Agorafobi ve Sosyal Anksiyete İlişkisi

Agorafobi ve Sosyal Anksiyete Genellikle Birlikte Gitmek

Agorafobi ve sosyal anksiyete bozukluğunun yakından bağlantılı olduğunu ve bunun doğru olduğunu duymuş olabilirsiniz. Bu bozukluklar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ile birlikte ne sıklıkla birlikte ortaya çıktıklarını öğrendik.

Agorafobi ve Sosyal Anksiyete Bozukluğu İlişkisi

Agorfobi ve sosyal anksiyete bozukluğu birçok yönden birbiriyle ilişkilidir.

Bunu anlamak için, bu bozuklukların tanımından, ikisinin nasıl farklılaşabileceğinden ve nasıl ayırt edileceğinden bahsetmek faydalı olacaktır. Bununla birlikte, birçok kişinin hem agorafobi hem de sosyal anksiyete bozukluğu var, tıpta “ komorbidite ” olarak adlandırılan bir olgu.

Bu iki koşulun etkileşimi hakkında öğrendiklerimize bir bakalım.

Panik atak ve panik bozukluğu ile agorafobi ve birlikteliği

Agorafobi genellikle evinizden çıkma korkusu olarak düşünülür. Agorafobili birçok insanın evden çıktığı doğru olsa da agorafobi aslında panik atak durumunda kaçmanın zor veya utanç verici olduğu durumlarda ya da durumlarda bulunma korkusuna işaret eder. Bir anlamda panik atak geçirme korkusu olarak düşünülebilir.

Agorafobi genellikle kalabalıklar, otomobiller, otobüsler, trenler, asansörler ve köprüler gibi belirli yerlerden kaçınmalarına yol açar.

Buna ek olarak, agorafobi olan insanlar evi yalnız bırakmaktan korkabilirler. Agorafobi olan çoğu insan, güvenilir bir arkadaşın durumunda daha iyi başa çıkabilir.

Agorafobi en çok panik bozukluğu ile birlikte ortaya çıkar. Agorafobi panik bozukluğu olmaksızın teşhis edilebilmesine rağmen agorafobi tanısı konmuş kişilerin yüzde 95'inden fazlasının panik bozukluğu tanısı vardır.

Agorafobi panik bozukluğu tanısı konduğunda, şiddetli bir anksiyete yaşanır, ancak panik atak oluşturduğu için değil.

Agorafobi ve Sosyal Anksiyete Bozukluğu Nasıl Farklı?

Hem agorafobi hem de sosyal anksiyete bozukluğu (SAD) kamusal alanların korkusunu içerebilse de, SAD olan kişiler sadece başkalarının gözetimi altında olan durumlarda endişe duymaktadır. Örneğin, tek başına ya da tek başına bir asansörde olmak rahatsız edici olmaz.

Agorafobisi olan kişiler genellikle güvenilir bir arkadaşın şirketinde kendilerini daha iyi hissettirirken, sosyal anksiyete bozukluğu olan kişiler de refakatçinin potansiyel inceleme yapması nedeniyle daha kötü hissedebilir.

Agorafobi ve Sosyal Anksiyete Bozukluğu Komorbiditesi

Agorafobi ve SAD kaygısı arasında ayrım yapmak zor olduğunda, her iki tanı da geçerli olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan daha eski bir Ulusal Komorbidite Araştırması sonuçları agorafobi ve sosyal anksiyete bozukluğu tanıları arasında .68 arasında bir ilişki olduğunu, yani iki bozukluğun zamanın yaklaşık yüzde 68'inde meydana geldiğini göstermektedir. Daha yeni çalışmalar, majör depresyonun sıklıkla bir komorbidite olduğunu bulmuştur.

Diğer çalışmalar, her iki bozukluğun birlikte olmasının, kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğunu ve her iki bozukluk mevcut olduğunda, kursun daha şiddetli olduğunu göstermektedir.

Farklı anksiyete bozuklukları ile beyindeki belirli nörofizyolojik yolakları karşılaştıran çalışmalar, agorafobi ve sosyal anksiyete bozukluğu içindeki yollar arasında yakın bir ilişki bulmuşlardır, ancak bunlar obsesif kompulsif bozukluk gibi diğer anksiyete bozukluklarında yer alanlardan biraz farklıdır.

Agorafobi ve / veya Sosyal Anksiyete Bozukluğu ile Başa Çıkma

Agorafobi ve sosyal anksiyete bozukluğu belirtilerine yardımcı olabilecek etkili tedaviler vardır ve önemli bir çakışma vardır. Agorafobiyi yönetme yolları ve sosyal anksiyete bozukluğuna yönelik tedaviler genellikle diğer durumla da yardımcı olabilir, bununla birlikte sistemik duyarsızlaştırma ve diğerleri gibi tedaviler öncelikle agorafobi ile kullanılır.

Bu, doğru bir teşhisin ve kandil terapistinin rahat hissettiğinizin önemini vurgulamaktadır.

Agorafobi ve Sosyal Anksiyete Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Alt Çizgisi

Agorafobi ve sosyal kaygı yakın ilişkilidir, ancak semptomların nedenleri arasında bazı önemli farklılıklar vardır. Agorafobi ile kapalı mekânlar, ulaşım ve evden ayrılma korkusu, korkuya neden olur, ancak asıl korku, bu koşullara maruz kaldığında panik atak geçirmesidir. Aksine, sosyal anksiyete bozukluğu ile, duygusal ve bazen fiziksel sıkıntıya yol açan insanlara maruz kalmaktır. Agorafobisi olan bir kişi genellikle bir refakatçiyi memnuniyetle karşılarken, sosyal kaygı bozukluğu söz konusu değildir.

Bununla birlikte, agorafobi ve sosyal anksiyete bozukluğunun sıklıkla birlikte ortaya çıktığı ve bunun zamanın yarısından fazlasında gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu olduğunda, belirtiler, bu koşullardan birinin mevcut olmasından daha şiddetli görünmektedir. Neyse ki, problemin tabanına ulaşmaya ve insan yaşamını iyileştirmeye yardımcı olabilecek her iki bozukluk için de tedaviler mevcuttur.

> Kaynaklar:

> Amerikan Psikiyatri Derneği. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (5. Baskı). Washington DC. 2013. Yazdır.

> Gerez, M., Suarez, E., Serrano, C., Castanedo, L. ve A. Tello. Anksiyetenin Kavşakları: Farklı Semptomatik Gruplar için Farklı Nörofizyolojik Haritalar. Nöropsikiyatrik Hastalık ve Tedavi . 2016 12: 159-75.

> Kogan, C., Stein, D., Maj. M. ve diğ. ICD-11'de Anksiyete ve Korku ile İlişkili Bozuklukların Sınıflandırılması. Depresyon ve Anksiyete . 2016 1141-1154.