Kişilik Özelliklerinin Çocuklarda Depresyon Nasıl Etkilenebileceği

Kişilik Özellik ve Mood Durumu Arasındaki Fark

Kendi çocuğunuza geldiğinde, kişilik özelliği ile duygudurum hali arasındaki farklılıkları anlamak, özellikle de depresyon gibi bir duygudurum bozukluğu varsa biraz kafa karıştırıcı olabilir. Çalışmalar ayrıca kişilik özellikleri ile depresyon arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Bir kişilik özelliği nedir?

Bir kişilik özelliği, insanlarda bireysel farklılıkları tanımlayan istikrarlı veya nispeten değişmeyen bir özelliktir.

Örneğin, çocuğunuzun bipolar bozukluğu varsa, kişilik bozukluğunun kişilik özelliklerine sahip olabilir. Bu, olaylara tepkilerini etkileyen bir kişilik özelliğidir. Sürekli dürtüsellik zamanla veya bipolar (manik ve depresif) ve normal fazlar arasında çok fazla değişmez.

Başka bir örnek çocuğunuzun inatçı, sevecen ve bağımsız olmasıdır. Bunların hepsi doğduğu kişilik özellikleridir. Geliştikçe bir miktar değişse de, sonunda onun kim olduğunu gösteren özelliklerdir.

Bir Mood Devleti Nedir?

Ruh hali, genel refahımızı ve zihinsel sağlığımızı etkileyen geçici bir duygu veya duygudur.

Örneğin, çocuğunuzun majör depresif bozukluğu varsa, bir kaç hafta boyunca çok üzgün hissedebilir. Bu mutsuz ruh hali, kişilik makyajının bir parçası olmayan geçici bir ruh halidir. Tedavi ile üzgün bir ruh hali geliştirilebilir.

Kişiliğin Depresyonla İlişkisi

Çalışmalar, bazı kişilik özelliklerine sahip kişilerin depresyona daha yatkın olduklarını göstermektedir. Bu durum, potansiyel olarak, çocuklarda depresyonun taranmasının kolay olduğu için, özelliklerin değerlendirilmesi kolay olabileceği anlamına gelmektedir.

Özellikle, kişilik özelliklerinin depresyonu nasıl etkilediğini inceleyen bir çalışma, sadece depresyonun gelişimini değil, aynı zamanda bakış açısını da etkilediğini göstermiştir. Depresyonla bağlantılı özgül özellikler arasında, üzüntü, ruh hali, istikrarsızlık ve kaygıdan oluşan nevrotiklik / olumsuz duygusallık; sosyallik, konuşkanlık, ifade ve uyarılabilirlik olan dışadönüklük / olumlu duygusallık; ve vicdanlılık, ne kadar düşünceli ve organize olursanız olun (ya da değil).

Kişilik Özellikleri Depresyon Tahmin Ediyor mu?

Çalışmada, genetik ve çevre gibi faktörlerin de depresyona etki eden kişilik özellikleri ile ilgili olması gereken çeşitli sonuçlar olduğu görülmüştür. Diğer bir bulgu ise, depresif kişiliklerin eşlik ettiği nevrotiklik / olumsuz duygusallık özelliklerinin, özellikle gelecekte gelişmekte olan depresyonun yordayıcısı olduğudur.

Araştırmacılar ayrıca kişilik özelliklerine ilişkin risk faktörlerinin erken yaşta belirgin olduğunu, bunun da risk altındaki küçük çocukların erken teşhis edilebileceğini ortaya koymuştur. Çalışma ayrıca “kişilik özelliklerinin depresyonun seyrini ve tedavi yanıtını öngördüğünü ve aslında etkileyebileceğini” göstermiştir (Klein ve diğerleri, 2011).

Çalışma, depresyona etki eden kişilik özelliklerinin, depresif bozukluğun türüne bağlı olarak farklılık gösterebileceği, ancak “erken başlangıçlı, kronik ve yineleyen depresif koşullarda özellikle önemli bir rol oynadıkları” göz önüne alındığında sonuca varmıştır (Klein ve ark. , 2011). Özellikle büyük depresyon için değil, aynı zamanda genç çocukları nasıl etkilediği gibi diğer depresif bozukluklarda oynadığı rolün rolü üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Endişeleriniz Varsa

Araştırmacılar ve klinisyenler kişilik özelliklerini ve geçici duygu durumlarını değerlendirmek için standart testler geliştirdiler.

Çocuğunuzun kişilik özellikleri veya ruh halleri hakkında endişeleriniz varsa, çocuk doktoru veya akıl sağlığı uzmanıyla konuşun.

Kaynaklar:

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon ve İntihar. Cerrahın Genel Sağlık Raporu.

MAM Peluso, JP Hatch, DC Glahn, ES Monkul, M. Sanches, P. Najt, CL, Bowden, ES, Baratt, JC Soares. Kısa Rapor: Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Sürekli Dürtüsellik. Affektif Bozukluklar Dergisi. 2007; 100: 227-331.

Robert J. Gregory. Psikolojik Test: Tarih, İlke ve Uygulamalar, 4. Baskı. Boston, MA: Pearson Eğitim Grubu, Inc .; 2004: 583.

Daniel N. Klein, Roman Kotov ve Sara J. Bufferd. "Kişilik ve Depresyon: Açıklayıcı Modeller ve Kanıtların Gözden Geçirilmesi". Klinik Psikolojinin Yıllık Gözden Geçirilmesi, Cilt. 7 (2011).