Çocuğum Bipolar Bozukluğumu mi Devralacak?

Bipolar Bozukluk Genetiği

Bipolar bozukluğunuz varsa ve çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, muhtemelen kendinize sorduğunuz sorulardan biri bipolar bozukluğunuzu bir çocuğa geçirip geçirmeyeceğinizdir. Bipolar bozukluk kalıtsal mıdır? Bipolar bozuklukta genetiğin rolü nedir?

Bipolar Bozukluk Herediter mi?

Bipolar bozukluğun ailelerde çalışabileceği bir süredir biliyoruz ve şimdi, genomik sekanslama ile, hastalıktaki genetik faktörlerin olası rolünü öğreniyoruz.

Kalıtımın rolü, aile ve ikiz çalışmalardan net iken, daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bipolar bozukluk gelişimi için genel yaşam süresi riskinin, tanıma bağlı olarak, ortalama tanı yaşı 18 olan, yüzde 1 ila 4 arasında bir yerde olduğu düşünülmektedir.

Aile öyküsü ve bipolar bozukluk hakkında bildiklerimize ve daha sonra genetik uzmanların her iki bipolar bozuklukta ve diğer zihinsel sağlık bozukluklarında bireysel genlerin rolünü keşfettiklerine bakalım.

Bipolar Bozukluk Aile Tarihi

Bipolar bozukluk genel olarak aile öykü çizelgelerinin gözden geçirilmesine dayanan ruh sağlığı bozukluklarının en kalıtımsallarından biri olarak kabul edilir. Örneğin, bipolar bozukluk ile yüksek bir aile bağını bulan bir çalışmanın verileri:

Diğer pek çok çalışma, bipolar bozukluğun, bu dereceye kadar olmasa da, ailelerde çalıştığını bulmuştur. Bipolar bozukluğun spesifik yönleri de, hastalık başlangıcı ( mania ve depresyon), atak sıklığı, psikoz varlığı, intihar eğilimi, hızlı-döngü, ilişkili alkol kullanım bozuklukları, panik bozukluğu ve duyarlılık gibi ailelerde ortaya çıkmaktadır. lityum ve diğer ilaçlar gibi ilaçlara).

Bipolar bozukluğun başlangıç ​​yaşı, daha şiddetli bipolar bozukluğu olan anne babaları veya büyükanne ve büyükbabaları olan çocuklar için genellikle daha gençtir.

Genetik ve Çevre ve Bipolar Bozukluk (Doğa ve Nurture Controversy)

Bipolar bozukluk ailelerde ortaya çıktığında şu soruya yalvarır: Genetik (spesifik gen kombinasyonları) veya bunun yerine çevre ile ilgili risk artışıdır. Her iki mekanizmanın da muhtemelen oyunda olduğu ve bipolar bozukluğun nedenselleşmesine katkıda bulunduğu görülmektedir.

Bipolar Bozukluğun Genetiği

Ailelerde çalışmasına rağmen, spesifik genetik risk faktörlerini tanımlamak daha zordur. Bipolar bozukluğun genetiğine bakarak yapılan araştırmalar, nedensel olan tek bir geni bulamamıştır (örneğin, kistik fibrozis durumunda olduğu gibi). Daha doğrusu, birçok genin (poligenik) her biri ile çeşitli kromozomal bölgeler olduğu görülmektedir. Bu bozukluğa karşı duyarlılığı artırmada küçük bir etkiye sahiptir.

ANK3, CACNA1C, NCAN, ODZ4 gibi genlerdeki varyantlar ve duyarlılığı arttırdığı ancak sadece genetik riskin çok küçük bir yüzdesini açıkladığı düşünülmektedir. Ayrıca, bu "risk alelleri" olan kişilerin çoğunun bipolar bozukluğu yoktur.

Genetik ve Bipolar İlaçlara Yanıt

Yeni genetik anlayışımızla dikkat çeken ayrı bir konu, genetiklerin bir kişinin bipolar bozukluk için ilaçlara nasıl yanıt verdiği konusunda bir rol oynayabileceğidir. Örneğin, CYP206 geninin iki aktif olmayan kopyasına sahip olanlar, respiradon ve aripiprazol gibi ilaçların zayıf metabolize edicileri olabilir.

Yukarıda belirtildiği gibi, bir kişinin lityum gibi ilaçlara ne kadar tepki verdiği, ailede de olabilir.

Bipolar Bozukluk ve Diğer Ruh Sağlığı Bozukluklarının Genetiği

Genetik duyarlılığa bakıldığında, bunların bipolar bozukluk ve şizofreni , şizoaffektif bozukluk ve depresyon ile belirtilen gen varyasyonları arasında örtüştüğü belirtilmiştir.

Bipolar Bozukluğunuz Varsa Çocuklarınız Var mı?

Bipolar bozukluğu olan çocuklarda bipolar bozukluk riskinin arttığını bilerek, bozukluğu olan ebeveynlerin çocuk sahibi olması gerekir mi?

Bu doğru ya da yanlış bir cevabı olmayan bir sorudur. Kalıtsal bir yönü olan birçok tıbbi durum vardır. Ayrıca, bir çocuğun bipolar bozukluk geliştireceği "garanti eden" tek bir gen veya gen dizisi yoktur.

Akıl sağlığı bozukluğu geliştiren bir çocuğa sahip olmanın harika bir tatmin edici deneyim olmayacağını söyleyen hiçbir şeyin olmadığını belirtmek önemlidir.

Doğru cevap, ebeveynlerin karar vermesi gereken şey hem kendileri hem de gelecekteki çocukları için en iyisidir. Bununla birlikte, bir aile öyküsüne sahip olduğunuzu bilmek, bir mani atağı oluşmadan önce durumu tanımak için çocuğunuzun herhangi bir belirti veya semptom göstermesi durumunda izlemenize yardımcı olabilir.

Genetik, Kalıtım ve Bipolar Bozuklukta Alt Çizgi

Bipolar bozukluk gelişiminde genetik bir rol olduğu açıktır, ancak bu rol poligenik (birçok farklı gen tarafından kontrol edilir) ve çok karmaşıktır. Başka bir deyişle, bipolar bozukluğa neden olan tek bir veya birkaç gen varyasyonu yoktur, daha ziyade, bir kişinin bipolar bozukluk geliştirmeye yatkınlığını arttırabilen genlerin farklı bir kombinasyonu. Bir aile öyküsü öyküsü, bir ebeveyn olmayı bırakmanın bir nedeni değildir. Çocuklarda bipolar bozukluk için kırmızı bayraklar ve bozukluğun farklı formları hakkında bilgi edinmek isteyebilirsiniz.

> Kaynaklar:

> Alsabban, S., Rivera, M. ve P. McGuffin. Bipolar Bozukluk Genler için Genom Geniş Aramalar. Güncel Psikiyatri Raporları . 2011. 13 (6): 522-7.

> Charney, A., Ruderfer, D., Stahl, E. ve diğ. Bipolar Bozukluğun Klinik Alt Tipleri Arasındaki Genetik Heterojenitenin Kanıtları. Translasyonel Psikiyatri . 2017 7 (1): e993.

> Craddock, N. ve P. Sklar. Bipolar Bozukluğun Genetiği. Lancet . 2013. 381 (9878): 1654-62.

> Goes, F. Bipolar Bozukluk Genetiği: Son Güncelleme ve Gelecek Yol. Kuzey Amerika Psikiyatri Klinikleri . 2016. 39 (1): 139-55.

> Kerner, B. Bipolar Bozukluğun Genetiğinin Daha Derin Bir Anlaşmasına Doğru. Psikiyatri'de Sınırlar . 2015 6: 105.