Psikolojide Bilgilendirilmiş Onay

Araştırmada Gerekli Etik Kurallar

Bilgilendirilmiş onam, bir hasta, müşteri ve araştırma katılımcılarının bir tedavi veya prosedürde yer alan tüm potansiyel risklerin ve maliyetlerin farkında olmasını sağlar. Hem tedavi gören hasta hem de müşteri finansmanı, meydana gelebilecek olası zararlardan haberdar olmalıdır.

Bilgilendirilmiş onamın geçerli sayılması için katılımcı yetkili olmalı ve gönüllü olarak izin verilmelidir.

Psikoloji Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onay Unsurları

Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre , araştırmacılar psikoloji araştırmasında katılımcılardan bilgilendirilmiş rıza almak için aşağıdakileri yapmalıdır:

1. Araştırmanın amacı, çalışmanın beklenen süresi ve kullanılacak prosedürler hakkında katılımcıları bilgilendirin.

2. Katılımcılara, çalışmaya katılmayı reddetme hakkına sahip oldukları söylenmelidir. Ayrıca, deneyden istedikleri zaman geri çekilebileceklerini bilmelidirler.

3. Katılımcılar, çalışmanın reddedilmesi veya geri çekilmesinin olası sonuçlarından haberdar edilmelidir.

4. Katılımcılar çalışmaya katılmanın olası sonuçlarından haberdar edilmelidir. Bu, oluşabilecek olası riskleri, yan etkileri veya rahatsızlığı içerir.

5. Katılımcıların araştırmanın potansiyel faydalarından haberdar edilmesi gerekir.

6. Gizlilik konusunda herhangi bir sınırlama açıklanmalıdır.

7. Katılım için herhangi bir teşvik açıkça tanımlanmalıdır.

8. Katılımcılara araştırmayla ilgili soruları veya çalışmanın katılımcılarının hakları ile kimlerin iletişime geçebilecekleri söylenmelidir.

Araştırmacılar Bilgilendirilmiş Onay Nasıl Sağlanır?

Araştırmacılar, yazılı veya sözlü teyit belgesi alabilir ve tüm katılımcıların katılım için bilgilendirilmiş rıza gösterdiklerini doğrulayabilirler.

Çoğu durumda, araştırmacılar gerekli tüm bilgilerin ana hatlarını çizen önceden hazırlanmış bir formdan yararlanır ve katılımcıların bilgileri okuduklarını ve anladıklarını doğrulamak için imzalamalarına ve tarihlendirmelerine izin verir.

Bilgilendirilmiş Onay Her Zaman Gerekli mi?

APA'nın psikologların bilgilendirilmiş rıza olmadan yapabileceğini öne sürdüğü birkaç örnek vardır. Bu gibi durumlar, araştırmanın herhangi bir sıkıntıya ya da zarara neden olmayacağı konusunda makul bir varsayımın varlığını içerir. Başka bir örnek, bir dersin normal sınıf müfredatının veya eğitim uygulamalarının bir parçası olarak gerçekleşmesidir.

Anonim anketleri, arşiv verilerini veya doğal gözlemleri içeren araştırmalar, araştırma katılımcılara risk oluşturmadığı sürece aydınlatılmış onam gerektirmez. Bilgilendirilmiş onamın gerekmediği durumlarda bile, katılımcılar istedikleri zaman çekilebilmektedir.

Bilgilendirilmiş Onam ve Araştırmada Aldatmacanın Kullanımı

Aldatmanın çalışmanın ayrılmaz bir parçası olabileceği durumlar ne olacak? Bazı durumlarda, katılımcıları deneylerin niteliği hakkında bilgilendirmek, davranışlarını ve dolayısıyla sonuçları etkileyebilir.

APA, aldatmanın yalnızca, bu tür tekniklerin kullanılması, çalışmanın gerçekleştirilmesinden elde edilebilecekleri düşünüldüğünde haklı çıkarsa yapılması gerektiğini kaydeder.

Aldatmacanın kullanılmasının kabul edilebilir olup olmadığını ve bu tür çalışmaların yapılmasına izin verilip verilmediğini belirlemek genellikle bir Kurumsal İnceleme Kurulunun görevidir.

Araştırmacılar bir deneyin bir parçası olarak aldatmayı kullanıyorlarsa, etik kurallar katılımcıların aldatmaca ve deneyimin gerçek doğasını mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmeleri gerektiğini öne sürmektedir. Böyle bir aldatma ortaya çıktıktan sonra, katılımcılara, eğer istedikleri takdirde, kendi verilerini geri çekme fırsatı da verilmelidir.

> Kaynak:

> Amerikan Psikoloji Derneği. Psikologların etik ilkeleri.