Erkekler ve Kadınlar Arasındaki İntihar Farklılıkları

İntihar ve İntihar Davranışlarında Erkek ve Kadın Arasındaki Farklılıklar

Hem intihar hem de erkek ve kadınlar için hem intihar hem de intihar davranışlarında farklılıklar içeren farklı cinsiyet farklılıkları vardır.

Bu konuyu tartışmak zor olsa da, her yıl ABD'de ve dünyada meydana gelen başarılı intiharların sayısını azaltmak için bu bilginin önemli olduğu vurgulanmalıdır.

Cinsiyet Farklılıkları İntihar Girişimi ve İntihardan Ölüm Riski

İntihar istatistiklerinin gözden geçirilmesinde, kadınların intihar girişiminde bulunma olasılığı üç kat daha fazla olsa da, kadınların yaklaşık üç kat daha fazla intihar girişiminde bulunma ihtimalleri daha yüksek bulunmuştur. Bu bilgilerden, cinsiyetler arasında, ele alacağımız intiharla ilgili diğer önemli farklılıklar olduğu açıktır.

Erkek ve kadın arasında intihar riskinde de önceki girişimlere göre farklılıklar vardır. İntiharda başarılı olan kadınların yaklaşık yüzde 62'si daha önce girişimde bulunmuş, ancak erkekler söz konusu olduğunda, intihar sonucu ölenlerin yüzde 62'si daha önce girişimde bulunmamıştır.

Önde gelen erkeklerde ve kadınlarda intihar söz konusu olduğunda tek bir yanlışı tartışmak önemlidir. Kadınlarda girişimlerde ve başarılı intiharlardaki farklılıklar yanlış bir şekilde birçok insanın, intihar girişimlerinin çoğu zaman bir dikkat çekme yöntemi olduğuna inanmasına neden olmuştur.

Doğrudan çok uzak. Kadınlarda (ama başarısız olan) intihar girişiminin gelecekte intihar için en büyük risk faktörü olduğunu ve erkeklerde veya kadınlarda olsun, tüm intihar girişimlerinin çok ciddiye alınması gerektiğini belirtmek önemlidir.

Erkekler ve Kadınlar Arasındaki İntihar Yöntemlerindeki Farklılıklar

İntihar girişimleri ile erkekler ve kadınlar arasındaki başarılı intiharlar arasındaki farkın en önemli nedenlerinden biri kullanılan intihar yöntemidir.

Erkekler, ateşli silahlar, asmak ve boğulma gibi şiddetli (daha ölümcül) intihar yöntemlerini tercih ederken, kadınların ilaç veya ilaçlara aşırı dozda olma olasılığı daha yüksektir.

Erkeklerde yaygın intihar yöntemleri şunlardır:

Genel olarak, kadınlar erkeklerden daha fazla çeşitlilikte intihar yöntemleri kullanma eğilimindedir. Kadınlarda yaygın intihar yöntemleri şunlardır:

İntihar Yöntemlerinde Diğer Farklılıklar

İntihar yöntemlerinde cinsiyetler arası farklar vardır. Evli olan erkeklerin ateşli silah kullanma olasılığı daha yüksekti, oysa evli olmayan erkeklerin asılarak ölme olasılıkları daha yüksek. Bir intiharın evde mi yoksa evden mi uzaklaştığına bağlı olarak farklılıklar vardır. Gençlik, muhtemelen yöntemlere erişim nedeniyle, asılı tarafından ölme oranının yüksek bir oranına sahiptir. Ek olarak, yöntemler duruma bağlı olarak değişebilir. Doz aşımı gibi yöntemler, bir süredir depresyonda olanlarda daha yaygındır.

Aksine, ateşli silahlar, insanlar akut durumlara tepki gösterdiğinde daha sık görülür. Bu, akut bir zihinsel sağlık krizi ortamında evdeki silahları kaldırmak için mevcut önerileri destekleyecektir.

Erkeklerde ve Kadınlarda İntihar Girişimi Şiddetinde Farklılıklar

Aynı intihar metodu erkekler ve kadınlar tarafından kullanılsa bile, erkekler tarafından yapılan girişimler daha ciddi ve ciddi olma eğilimindedir (en az% 60 daha şiddetli, en azından istatistiksel olarak konuşma). İntihar girişiminde bulunan ve hayatta kalan erkekler, yoğun bakım yatışına gereksinim duymak için intihar girişiminde bulunan ve hayatta kalan kadınlardan daha fazladır. Ateşli silahlarla intihar söz konusu olduğunda, erkeklerin, kadınlardan daha çok (ölümcül olma olasılığı daha fazla olan) başlarına ateş etmeleri daha olasıdır.

Bunun nedeni tartışıldı, ancak kadınlarda ölmek için daha az niyetle ilgili olabilir. Bununla birlikte, kadınlarda kozmetik korkuların, girişimin başarısız olması durumunda, silah atışının yerinde bir rol oynayabileceği söylenebilir.

Erkeklerde ve Kadınlarda İntihar Öncesi Daha Önce İntihar Girişimleri

Yukarıda belirtildiği gibi, önceden intihar girişimi öyküsü olan kadın ve erkeklerin intihar riski vardır. İntiharda başarılı olan kadınların yarısından fazlası, daha önce girişimde bulunurken, intihar eden erkeklerin yarısından azı daha önce girişimde bulunmuştur.

Erkekler ve Kadınlar Arasındaki Kendine Zarar Verme Davranışlarındaki Farklılıklar

Erkeklerin intihar girişimi sonucunda ölme olasılığı daha fazla iken, kadınların kasten kendi kendine zarar verme (DSH) veya kendini yaralama olarak bilinen şeylerle meşgul olma olasılıkları daha yüksektir. DSH, intihar etme niyetinde olup olmamasına bakılmaksızın her türlü kendine zarar verme davranışını içerir.

Araştırma, kendini yaralama kullanan insanların, bazen de bazen kendilerini öldürmeye çalışmadıklarını göstermektedir. Birçok insan, kendi kendine zarar verme ilgisi ile ilgilenirken, çoğu zaman özel olarak yapılmaz. DSH örnekleri arasında öldürücü olmayan aşırı doz aşımları ve kesme gibi kendine zarar verme bulunur. İntihar motivasyon olmasa da, kendine zarar veren pek çok insan intihar düşünceleriyle karşı karşıya kalabilir ve kendi kendine zarar verme davranışlarında da istenmeyen intiharlara yol açabilir.

Kendine zarar veren davranışlarda bulunanlarda intihar için risk faktörleri şunlardır:

Depresyon ve İntiharda Cinsiyet Farklılıkları

Hem erkek hem de kadın intihar eden kişilerin yaklaşık yarısında majör depresyon olduğu ve bu konuda da farklılıklar olduğu düşünülmektedir. Kadınların majör depresyon tanısı koyma olasılığı erkeklerin iki katıdır, ancak belirtildiği gibi, başarılı intihar erkeklerde kadınlardan çok daha sık ortaya çıkar. Ayrıca kadınların depresyon tedavisi için erkeklere oranla daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Neden İntihar ile Cinsiyet Farklılıkları Var?

Cinsiyet rolleri ve beklentilerindeki farklılıklar, intihar davranışındaki bazı farklılıklardan sorumlu olabilir. “Zorlu” ve “güçlü” olan erkeklerin cinsiyet kalıpları başarısızlığa izin vermez, belki de erkeklerin daha şiddetli ve ölümcül bir intihar yöntemi seçmesine neden olur; (sosyal kabul koşullarında), zayıflık ifade etme ve yardım isteme seçeneğine izin verilen kadınlar, yardım isteme ifadelerini ifade etme aracı olarak intihar girişimlerini kullanabilir.

Bazı araştırmacılar, kadınların başkalarını göz önünde bulundurma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve bir ilişki bağlamında intiharlara bakmanın kadınları ölmek isteyenlere daha az teşvik edebileceğini ileri sürmüşlerdir. Diğerleri, kadınların intihar girişiminde bulunma kararından sonra akıllarını değiştirmek için daha özgür hissettiklerini merak ediyorlar.

Uzmanlar, cinsiyetin bir kişinin ne gibi aşina oldukları veya kullanıma hazır erişime sahip olduğunu da etkileyebileceğini ileri sürmektedir. Örneğin, erkeklerin genellikle ateşli silahlara aşina olmaları ve bunları günlük yaşamlarında kullanmaları kadınlardan daha fazladır ve bu nedenle bu yöntemi daha sık seçebilirler.

Erkek ve kadın intihar davranışı hakkında belirli genellemeler yapılabilse de, genel eğilimlerin intihar önleme çabaları için mutlak kurallar olarak alınamayacağı belirtilmelidir. İntihar girişimleri her zaman ciddiye alınmalı ve dikkat arama davranışı olarak göz ardı edilmemelidir, ya da sadece belirli bir cinsiyete sahip kişilerin belirli bir yöntemi kullanacakları varsayılmalıdır.

İntihar Uyarı İşaretleri

İntihardaki cinsiyet farklılıklarına bakılmaksızın, herkes intihar için risk faktörlerini ve uyarı işaretlerini bilmelidir. Sizde veya sevdiğiniz birinin depresyon öyküsü varsa, intihar güvenlik planı da oluşturabilirsiniz .

Ebeveynseniz

Eğer bir ebeveynseniz, genç insanlarımızda intihar riskiyle ilgili uyku işitme kaybınız olabilir. Neyse ki bu, bir başka öğrencinin intihara meyilli olabileceğini öğrenirse, ergenlere sessizliği bozmalarını söyleyen posterlerle tamamlanır. Makaleler şimdi genç kesim ve kendine zarar verme davranışlarından bahseden bolca var. Ancak, genç bir çocuğun intihara meyilli olup olmadığının belirlenmesi, normal ergenlik anlarında çok zor olabilir. Yetişkinlerde intihar uyarı işaretlerini öğrenmeye ek olarak , gençlerde intiharla ilgili ortak uyarı işaretlerini öğrenmek için biraz zaman ayırın ve genç intihar hakkındaki bu efsanelere aşina olun.

Kaynaklar:

Callanan, V. ve M. Davis. İntihar Yöntemlerinde Cinsiyet Farklılıkları. Sosyal Psikiyatri ve Psikiyatrik Epidemiyoloji . 2012. 47 (6): 857-69.

Chan, M., Bhatti, H., Meader, N. ve diğ. Kendine Zarar Verme Sonrası İntihar Öngörüleri: Risk Faktörleri ve Risk Ölçeklerinin Sistematik İncelenmesi. İngiliz Psikiyatri Dergisi . 2016. 209 (4): 277-283.

Hamilton, E. ve B. Klimes-Dougan. İntiharı Önleme Yanıtlarında Cinsiyet Farklılıkları: Edebiyatın Örnek Bir Gözden Geçirmesi Üzerine Ergenler için Etkiler. Uluslararası Araştırma ve Halk Sağlığı Dergisi . 2015. 12 (3): 2359-72.

Maddock, G., Carter, G., Murrell, E., Lewin, T. ve A. Conrad. Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Kadınlarda İntihar Gücü Olmayan Öz-Zararlı Olaylardan Ayırmak. Avustralya ve Yeni Zelanda Psikiyatri Dergisi . 2010. 44 (6): 574-82.

Mergi, R., Koburger, N., Heinrichs, K. ve diğ. İntihar Davranışlarının Ölümlerindeki Büyük Cinsiyet Farklılığı Nedenleri Nelerdir? Dört Avrupa Ülkesinde Epidemiyolojik Bir Analiz. PLoS Bir . 2015. 10 (7): e0129062.

Tsirigotis, K., Guszczynski, W. ve M. Tsirigotis. İntihar Girişimi Yöntemlerinde Cinsiyet Farklılaşması. Tıp Bilimi Monitörü . 2011. 17 (8): PH65-PH70.