Bir Stimulus'un Mutlak Eşiği

Mutlak bir eşik, genellikle en az yarım zaman olarak tanımlanan, tespit edilebilen en küçük uyarıcı seviyesidir. Terim genellikle nörobilim ve deneysel araştırmalarda kullanılır ve ses, dokunma, tat, görme ve koku gibi insan duyuları tarafından algılanabilen her türlü uyarana uygulanabilir. Örneğin, ses gözetimi ile ilgili bir deneyde, araştırmacılar çeşitli seviyelerde hacim içeren bir ses sunabilir.

Bir katılımcının duyabildiği en küçük seviye mutlak eşiktir.

Ancak, bu kadar düşük seviyelerde katılımcıların sadece zamanın uyaran kısmını tespit edebildiklerini belirtmek önemlidir. Bu nedenle, mutlak eşik genellikle bir kişinin zamanın yüzde 50'sini tespit edebildiği bir uyaranın en küçük seviyesi olarak tanımlanır.

İşitme

İşitme sırasında, mutlak eşik, başka karışan sesler olmadığında normal işitme tarafından tespit edilebilen bir tonun en küçük seviyesine atıfta bulunur. Bunun bir örneği, katılımcıların bir saatin işaretleme sesini hangi seviyelerde algılayabileceğini ölçebilir.

Küçük çocuklar genellikle sesler için daha düşük bir mutlak eşiğe sahiptir, çünkü en düşük ve en yüksek ses düzeylerinde sesleri tespit etme yeteneği yaşla birlikte azalma eğilimindedir.

Vizyon

Görmede, mutlak eşik, bir katılımcının algılayabileceği en küçük ışık seviyesine atıfta bulunur. Görme için mutlak eşiğin belirlenmesi, bir katılımcının karanlıkta mum alevi varlığını algılayabileceği mesafeyi ölçmeyi içerebilir.

Örneğin, bir psikoloji deneyinde bir katılımcı olduğunuzu hayal edin. Karanlık bir odaya yerleştirildiniz ve uzun bir odanın diğer ucundaki ışığın varlığını ilk tespit edip edemeyeceğinizi tespit etmelisiniz. Mutlak eşiği belirlemek için, bir dizi denemeden geçersiniz.

Her denemede, ışığın varlığını ilk algılayabildiğin zaman sinyal vereceksin. Zamanın yarısını tespit edebileceğiniz en küçük seviye, ışık algılama için mutlak eşiğinizdir.

Bir klasik deneyde, araştırmacılar karanlık adaptasyon, dalga boyu, konum ve uyaran boyutu için kontrol ettikten sonra, insan gözünün 54 ve 148 foton arasındaki bir uyaranı algılayabildiğini buldu.

Koku

Kokular için mutlak eşik, bir katılımcının koklayabildiği en küçük konsantrasyonu içerir. Bunun bir örneği, bir öznenin büyük bir odada koklayabildiği en küçük parfüm miktarını ölçmek olabilir.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, kokunun mutlak eşiğinin, kullanılan koku tipine, seyreltme yöntemlerine, araştırmacıların kullandığı veri toplama yöntemlerine, katılımcıların özelliklerine ve çevresel faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğidir. Verilerin toplandığı günün saati bile mutlak eşik üzerinde etkili olabilir.

Basınç ve nem gibi çevresel faktörler, katılımcıların kokuları ne kadar iyi tespit edebildiğini de etkileyebilir.

Dokunma

Kolunuzu hafifçe fırçalayan bir tüy hissini algılamanız için gereken kuvvet miktarı, dokunma için mutlak eşiğin bir örneğidir.

Dokunulduğunda, uyaranı tespit etmek için gerekli olan stimülasyon seviyesi, dokunulmakta olan vücudun kısmına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Örneğin, dokunma tespitinin mutlak eşiği, parmaklarınızın ucunda, boynunuzun arkasına oranla çok daha düşük olabilir.

Mutlak Eşiği Etkileyebilecek Faktörler

Mutlak eşiğin çoğu kez sadece duyu ve algı açısından düşünüldüğü halde, bazı faktörler beklentileri, motivasyonları ve düşünceleri içeren bir rol oynayabilir. Örneğin, bir ses duymayı bekliyorsanız, gürültüyü duymayı beklemiyorsanız, bunu daha düşük seviyelerde algılayabilirsiniz.

Araştırmacılar, kadınların erkeklerden daha düşük mutlak eşiğe sahip olma eğiliminde olduklarını, yani daha düşük görüş, koku, tat, dokunma ve ses düzeylerini daha iyi tespit edebileceklerini bulmuşlardır. Introverted insanların da daha düşük seviyelerde stimulus seviyelerini daha iyi tespit edebildikleri bulunmuştur. Bununla birlikte, mutlak eşikler, insanlar daha yaşlı büyüdükçe değişmeye eğilimlidir. İnsanlar daha genç olduklarında, enerji seviyelerini daha düşük seviyelerde algılayabilirler, ancak daha yaşlı olduklarında aynı uyaranları tespit etmek için daha fazla uyarım gerektirirler.

Bir kelime

Mutlak eşik, araştırmacılar için insan hissi ve algısının yeteneklerini ve sınırlarını inceleyen önemli bir araç olarak hizmet eder. Hatırlanması gereken önemli bir nokta, araştırmacıların bir uyaranı tespit etme yeteneği ile uyaran seviyeleri arasındaki farkı anlayabilme yeteneği arasında ayrım yapmalarıdır. Mutlak eşik, iki uyaran arasındaki olası en küçük fark olan fark eşiği ile karıştırılmamalıdır.

> Kaynaklar:

> Doty, RL ve Laing, DG. İnsan koku fonksiyonunun psikofiziksel ölçümü. RL Doty'de (Ed). El Kitabı Olfaksiyon ve Zedelenme. New York; John Wiley & Sons; 2015.

> Gelfand, SA. İşitme: Psikolojik ve Fizyolojik Akustiğe Giriş, 5. Ed. Boca Raton, FL: Taylor & Francis Grubu; 2009.

> Çoban, D, Hautus, MJ ve Urale, PWB. Kişilik ve ortak kokuların algılanması. Kemosensi Algısı. 2017 (1-2), 10; 23-30.