Olfaktör Referans Sendromu

Benzer fakat bromidrofobi ile özdeş olmayan veya vücut kokusu ve Japon Jiko-shu-kyofu korkusu, koku referansı sendromu, kişinin kendi doğal kokuları ile uğraşmayı ifade eder. Üç bozukluk arasındaki farklar ince ve çoğu zaman kafa karıştırıcıdır.

Olfaksiyon Referans Sendromu Nedir?

Olfaktör referans sendromunuz varsa, sürekli olarak kötü bir koku yayarsınız.

Bazı kişilerde aynı anda birden fazla takıntı olmasına rağmen, olfaktör referans sendromu genellikle birkaç özel obsesyona odaklanır. Özellikle takıntınız zamanla değişebilir.

Herkes biraz farklı tepki gösterse de, olfaktör referans sendromu olan çoğu insan aşağıdaki semptomlardan en azından bir kısmını yaşıyor:

Olfaktör Referans Sendromu ve Bromidrophobia

Kompulsif tımar ritüeller her iki hastalıkta da yaygındır. Temel fark, bromidrofobisi olan insanların belirli bir takıntı geliştirmeye eğilimli olmadıklarıdır.

Bromidrofobide, korku daha geneldir, olfaktör referans sendromunda ise daha spesifiktir. Ek olarak, bromidrofobi olan bazı insanlar, kendileri gibi başkalarında da vücut kokusundan korkarlar.

Olfaktör Referans Sendromu ve Jiko-shu-kyofu

Jiko-shu-kyofu, kültürel olarak bağlı Japon fobi formu olan taijin kyofusho'nun bir alt kümesidir.

Her ne kadar "vücut kokusu korkusu" na dönüşse de, jiko-shu-kyofu olfaktör referans sendromu veya bromidrofobi ile aynı değildir. Birincil farklılık kültüreldir. Batı kültürü öncelikle bireysel ihtiyaçlarla ilgilenirken, Japon kültürü grubun ihtiyaçlarına yöneliktir.

Hem bromidrofobi hem de koku referans sendromu, vücut kokularının onlara sahip olan kişiye getirdiği utanç üzerine odaklanır. Jiko-shu-kyofu, başkalarının saldırgan bir kokusu olan birinin huzurunda hissedeceği utanç üzerine odaklanır.

Olfaktör Referans Sendromu ve Tıbbi Koşullar

Bir tıbbi durum semptomlara neden olduğunda fobiler ve diğer psikolojik bozukluklar asla teşhis edilmez. Ek olarak, durumla orantılı olduğunda bir korku rasyonel ve uygun olarak kabul edilir. Bazı tıbbi durumlar halitoz ve bakteriyel vajinozis dahil olmak üzere belirgin bedensel kokulara neden olur. Olfaktör referans sendromu, bromidrofobi veya jiko-shu-kyofu'nun kesin tanısını koymadan önce tam bir tıbbi çalışma yapmak önemlidir.

Olfaktör Referans Sendromu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk

Olfaktör referans sendromu OKB'ye büyük ölçüde bağlıdır ve birçok klinisyen bir OKB alt tipi olarak düşünülmelidir.

Bazıları da bu sendromu vücut dismorfik bozukluğu ile ilgili olarak kavramsallaştırır. OKB'nin tüm biçimlerinde olduğu gibi, obsesif düşünceler ve zorlayıcı davranışlar kendi kendini kopyalayan döngüler oluşturma eğilimindedir. Kaygınızın kaynağından kaçınmaya çalışmanın zorluğu, üzerinde durmaya meyilli olmak, kırılması zor bir döngü yaratmak.

Tedaviler

Diğer OKB formlarında olduğu gibi, olfaktör referans sendromu genellikle bilişsel-davranışçı terapi dahil olmak üzere çeşitli kısa terapi tekniklerine iyi cevap verir. Korku düşüncelerinizi daha olumlu olanlarla değiştirmek ve tekrarlayan davranışlarınızı bilinçli olarak değiştirmek saplantı döngüsünü kırabilir.

Olfaktör referans sendromu sıklıkla yaşamı sınırlandırır, ancak sıkı çalışma ve profesyonel rehberlikle, acı çekmeye devam etmeye gerek yoktur.

Kaynaklar:

Borigini, Mark, MD. "Olfaktör Referans Sendromu." Bugün psikoloji. 25 Ocak 2012. https://www.psychologytoday.com/bl og / overcoming-pain / 201201 / olfaktör-referans sendromu.

Los Angeles OCD Merkezi: Olfaksiyon Referans Sendromu. http://ocdla.com/olfactoryreferencesyndrome.