Ruminasyon ve Nasıl Önleyebilirsiniz?

Ruminasyon kelimesi, kelimenin tam anlamıyla, bazı hayvanların (örneğin, inekler gibi), kısmen sindirilmiş yiyeceklerini, bir rumen olarak adlandırılan özel bir midede saklayarak, daha sonra geri getirilip daha iyice çiğnenmesi anlamına gelir. Bununla birlikte, insanlar bağlamında ruminasyon hakkında konuştuğumuzda, geçmişten gelen olayları tekrar tekrar dile getirme zorunluluğundan bahsediyoruz.

Ruminasyonun Depresyonla İlişkisi

Ne yazık ki, ruminasyon bir ineğin yiyeceklerini daha iyi sindirmesine yardımcı olurken, düşüncelerimizi daha ayrıntılı bir şekilde sindirmemize yardımcı olmaz. Bunun yerine, anılarımızın sürekli olarak yeniden gözden geçirilmesi, depresyonumuzu beslemek ve uzatmak için hizmet eder.

Aslında, ruminasyon birkaç farklı şekilde depresyona katkıda bulunabilir:

Ruminasyondan Kaçınma

Ruminasyon tuzağına düşmemek için kendinize yardım etmek için neler yapabilirsiniz? Araştırmalar, kendinize yardım etmenin bir yolunun, kendinizi şaşkına çevirmenin pozitif yollarını öğrenmek olduğunu gösteriyor. Olumlu dikkat dağıtıcılar, depresyona dayanan ve geri çekilme eğilimi gösteren eylemlerimizi önleyen faaliyetlerdir. Olumlu dikkat dağıtıcı örneklere, arkadaşlarla sosyalleşme ve bir koşuya çıkma gibi aktiviteler dahildir.

Bununla birlikte, paradoksal olarak, aynı zamanda, hastanın düşüncelerini daha yakından incelemek için kendi içlerine girmesini de içeren, aynı zamanda yararlı olduğu düşünülen belirli stratejiler de vardır.

Hastalara, kendilerine herhangi bir yargılama yapmadan veya bunlara çok fazla dahil olmadan duygularını ve düşüncelerini fark etmelerini öğreten farkındalık eğitimi ve kabul temelli yaklaşımlar, ruminasyonun önlenmesinde yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Hastalara olumsuz düşüncelerinin geçerliliğini sorgulamalarını ve düşüncelerini daha olumlu şekillerde yeniden ifade etmelerini öğreten bilişsel terapi de ruminasyon ve depresyona karşı oldukça etkilidir.

Ayrıca, kişilerarası ve sosyal problem çözme terapileri yardımcı olabilir. Ruminasyon, kişilerarası çatışmaların hem sebebi hem de sonucu olabilir, bu nedenle bir kişinin sosyal becerilerini ve ilişki sorunları ile başa çıkma becerilerini geliştirmek onların bu döngünün içine düşmemesine yardımcı olabilir.

Kaynak:

Nolen-Hoeksema, Susan, Blair E. Wiseo ve Sonja Lyubomirsky. "Rüyamda Yeniden Düşünmek." Psikoloji Biliminde Perspektifler 3.5 (2008) 400-421.