Psikoseksüel Gelişim Eğitim Rehberi

Daha Fazla Bilgi için Cevaplar ve Bağlantılar

Sigmund Freud'un psikoseksüel gelişim teorisi, libidinal enerjinin çocukluk çağı boyunca vücudun farklı bölgelerine nasıl kaydığına odaklandı. Her aşamada, belirli çatışmalar aşamada başarı ya da başarısızlığa katkıda bulunur.

Psikoseksüel gelişim hakkındaki bilginizi geliştirmeye veya psikoloji sınıfınızda bir sınava hazırlamaya çalışıyorsanız, bu çalışma kılavuzu konuyla ilgili bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

Aşağıda, psikoseksüel gelişimin nasıl çalıştığına dair kısa bir açıklama ve daha fazla bilgiye bağlantılar hakkında birkaç genel soruya cevap bulacaksınız.

1. Freud'a göre kişilik çoğunlukla hangi yaşta kurulur?

Doğru Cevap: 5

Freud, erken çocukluk deneyimlerinin yetişkin kişiliği şekillendirmekten büyük ölçüde sorumlu olduğunu ve bu sürecin çoğunlukla beş yaş civarında tamamlandığını düşünüyordu. Daha fazla bilgi

2. Freud'un davranışların arkasındaki itici güç olduğuna hangi enerjiyi verdiğini?

Doğru cevap: Libido

Freud, libidoyu id'in bir parçası olan ve hayatta kalma ve cinsel içgüdünün yarattığı bir form enerjisi olarak tanımladı. Freud'a göre, bu libidinal enerji tüm davranışları motive eden şeydir. Daha fazla bilgi

3. Phallic aşamasını izleyen dönem nedir?

Doğru Cevap: Latent Stage

Freud'un psikoseksüel gelişim kuramında, gizli aşama, libidonun enerjilerinin bastırıldığı bir dönemdir.

Latent periyodu yaklaşık olarak 6 ila 12 yaşları arasında gerçekleşir. Daha Fazla Bilgi

4. Bir yetişkin olarak Cassandra, programında ufak tefek düzeltmeler yapmak için isteksiz ve aşırı derecede serttir. Hangi aşamada sabitlendi?

Doğru Cevap: Anal Sahne

Anal dönem boyunca, libido'nun enerjisi öncelikle mesane ve bağırsak hareketlerini kontrol etmeye odaklanır.

Freud, bu aşamada sabitlenmiş yetişkinlerin, son derece katı ve gergin ya da çok dağınık ve dağınık hale gelmek için büyüyeceğine inanıyordu. Daha fazla bilgi

5. Steve yıllarca sigarayı bırakmak için mücadele etti ama sonunda başarılı oldu. Şimdi, günde birkaç paket sakız çiğniyor. Hangi aşamada sabitlendi?

Doğru Cevap: Sözlü Aşama

Sözlü evre, doğumun yaşları ile bir yıl arasında gerçekleşir ve bu süre içinde libido enerjileri esas olarak ağızda toplanır. Oral aşamada sabitlenen yetişkinler sigara, yemek, tırnak ısırma veya içme ile ilgili problemler yaşayabilirler. Daha fazla bilgi

6. Freud'un penis kıskançlığı kavramını hangi psikolog tarafından çokça eleştirildiğini, bunun yerine erkeklerin rahmın kıskançlığını yaşadığını öne sürdü?

Doğru cevap: Karen Horney

Horney, Freud'un kadın psikolojisi hakkındaki inançlarına katılmayan neo-Freud'lu bir psikanalistti . Onun önerdiği penis kıskançlık kavramı, hem kadınlara hem de yanıltıcıydı. Bunun yerine, Horney erkeklerin aşağılık duygularından muzdarip olduklarını çünkü çocukları taşıyamayacağını öne sürdü. Daha fazla bilgi

Freud'un psikoseksüel gelişim teorisinin ortak bir eleştirisi:

Doğru cevap: Yukarıdakilerin tümü

Freud'un teorileri hem akranları hem de çağdaş psikologlar tarafından çeşitli nedenlerle eleştirildi.

Başlıca eleştirilerinden bazıları, çalışmasının neredeyse tamamen erkek gelişimine odaklanması, teorilerinin bilimsel olarak test edilmesi çok zor olduğu ve kendi araştırma yöntemlerinin bilim dışı ve deneysel olmadığı yönündedir. Daha fazla bilgi

8. Freud, _______ 'nin zevk arayan enerjilerinin gelişim sırasında farklı alanlara odaklandığına inanıyordu.

Doğru Cevap: Kimlik

Libido, kimliğin bir bileşenidir. Freud id iddianın temel hayatta kalma ve cinsel ihtiyaçları karşılamak için çalışan tüm enerjiden oluşan kişiliğin bir parçası olduğuna inanıyordu. Daha fazla bilgi

9. Bu terim, Freud'un çocukların karşıt cinsiyet ebeveyne sahip olma konusunda bilinçsiz bir istekleri olduğu fikrini ifade eder.

Doğru Cevap: Oidipus kompleksi

Freud, Oidipus kompleksi terimini, bir çocuğun babasının yerine geçirme ve annesine sahip olma konusundaki bilinçsiz arzusunu tanımlamak için kullanmıştır. Electra kompleksi terimi, kızlarının babası için arzu ve annesinin kıskançlığını tanımlamak için kullanılır. Daha fazla bilgi

10. Freud, çocukların aynı cinsiyetten olan ebeveynleri ile tanımlamak için kullandıkları süreci nasıl çağırdı?

Doğru Cevap: Tanımlama

Oidipus kompleksini çözmek için, çocuğun aynı cinsiyetten bir ebeveyn ile tanımlamayı öğrenmesi gerekir. Freud, iğdiş edilme kaygısının veya edebi ve figüratif kastrasyon korkusunun Oedipus kompleksinin sonucudur. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için, çocuklar babalarıyla özdeşleşmeye başlarken, kızlar anneleriyle özdeşleşmeye başlarlar. Daha fazla bilgi