Fiksasyon Anlamı

Bir tespit , id'in zevk arayan enerjilerinin psikoseksüel gelişimin daha erken bir aşamasında kalıcı bir odak noktasıdır. Bu tespitler, psikoseksüel bir aşamada bir sorun veya çatışma çözülmeden kaldığı zaman, bireyin bu aşamaya odaklanmasını ve bir sonraki aşamaya geçememesini sağlar. Örneğin, oral fiksasyonları olan bireyler içme, sigara içme, yemek yeme veya tırnak ısırma ile ilgili problemlere sahip olabilir.

Fiksasyonlar Nasıl Gelişir?

Psikanalist Sigmund Freud'a göre , çocuklar id'in libidinal enerjilerinin vücudun farklı bölgelerine odaklandığı bir dizi psikoseksüel aşamada gelişir. Örneğin, anal aşamada, bir çocuğun mesane ve bağırsak hareketlerini kontrol ederek tatmin ve başarı duygusu kazandığı varsayılır.

Peki bunun bir fiksasyonun gelişimi ile ne ilgisi var? Freud, sağlıklı bir yetişkin kişiliğinin gelişmesinin, psikoseksüel aşamaların her birini başarıyla tamamlamanın sonucuydu. Gelişimdeki her noktada, çocuklar başarılı bir şekilde bir sonraki aşamaya geçmek için çözülmesi gereken bir çatışma ile karşı karşıyadır. Bu çatışmanın nasıl çözüldüğü, yetişkin kişilik oluşumunda rol oynar.

Freud'un öne sürdüğü bir aşamayı başarıyla tamamlayamaması, bu kişinin esasen “sıkışmış” kalmasına neden olacaktı. Diğer bir deyişle, bu noktada kalkınmada sabitleneceklerdi .

Freud aynı zamanda psikoseksüel gelişimin belli bir aşamasında başarısızlığa yol açmasının yanı sıra, belirli bir aşamada kişinin kişiliği üzerinde baskın bir izlenim bıraktıysa, fiksasyonların sonuçlanabileceğine de inanıyordu. Psikoseksüel çatışmaları çözmek, libido'nun enerjisinin önemli bir miktarını gerektirir.

Bu enerjinin büyük bir kısmı kalkınmada belirli bir noktada harcanırsa, o aşamadaki olaylar sonuçta o kişinin kişiliği üzerinde daha güçlü bir izlenim bırakabilir.

Fiksasyon örnekleri

Sözlü Fiksasyon

Daha önce de belirtildiği gibi, Freud, tırnak ısırma, sigara, sakız çiğneme ve aşırı içmenin oral bir fiksasyon belirtileri olduğunu öne sürebilir. Bu, bireyin psikoseksüel gelişimin en erken aşamasında, sözlü aşamada birincil çatışmaları çözmediğini gösterir.

Anal Fiksasyon

Psikoseksüel gelişimin ikinci aşaması, esas olarak bağırsak hareketlerini kontrol etmeye odaklandığından, anal evre olarak bilinir. Bu noktada geliştirmelerdeki sabitlemeler, Freud'un anal-destekleyici ve anal-dışlayıcı kişilikler olarak adlandırılmasına neden olabilir. Anal-kalıcı bireyler, çocuklar gibi aşırı sıkı ve sert çömlek antrenmanı yaşayabilir ve düzenlilik ve düzenlilik ile aşırı derecede saplantılı olabilirler. Öte yandan, anal-kısıtlayıcı bireyler , yetişkinler olarak çok dağınık ve dağınık hale gelmelerine neden olan çok gevşek bir çömlek antrenmanı yaşayabilirler.

Phallik Fiksasyonlar

Gelişimin fallik aşaması öncelikle aynı cinsiyetten bir ebeveynle tanımlamaya odaklanır.

Freud, bu noktada sabitlemelerin aşırı boş, sergilenen ve cinsel açıdan agresif olan yetişkin kişiliklere yol açabileceğini öne sürdü.

Fiksasyonlar Çözülebilir mi?

Peki fiksasyonlar tam olarak nasıl çözülür? Freud'un psikanalitik kuramına göre, bu tür tespitlerin tedavisinde aktarım süreci önemli bir rol oynamıştır. Esasen, eski bir fiksasyon, kişinin problemle bilinçli olarak ilgilenmesine izin veren yeni bir tanka aktarılır.

Daha Fazla Psikoloji Tanımları: Psikoloji Sözlüğü

> Kaynaklar

Freud, S (1910). Psiko-Analiz Üzerine Beş Ders.

Freud, S (1962). Cinsellik Teorisi Üzerine Üç Deneme. np: Temel Kitaplar.