Ataque de Nervios Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Porto Riko Sendromunun Belirtileri

Ataque de nervios veya Porto Riko Sendromu, Latin Amerika kültürlerine, özellikle de Karayiplere özgü, kültüre bağlı bir sendromdur. Erkeklerde semptomlar da bildirilmiş olmasına rağmen, kadınlarda görülme olasılığı daha yüksektir.

İspanyol deyimi, kelimenin tam anlamıyla "sinirlerin saldırısı" olarak tercüme edilir ve çoğu zaman panik ataklarına benzer, ancak iki bozukluk tam olarak aynı değildir.

Ataque de Nervios belirtileri

Bütün korku yanıtları gibi, ataque de nervios farklı bireylerde farklı olarak ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, genel olarak, çoğu vaka da dahil olmak üzere benzer semptomlar gösterir:

Ataque de Nervios ve Panik Saldırı

Sıklıkla benzer semptomları paylaşsalar da, ataque de nervios ve panik atak ayrı bozukluklardır. Panik atakta, fiziksel ve duygusal cevaplar doğrudan yoğun anksiyete ve korkudan kaynaklanır. Ataque de nervios'ta anksiyete ve korku, sendromun oluşumuna normal ve sağlıklı yanıtlar olarak kabul edilir.

Panik atak gibi, çok çeşitli durumlar ataque de nervios'u tetikler. Aile üyeleriyle ilgili haberleri uyandırma ya da şaşırtma en olası neden olarak kabul edilir, ancak hemen hemen her ortamda ataque de nervios ortaya çıkabilir.

Ataque de Nervios için Risk Faktörleri

45 yaşın üzerindeki dişiler en yüksek ataque de nervios riskindedir, ancak erkekler de bunu geliştirebilirler. Altta yatan psikiyatrik hastalıklar, özellikle duygudurum bozuklukları, bu psikolojik bozukluğun gelişme şansını büyük ölçüde artırmaktadır.

Ayrıca, daha düşük sosyoekonomik geçmişe sahip olanlar ve boşanma ya da sevilen birinin ölümü gibi aile sıkıntısı yaşayanların durumu geliştirmesi daha olasıdır.

Altta yatan bir duygudurum bozukluğuna sahip olmak da bir saldırının doğasını değiştirebilir ve mevcut depresyon veya anksiyetesi olan hastaların saldırgan davranma olasılıkları daha yüksektir. Aksine, mevcut bir panik bozukluğu olan hastaların, bir saldırı sırasında boğulma hissini ve korku ölümünü yaşaması daha olasıdır.

Ataque de Nervios tedavisi

Ataque de nervios sıklıkla panik bozukluk veya başka bir anksiyete bozukluğu olarak kabul edilir. Bilişsel-davranışçı terapi, müşterilerin tetikleyici düşüncelerini tanımayı ve durdurmayı öğrenmelerine yardımcı olur ve aynı zamanda, başladıktan sonra bir saldırı boyunca başa çıkma becerilerini kullanır. Bu yöntemler genellikle etkilidir ancak kültürel bir bağlamda kullanılmalıdır.

Bazı araştırmalar, ataque de nervios'a eğilimli olanların öfke ve diğer olumsuz duyguları bastırmaya meyilli olabileceğini göstermektedir, ki bu da bir saldırı sırasında uygunsuz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, histrionik ve psikolojik sorunların somatizasyonuna eğilimli olabilirler.

Bu nedenle, endişe ve panik tedavilerinin kendi başlarına başarılı olma ihtimali yoktur. Bunun yerine, terapist, müşterinin tarihini ve mevcut durumunu, konuların tam olarak anlaşılması için dikkatli bir şekilde incelemelidir.

Tam bir tedavi planı sadece ataque de nervios'a değil aynı zamanda diğer tüm altta yatan rahatsızlıklara da hitap edecektir.

Ayrıca müşterinin kültürel geçmişini ve mevcut yaşam koşullarını da dikkate alacaktır.

Kaynaklar:

Boga, Virginia. "Ataque de Nervios: Öfke Karşı Bir Savunma?" ProQuest Dissertations and Theses, 2009.

Çokkültürlü Psikolojinin Ansiklopedisi. 2006. Bin Meşe: Jackson. s. 133.