Rastgele Atama Nedir?

Rastgele ödev, her katılımcının belirli bir gruba atanma fırsatına sahip olmasını sağlamak için psikoloji deneylerinde şans prosedürlerinin kullanılmasını ifade eder.

Çalışma katılımcıları, deney grubu veya tedavi grubu gibi farklı gruplara rastgele atanır. Rastgele ödev, bir bozuk parayı çevirmek, şapkadan isimleri çizmek, zar atmak veya katılımcılara rastgele numaralar atamak gibi taktikler içerebilir.

Rastgele atanmanın rastgele seçimden farklı olduğuna dikkat etmek önemlidir. Rastgele seçim, katılımcıların daha büyük popülasyonu temsil etmek için nasıl rasgele seçildiğini ifade ederken, rasgele ödev, seçilen katılımcıların daha sonra deney gruplarına nasıl atanacağını ifade eder.

Rastgele Atama Bir Psikoloji Denemesinde Nasıl Çalışır?

Bir değişkendeki değişikliklerin bir başka değişkendeki değişimlere yol açıp açmadığını belirlemek için psikologlar bir deney yapmalıdır. Araştırmacılar genellikle, ilgi konusu bir değişkenin başka bir değişken üzerinde biraz etkisi olacağını tahmin eden test edilebilir bir hipotez oluşturarak başlar.

Deneycilerin deneyde manipüle edeceği değişken bağımsız değişken olarak bilinirken, daha sonra ölçecekleri değişken bağımlı değişken olarak bilinir. Değişkenler arasındaki ilişkilere bakmanın farklı yolları olsa da, deney iki veya daha fazla değişken arasında neden-sonuç ilişkisi varsa net bir fikir elde etmenin en iyi yoludur.

Araştırmacılar bir hipotez hazırladıktan sonra, arka plan araştırması yürüttüler ve deneysel bir tasarım seçtiler, katılımcıları deneyleri için bulmanın zamanı geldi. Araştırmacıların kimlerin bir deneyin parçası olacağına tam olarak ne gibi bir karar verilir? Daha önce de belirtildiği gibi, bu genellikle rastgele seçim olarak bilinen bir şey aracılığıyla gerçekleştirilir.

Bir deneyin sonuçlarını daha büyük bir gruba genellemek için, o popülasyonda bulunan niteliklerin temsilcisi olan bir örneklem seçmek önemlidir. Örneğin, toplam nüfus yüzde 51 kadın ve yüzde 49 erkekse, örnek aynı yüzdeleri yansıtmalıdır. Temsili bir örneklem seçimi genellikle, bir araştırmaya katılımcı olmak için insanları popülasyondan rastgele toplayarak gerçekleştirilir. Rastgele seçim, gruptaki herkesin seçilme şansının eşit olduğu anlamına gelir.

Bir katılımcı havuzu seçildiğinde, bunları gruplara ayırmanın zamanı geldi. Katılımcıları rasgele gruplara ayırarak, deneyciler bağımsız değişken uygulanmadan önce her grubun aynı olacağından emin olabilirler.

Katılımcılar, söz konusu tedaviyi almayan kontrol grubuna rastgele atanabilirler. Ya da tedaviyi alan deney grubuna rastgele atanabilirler. Rastgele atama, iki grubun başlangıçta aynı olma olasılığını artırır, bu şekilde bağımsız değişkenin uygulanmasından kaynaklanan değişikliklerin, ilgili tedavinin sonucu olduğu varsayılabilir.

Rastgele Atama Örneği

Bir araştırmacının, bir sınava girmeden önce kafeinli içecek içip içmediğini öğrenmekle ilgileneceğini düşünün. Bir katılımcı grubunu rastgele seçtikten sonra, her bir kişi rastgele kontrol grubuna veya deney grubuna atanır. Kontrol grubundaki katılımcılar, herhangi bir kafein içermeyen sınavdan önce plasebo içeceği tüketirler. Deney grubundakiler ise, testi almadan önce kafeinli bir içecek tüketirler. Her iki gruptaki katılımcılar daha sonra teste katılır ve araştırmacı, kafeinli içeceğin test performansı üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için sonuçları karşılaştırır.

Bir kelime

Rastgele ödev psikoloji araştırma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu süreç yalnızca olası önyargı kaynaklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bir nüfusun sonuçlarını daha geniş bir popülasyona doğru genelleştirmeyi de kolaylaştırır.

Rastgele atama, deneydeki her bir grubun üyelerinin aynı olmasını sağlamaya yardımcı olur, bu da grupların büyük popülasyonda mevcut olanın daha fazla temsilcisidir. Bu tekniğin kullanımıyla, psikoloji araştırmacıları karmaşık fenomenleri inceleyebilir ve insan aklı ve davranışını anlamamıza katkıda bulunabilir.

> Kaynaklar:

> Alferes, VR. Deneysel Tasarımda Rastgele Yöntemler. Los Angeles: SAGE; 2012.

> Nestor, PG & Schutt, RK. Psikolojide Araştırma Yöntemleri: İnsan Davranışının Araştırılması. Los Angeles: SAGE; 2015.