu konunun neden psikoloji, sosyoloji ve eğitimde bu kadar önemli bir konu haline geldiğine pek de şaşırmamak gerekir. Uzmanlar, normal çocuk gelişimine katkıda bulunan birçok etkiye, aynı zamanda çocukluk döneminde psikolojik sorunlara yol açabilecek çeşitli faktörlere de odaklanmaktadır.

Benlik saygısı, okul, ebeveynlik, sosyal baskılar ve diğer konular, çocukların sağlıklı ve uygun şekillerde gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmaya çalışan çocuk psikologlarına büyük ilgi göstermektedir.

Çocuk Psikolojisinin Farklı Bağlamları

Gelişmeyi düşündüğünüzde, akla ne geliyor? Eğer çoğu insan gibi iseniz, genetik ve kişisel özellikler gibi bir çocuğun nasıl büyüdüğünü etkileyen içsel faktörleri düşünebilirsiniz.

Bununla birlikte, gelişim bir bireyden kaynaklanan etkilerden çok daha fazlasını içerir. Sosyal ilişkiler ve içinde yaşadığımız kültür gibi çevresel faktörler de önemli rol oynar.

Çocuk psikolojisi analizimizde dikkate almamız gereken bazı temel konular şunlardır:

Sosyal İçerik

Akranlar ve yetişkinlerle ilişkiler, çocukların nasıl düşündükleri, öğrendikleri ve geliştikleri üzerinde etkilidir. Aileler, okullar ve akran grupları sosyal bağlamın önemli bir bölümünü oluşturur.

Kültürel Bağlam

Bir çocuğun yaşadığı kültür, yaşam boyunca gelişimi etkileyen bir dizi değer, adet, ortak varsayım ve yaşam biçimine katkıda bulunur. Kültür, çocukların ebeveynleri ile nasıl bir ilişki içinde olduklarını, aldıkları eğitimin türünü ve sağlanan çocuk bakımı türünde bir rol oynayabilir.

Sosyoekonomik Bağlam

Sosyal sınıf da çocuk gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Sosyoekonomik statü (genellikle SES olarak kısaltılır), ne kadar eğitim sahibi olduğu, ne kadar para kazandıkları, tuttukları ve yaşadıkları yer gibi birçok farklı faktöre dayanır. Yüksek sosyoekonomik statüye sahip hanelerde yükselen çocukların fırsatlara daha fazla erişimi olurken, daha düşük sosyoekonomik statüdeki hane halklarının sağlık hizmeti, kaliteli beslenme ve eğitim gibi şeylere daha az erişimi olabilir.

Bu faktörler, çocuk psikolojisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Unutmayın, bu bağlamların üçü de sürekli etkileşim halindedir. Bir çocuk düşük sosyoekonomik statü nedeniyle daha az fırsata sahip olabilirken, sosyal ilişkileri ve güçlü kültürel bağları zenginleştirmek bu dengesizliğin düzeltilmesine yardımcı olabilir.

Çocuk Psikolojisi Hakkında Düşünmeniz Gereken Önemli Şeyler

Çocuk psikolojisi, davranış üzerindeki genetik etkilerden kalkınma üzerindeki sosyal baskılara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Aşağıdakiler, çocuk psikolojisi çalışması için gerekli olan temel konulardan bazılarıdır:

Çocuk psikologları, çocukların belirli gelişimsel endişelerle başa çıkmalarına yardımcı olma konusunda uzmanlaşabilir veya daha genel bir yaklaşım sergileyebilirler. Her iki durumda da, bu uzmanlar çocukların olası problemleri aşmalarına ve sağlıklı sonuçlara yol açan şekillerde büyümelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Örneğin, çocuk psikologları hangi çocuk bakım ortamlarının ve uygulamalarının en iyi psikolojik sonuçlara yol açtığına veya çocuklarla birlikte büyüme zihniyetleri geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde çalışabileceklerine bakabilir.

Son düşünceler

Çocukları neyin kestirdiğini anlamak muazzam bir görev, bu yüzden çocuk psikolojisi çalışması hem geniş hem de derin. Bu alanın nihai amacı, çocuk sahibi olmalarına yardımcı olmak ve bu bilgileri ebeveynlik, eğitim, çocuk bakımı, psikoterapi ve çocuklardan yararlanma odaklı diğer alanları geliştirmek için birleştiren ve etkileşimde bulunan pek çok etkiyi incelemektir. Çocukların nasıl büyüdüklerini, nasıl düşündüklerini ve davranışlarını sürdürdüklerini anlayarak, çocuklarla çalışan ebeveynler ve profesyoneller, çocuklara bakımlarında yardımcı olmaya daha hazır olabilirler.