Generativite ve durgunluk

Psikososyal Gelişimin Yedinci Aşaması

Jenerasyona karşı durgunluk, Erik Erikson'un psikososyal gelişim teorisinin sekiz aşamasının yedincisidir. Bu aşama, orta yetişkinlik döneminde yaklaşık 40 ve 65 yaşları arasında gerçekleşir.

Bu süre zarfında yetişkinler, onları aşacak şeyleri yaratmaya ya da beslemeye çabalar; Çocukları ebeveynlik ederek ya da diğer insanlara yarar sağlayan olumlu değişimlere katkıda bulunur.

Topluma katkıda bulunmak ve gelecek nesillere fayda sağlamak için bir şeyler yapmak , gelişimin durgunluk evresine karşı, üretkenlikteki önemli ihtiyaçlardır.

Üretkenlik , dünyaya daha iyi bir yer kazandıran şeyleri yaratmanın ve gerçekleştirmenin yanı sıra, başkalarına önem vererek, dünyaya "izninizi kazandırmak" anlamına gelir.

Durgunluk , katkıda bulunmanın bir yolunu bulmakta başarısızlık anlamına gelir. Bu bireyler, toplumlarıyla ve bir bütün olarak toplumla bağlantısız ya da karşılanmamış hissedebilirler.

Bu aşamada başarılı olanlar, evlerine ve toplumlarına aktif olarak katılarak dünyaya katkıda bulunduklarını hissedeceklerdir.

Bu beceriye ulaşamayanlar, dünyada verimsiz ve savunmasız hissedeceklerdir.

Bu aşamanın kısa bir özeti:

Üretkenlik ve Durgunluk Özellikleri

Yaratıcılığın bazı temel özellikleri arasında, diğer insanlara taahhütler yapmak, aile ile ilişkiler geliştirmek , başkalarına danışmanlık yapmak ve gelecek nesillere katkıda bulunmak sayılabilir.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu tür şeyler genellikle çocuk sahibi olmak ve büyütmekle gerçekleşir.

Bazı durgunluk özellikleri, ben-merkezli olma, başkalarına katılmama, üretkenliğe ilgi duymama, kendini geliştirme ve kaygılarını her şeyin üstüne yerleştirme gibi çabaları içermemektir.

Bu aşama hakkında dikkat edilmesi gereken bir şey, yaşam olaylarının, erken evre ve geç aşamadaki yaşamdan daha az yaşa özgü olma eğiliminde olmasıdır. Evlilik, iş ve çocuk yetiştirme gibi bu aşamaya katkıda bulunan büyük olaylar, orta yetişkinliğin oldukça geniş bir alanı boyunca herhangi bir noktada ortaya çıkabilir.

Bu noktada, bazı insanlar genellikle “orta yaş kriz ” olarak adlandırılan şeyleri deneyimleyebilirler . İnsanlar, başarılarına geri dönüp geleceklerini düşünerek pişmanlık duyabilirler. Bazı durumlarda bu, okula gitmek, kariyer yapmak veya çocuk sahibi olmak gibi kaçırılan fırsatları pişmanlık gerektirebilir.

Bazı durumlarda, insanlar bu krizi hayatlarında daha fazla tatmin görecek şekilde ayarlamalar yapma fırsatı olarak kullanabilirler. İnsanların refahlarını etkileyen bu pişmanlıklarını yorumlama şekli olduğunu belirtmek önemlidir. Hata yaptığını hissedenler zamanlarını boşa harcarlar ve değişiklik yapmaya zamanları kalmazsa acı hissedebilirler.

Yaşamın bu noktasında, durgunluk hislerine karşı, generatiflik duygularını etkileyebilecek sayısız faktör vardır. Başkalarıyla olumlu ilişkileri olan insanlar, kaliteli sağlık ve yaşamları üzerinde kontrol duygusu daha üretken ve tatmin olurlar.

Kötü sağlık, zayıf ilişkilerden muzdarip olanlar ve kaderi üzerinde herhangi bir kontrole sahip olmadıklarını hissetmeleri, durgunluk hislerini yaşama ihtimalleri daha yüksektir.

Yaratıcılığa ve Durgunluk Aşamasına Genişletmek

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, genetikliğin ve durgunluk evresinin ana çelişkilerinin daha fazla ayrıntılandırılmasını önermiştir. Bunlar şunları içerir:

> Kaynak:

> Erikson, EH Çocukluk ve Toplum . (2. baskı). New York: Norton; . 1993

> Erikson, EH ve Erikson, JM. Yaşam Döngüsü Tamamlandı. New York: Norton; 1998.