Obsesif Kompulsif Bozukluğun 3 Temel Kuramı

OKB'ye neyin sebep olduğuna dair birçok teori var

Bilim, obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) anlamada uzun bir yol katetmiş olsa da, araştırmacılar hala durumun neye yol açtığından emin değiller. Biyolojik ve genetik nedenlerin en çok kabul görmesine rağmen OKB'nin nedenleri konusunda birçok teori vardır.

Biyolojik Teoriler

OKB'nin biyolojik nedenleri, beyinde, saldırganlık, cinsellik ve bedensel atılımlar gibi davranışlarınızın ilkel yönlerini düzenleyen bir devreye odaklanır.

Bu devre, beyninizin orbitofrontal korteks olarak adlandırılan bir kısmından talamus adı verilen başka bir bölgeye bilgi aktarır ve bazal ganglionların kaudat çekirdeği gibi diğer bölgeleri içerir. Bu devre aktive edildiğinde, bu dürtüler dikkatinize sunulur ve dürtüyü uygun şekilde ele alan belirli bir davranışı gerçekleştirmenizi sağlar.

Örneğin, tuvaleti kullandıktan sonra karşılaştığınız zararlı mikropları gidermek için ellerinizi yıkayabilirsiniz. Uygun davranışı gerçekleştirdikten sonra - bu durumda, ellerinizi yıkamak - bu beyin devresindeki dürtü azalır ve ellerinizi yıkamayı ve gününüze devam etmeyi bırakırsınız.

OKB'niz varsa, beyninizin bu devreden gelen dürtüleri kapatmakta ya da görmezden gelmekte zorlandığı öne sürülmüştür. Bu, sırayla, obsesyonlar olarak adlandırılan zorlama ve kontrol edilemez düşünceler denen tekrarlayan davranışlara neden olur.

Örneğin, beyniniz tuvaleti terk ettikten sonra kontaminasyon düşüncelerini kapatmakta zorlanabilir ve sizi tekrar tekrar yıkamanıza neden olabilir.

Bu teoriye destek olarak, OKB ile ilişkili obsesyonlar ve kompulsiyonlar sıklıkla cinsellik, saldırganlık ve kirlenme ile ilgili temalara sahiptir - bu düşüncenin düşünceleri ve dürtüleri.

Ayrıca, bilim adamları ve doktorların beyninize baktığı nörogörüntüleme çalışmaları, bu beyin devresinde anormal aktiviteyi doğruladı. OKB'si olanların taranması, bu devrenin farklı bölgelerinde anormal aktivite gösterir. Bunlar arasında, bazal ganglionların orbital frontal korteks, singulat korteks, p-0 ve kaudat nükleusu bulunur.

Ayrıca, OKB'si olan birçok kişi, nörokimyasal serotonini artıran seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'ler) dahil olmak üzere ilaçlarla tedaviye yanıt verdiğinden, bu beyin devresinin düzensizliğinin serotonin sistemi ile ilgili bir problemle ilişkili olabileceği öne sürülmüştür.

Ayrıca OKB'ye genetik bir bileşen olduğuna inanılmaktadır. Bir aile üyesinin OKB'si varsa ve OKB ile yaşayan insanların yaklaşık yüzde 25'inin durumla yakın bir aile üyesine sahip olması durumunda OKB geliştirmeniz daha olasıdır. Bir genetik bağlantıyı gösteren ikiz çalışmalar da, ikizlerin durumu varsa, iki yumurta ikizinin OKB geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. İkiz çalışmalar da genetiğin OKB gelişme riskinizin yüzde 45-60'ını oluşturabileceğini göstermiştir.

Bilişsel-Davranış Teorileri

Hemen hemen herkes gün boyunca tuhaf veya beklenmedik düşünceler yaşar.

OKB'nin bilişsel-davranışçı kuramlarına göre, OKB'ye karşı savunmasızsanız, bu düşünceleri görmezden gelemezsiniz. Ayrıca, bu düşünceleri kontrol edebilmeniz gerektiğini ve bu düşüncelerin tehlikeli olduğunu hissedebilirsiniz.

Örneğin, bu düşüncelere sahip olmanın çıldırdığınızı ya da hayal ettiğiniz veya korkulan davranışları gerçekleştirebileceğinizi (eşinizi bıçaklamak gibi) düşünebileceğinize inanabilirsiniz.

Bu düşünceler tehlikeli olarak etiketlendiğinden, sizler uyanık ve dikkatli olursunuz, tıpkı çevrenizde bir hırsız olduğunu duyduğunuzda pencereden sürekli olarak bakabileceğiniz gibi.

Bu düşünceleri sürekli olarak fark etmek, bu düşüncelerin tehlikeliliğini daha da güçlendirir. Bu, bu tehlikeli düşüncelerin izini sürdüğünüz bir kısır döngü oluşturur. Bu döngü içinde kapana kısılmak zorlaşabilir - eğer imkansız olmasa da - sıkıntı verici düşüncelerin yanı sıra başka bir şeye odaklanmak zorlaşır ve bir takıntı doğar.

Elde yıkama gibi komplikasyonlar öğrenilmiş bir süreç olabilir. Örneğin, kirlenme hissine yanıt olarak, ellerinizi yıkayabilirsiniz. Bu, iyi hissettiren ve el yıkama davranışını güçlendiren endişenizi azaltır. Bu güçlendirme nedeniyle, takıntıyı (kirlenme gibi) her gördüğünüzde, anksiyetenizi azaltmak için zorlama (ellerini yıkamak gibi) gerçekleştirirsiniz.

Psikodinamik Teoriler

OKB'nin psikodinamik teorileri, obsesyon ve zorlamaların, bastırmaya, çözmeye ya da başa çıkmaya çalıştığınız bilinçdışı çatışma belirtileri olduğunu vurgulamaktadır. Bu çatışmalar bilinçsiz bir arzu (genellikle cinsel veya saldırgan dürtüyle ilgili), sosyal olarak kabul edilebilir davranışlarla çelişiyorsa ortaya çıkar.

Bu çatışmaları son derece itici veya üzücü olduğu zaman, bunlarla yalnızca, anlaşmazlığı el yıkama, kontrol veya sipariş verme gibi daha yönetilebilir bir şeye transfer ederek dolaylı olarak ele alabilirsiniz .

Kişinin bu çatışmalardan haberdar edilmesinin OKB belirtilerini azaltabileceği öne sürülmüş olsa da, bunun gerçekten işe yaradığını kanıtlamak için çok az bilimsel kanıt bulunmaktadır.

Kaynaklar:

Kasap, JN, Mineka, S., Hooley, JM "Anormal Psikoloji, 13. baskı" 2007 Toronto, ON Pearson.

Nolen-Hoeksema, S. "Anormal Psikoloji, 4. Baskı" 2007 New York, NY: McGraw-Hill.