Korelasyon Çalışmaları

Korelasyon Araştırmalarına Yakından Bakış

Bir korelasyon iki değişken arasındaki ilişkiyi ifade eder. Korelasyonlar güçlü ya da zayıf, olumlu ya da olumsuz olabilir. Diğer durumlarda, ilgi değişkenleri arasında hiç korelasyon olmayabilir.

Korelasyon Çalışmaları Nasıl Çalışır?

Korelasyon çalışmaları, bir konu hakkında veya bir deneyi gerçekleştirmenin mümkün olmadığı durumlarda bilgi toplamak için bir ön yol olarak sıklıkla kullanılan psikoloji türüdür.

Korelasyonel yöntem, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkilere bakmayı içerir. Araştırmacılar bir ilişki olup olmadığını görmek için korelasyonları kullanabilirken, değişkenlerin kendisi araştırmacıların kontrolü altında değildir.

Diğer bir nokta ise, ilişkisel araştırmalar değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koyarken, bu tür bir araştırma, bir değişkendeki değişikliklerin bir başka değişkendeki değişikliklere yol açtığını kanıtlayamaz. Başka bir deyişle, korelasyon çalışmaları neden-sonuç ilişkilerini kanıtlayamaz. Korelasyon yöntemlerinin bir takım güçlü ve zayıf yönleri vardır, bu nedenle belirli bir durum için hangi araştırma yönteminin en iyi olduğunu belirlemek önemlidir.

Korelasyon Araştırmalarının Amacı

Korelasyonel bir çalışmanın üç olası sonucu vardır: pozitif korelasyon, negatif korelasyon ve korelasyon yok. Korelasyon katsayısı korelasyon gücünün bir ölçüsüdür ve -1.00 ile +1.00 arasında olabilir.

Korelasyon Çalışmaları Kısıtlamaları

İlişkisel araştırma iki değişken arasında bir ilişki olduğunu öne sürerken, bir değişkenin bir başka değişkendeki değişime neden olduğunu kanıtlayamaz. Başka bir deyişle, korelasyon nedenselliğe eşit değildir .

Örneğin, bir korelasyon çalışması, akademik başarı ile benlik saygısı arasında bir ilişki olduğunu düşündürebilir, ancak akademik başarının aslında benlik saygısında değişikliklere neden olup olmadığını gösteremez. Diğer değişkenler sosyal ilişkiler, bilişsel yetenekler, kişilik, sosyoekonomik durum ve sayısız diğer faktörler de dahil olmak üzere bir rol oynayabilir.

Korelasyon Araştırma Türleri

Aşağıdakiler dahil üç tür ilişkisel araştırma vardır:

  1. Doğal gözlem : Bu yöntem, doğal ortamdaki değişken değişkenleri gözlemci ve deneyci tarafından manipülasyon veya manipülasyon olmaksızın gözlemlemeyi ve kaydetmeyi içerir.
  2. Anket yöntemi: Anketler ve anketler, psikolojik araştırmalarda kullanılan en yaygın yöntemler arasındadır. Bu yöntemde, katılımcıların rastgele bir örneği , ilgi değişkenleri ile ilgili bir anket, test veya anketi tamamlar. Rasgele örnekleme, anket sonuçlarının genellenebilirliğinin sağlanmasının hayati bir parçasıdır.
  1. Arşiv Araştırması: Bu tür araştırmalar, diğer araştırmacıların yürüttüğü çalışmaları analiz ederek veya tarihsel hasta kayıtlarına bakarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin araştırmacılar, “Irritabl Heart” olarak bilinen bir deneyde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) hakkında daha fazla bilgi edinmek için İç Savaşta görev alan askerlerin kayıtlarını analiz ettiler.

Doğal Gözlemin Avantaj ve Dezavantajları

Doğal gözlemlerin avantajları şunlardır:

Doğal gözlemlerin dezavantajları şunlardır:

Anket Yönteminin Avantaj ve Dezavantajları

Anket yönteminin avantajları şunlardır:

Anket yönteminin dezavantajları şunları içerir:

Arşiv Araştırmasının Avantaj ve Dezavantajları

Arşiv araştırmasının avantajları şunlardır:

Arşiv araştırmasının dezavantajları şunlardır: