Çocuk İstismarı ve BPD Arasındaki İlişki

Çocuk istismarı borderline kişilik bozukluğuna (BPD) neden olur mu? Basit bir cevap yoktur; Biyolojik ve çevresel faktörlerin bir karışımı olduğuna inanılsa da, BPD'nin neden tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyoruz. BPD'li kişilerin, bir tür çocuk istismarı ya da diğer rahatsız edici çocukluk deneyimlerinin geçmişini rapor etmelerinin daha muhtemel olduğuna dair kanıtlar vardır.

Ancak, çocuk istismarı yaşayan birçok insan BPD'ye sahip değildir ve BPD'si olan birçok kişi çocuk olarak istismar edilmemiştir ya da kötü muamele görmemiştir.

Çocuk İstismarı Nedir?

“Çocuk istismarı” terimi, reşit olmayanlara yapılan çok çeşitli zihinsel ve fiziksel sakatlıkları kapsar. Uzmanlar genellikle bu kategoriye bir dizi deneyim atar:

Diğer istismar biçimleri, çocuğun yiyecek veya su gibi temel ihtiyaçların reddedildiği fiziksel ihmal durumunda olduğu gibi daha pasif olabilir. Ayrıca çocuğun duygusal ihtiyaçlarının göz ardı edildiği duygusal ihmal vardır. Hiç bir kötüye kullanım biçimi diğerinden daha şiddetli sayılmamaktadır; Her tür istismarın kişi için uzun süreli etkileri olabilir ve zihinsel durumlarını şekillendirebilir.

Hem çocuk istismarı hem de ihmal psikolojik bozuklukların gelişimi ile ilişkili olabilir. Bazen “çocuklara kötü muamele” terimi, hem istismar hem de ihmali tanımlamak için kullanılır.

Çocuk İstismarı ve Borderline Kişilik Bozukluğu (BPD) Üzerine Araştırma

Araştırma, çocuk istismarı ve borderline kişilik bozukluğu (BPD) arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.

BPD'si olan kişiler yüksek oranda çocukluk çağı cinsel istismarı, duygusal istismar ve / veya fiziksel istismar bildirmektedirler. BPD'li kişilerin yüzde 76'sı cinsel istismara maruz kaldıklarını ve yüzde 25 ila 73'ünün fiziksel olarak istismar edildiğini bildirmiştir. Bu nedenle, çocukluk dönemi istismarını BPD'ye bağlayan iyi bir araştırma yapılırken, BPD'li kişilerin yaklaşık üçte birinin istismar olmadığını bildiren kanıtlar da bulunmaktadır.

Ayrıca, BPD'yi duygusal ve fiziksel ihmal gibi diğer çocuk kötü muamelelerine de bağlayan kanıtlar vardır. Aslında, bazı araştırmalar duygusal ve fiziksel ihmalin fiziksel veya cinsel istismardan daha BPB gelişimi ile daha yakından ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu durumun tespit edilmesi zordur, çünkü kötüye kullanım yaşayan çocuklar da sıklıkla bir tür ihmal yaşarlar.

Çocukluk Bozukluğunu Borderline Kişilik Bozukluğuna Nasıl Yönlendirir?

Çocukluk dönemi istismarının BPB için bir risk faktörü olması durumunda, bu çocukluk deneyimlerinin BPD'nin gelişimine nasıl yol açacağı nedir? 2016 yılında yapılan bir çalışmada, duygusal istismarın daha sonraki BPD'de en önemli kötüye kullanım türü olduğu ve ergenlik çağındaki bağımlılığın istismar ile BPD arasında bir arabulucu olabileceği bulunmuştur. Diğer çalışmalar daha sonra BPD'de duygusal istismarın rolünü araştırmıştır.

Bu çalışmalar önlenebilir olabilecek nedenlerin araştırılmasında önemli olmakla birlikte, tedavinin, halihazırda hastalıkla başa çıkmakta olan insanlara, özellikle de duygu düzenleme ile ilgili yaklaşımlara nasıl yardımcı olabileceğini belirlemede yardımcı olmaktadırlar.

Duygusal istismarın yanı sıra duygusal geçerliliğini yitirmesi de geçersiz kılınan bir ortamın duygusal bir istismar biçimi olduğu iddia edilse de, BPD'ye bağlanmıştır.

Çocukluk Suistimali Olanlarda BPD Farklı mı?

Çocukken istismar edilenlerde ve olmayanlarda BPB belirtileri karşılaştırıldığında, özellikle çocukluk çağında cinsel istismarın BPD'li kişilerde artan intihar girişimi riski ile bağlantılı olduğu görülmüştür.

Çocuk İstismarı ve BPD'nin Alt Hattı

Araştırma, BPD ile çocuk kötü muamelesi arasında bir ilişki olduğunu tam olarak göstermiştir. Bununla birlikte, kötü muamelenin BPD'ye yol açtığına dair net bir kanıt yoktur. İki şey arasında bir ilişki olduğunu gösteren araştırma, mutlaka aralarında bir neden olduğunu kanıtlamaz. Açıkça, istismarın bizim düşüncemizden çok daha yaygın olduğunu belirten çocuk istismarı istatistikleriyle , sınır kişilik bozukluğunun nedenlerinden biri olup olmadığını belirlemek önemlidir.

Çocuklukta istismarı ve BPD arasındaki kesin ilişkileri değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır ve istismar bir nedense, çocuklara yönelik kötü muamelenin türü BPB'nin gelişimi ile yakından ilişkilidir. BPD'nin genetik faktörler , mizaç , biyoloji ve diğer çevresel faktörler de dahil olmak üzere bir dizi farklı faktörün kombinasyonu ile ilişkili olması muhtemeldir.

BPD oldukça yanlış anlaşılan bir hastalıktır. Eğer BPD ile yaşıyorsanız veya bozukluğu olan birisini biliyorsanız, neler yapabileceğinizi öğrenmek için zaman ayırın. Popüler görüşün aksine, BPD tedavi edilebilir ve hastalık ile yaşayanlar anlamlı yaşamlar yaşayabilir. Kişilerarası ilişkiler ile ilgili önemli sorunlar olsa da, bu yönüyle de, hem bozuklukla yaşayan kişinin hem de onu ilgilendiren kişilerin anlamasıyla büyük ölçüde geliştirilebilir.

Kaynaklar:

Bornovalova, M., Gratz, K., Delany-Brumsey, A., Paulson, A. ve Lejuez. Konut Tedavisinde İç Şehir Maddesi Kullanıcıları Arasında Borderline Kişilik Bozukluğu için Mizaç ve Çevresel Risk Faktörleri. Kişilik Bozuklukları Dergisi . 2006. 20 (3): 218-31.

Frias, A., Palma, C., Farriols, N., Gonzalez, L. ve A. Horta. Endişeli Yetişkin Ekleri Çocukluk Çağı Duygusal İstismar ve Sınırda Kişilik Kişilik Bozukluğu Arasındaki İlişkiyi Etkileyebilir. Kişilik ve Ruh Sağlığı . 2016 10 (4): 274-284.

Kuo, J., Khoury, J., Metcalfe, R., Fitzpatrick, S. ve A. İyi Niyet. Çocukluk Çağı Duygusal İstismar ve Borderline Kişilik Bozukluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Duygu Yönetmeliğiyle Zorlukların Rolü. Çocuk İstismarı ve İhmali . 2015, 39: 147-55.

Soloff, P., Feske, U. ve A. Fabio. Borderline Kişilik Bozukluğunda Çocukluk Çağı Cinsel İstismar ve İntihar Davranışı İlişkisi. Kişilik Bozuklukları Dergisi . 2008. 22 (3): 221-32.

Westbrook, J. ve H. Berenbaum. Duygusal Farkındalık Çocukluk Suistimali ile Borderline Kişilik Bozukluğu Semptom Faktörleri Arasındaki İlişkiyi Ortaya Koyar. Klinik Psikoloji Dergisi . 2016 Eki 4. (Baskıdan önce Epub).