APA Formatı: 12 Temel Kurallar

APA Formatı ve Stili Kılavuzu

Bir psikoloji dersi için bir makale mi yazıyorsun? Sonra kağıdınızı düzenlemek ve kullandığınız referansları listelemek için APA formatını kullanmanız gerekecektir. Bu formatı daha önce hiç kullanmadıysanız, geçmişte kullandığınız bazı yazı stilleri ve yönergelerinden biraz farklı olduğunu görebilirsiniz.

Alışmak için biraz zaman geçmesine rağmen, bir APA makalesinin nasıl yazılacağını öğrenmek, bir psikoloji bölümü olmanız ya da sadece ilk sosyal bilim dersinizi almanız konusunda size yardımcı olacak faydalı bir beceridir.

APA Formatı Nedir?

APA formatı Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA) resmi tarzıdır ve yaygın olarak psikoloji , eğitim ve sosyal bilimlerdeki kaynakları alıntılamak için kullanılır. APA stili, temel ilkeleri ortaya koyan Psikolojik Bülten'de yayınlanan 1929 tarihli bir makaleden kaynaklanmıştır. Bu yönergeler sonunda APA Yayın Kılavuzuna genişletildi.

Öyleyse neden APA formatı psikoloji ve diğer sosyal bilimlerde bu kadar önemlidir? APA stilini kullanarak, psikoloji hakkında yazan araştırmacı ve öğrenciler, fikirleri ve deneyleri hakkındaki bilgileri tutarlı bir biçimde iletebilmektedir. Tutarlı bir stile yapışmak, okuyucuların dergi makalelerini ve diğer psikolojik yazım biçimlerini okurken neleri arayacaklarını bilmelerini sağlar.

Daha önce hiç psikoloji veya sosyal bilimler dersi almadıysanız, muhtemelen MLA veya Chicago stili gibi farklı bir stil rehberi kullanmaya alışkınsınızdır.

Yeni üniversite öğrencilerine, yıllarını başka bir biçimlendirme stiline sahip olduktan sonra, başlarına yeni bir biçimlendirme stiline sahip olduktan sonra, çoğu üniversite seviyesinde sınıfın APA stilini gerektirdiğini görmek şaşırtıcıdır. Özellikle farklı sınıflar için farklı stiller arasında geri ve ileri gitmek zorunda kalırsanız, zor bir geçiş olabilir.

Temel bilgilerin sağlam bir şekilde kavranması ve birkaç temel kaynağın işaretlenmesi, bu yeni formatın öğrenilmesini biraz daha kolaylaştırabilir.

Kağıdınızın 4 Büyük Bölümü

Çoğu durumda, makaleniz dört ana bölüm içermelidir: başlık sayfası, özet, ana bölüm ve referanslar listesi.

1. Başlık Sayfası

Başlık sayfanızda bir koşu başlığı, başlık, yazar adı ve okul bağlantısı bulunmalıdır. Başlık sayfanızın amacı, okuyucunun kağıdının neyle ilgili olduğunu ve kimin tarafından yazıldığını hızlıca öğrenmesini sağlamaktır. Bir APA biçimi başlık sayfası yazma hakkında daha fazla bilgi edinin.

2. Özet

Özet, sayfanızı hemen takip eden kısa bir özetidir. APA formatına göre, özetiniz 150 veya 250 kelimeden fazla olmamalıdır, ancak bu, belirli yayın veya eğitmen gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Bir APA formatı özeti yazma hakkında daha fazla bilgi edinin.

3. Ana Gövde

Bir makale gibi bir şey için, makalenizin ana gövdesi asıl makalenin kendisini içerecektir. Bir laboratuvar raporu yazıyorsanız , ana vücudunuz başka bölümlere ayrılacaktır. Bir laboratuvar raporunun dört ana bileşeni bir giriş , yöntem , sonuç ve tartışma bölümlerini içerir.

4. Referanslar

Kağıdınızın referans bölümü, makalenizde kullandığınız tüm kaynakların bir listesini içerecektir.

Eğer kağıdınızın herhangi bir yerinde herhangi bir bilgi verdiyseniz, bu bölümde uygun şekilde referans gösterilmesi gerekir. Hatırlanması gereken bir pratik kural, kağıdınızda belirtilen herhangi bir kaynağın, referans bölümünüze dahil edilmesi ve referans bölümünüzde listelenen herhangi bir kaynağın da kağıdınızda bir yerde belirtilmesi gerektiğidir.

APA Formatında Metin İçi Etiketlerini Nasıl Kullanılır

Kağıdınızı yazarken, kullandığınız bilgileri nerede bulduğunuzu belirten metninizde alıntılar eklemeniz önemlidir. Bu gibi gösterimler metin içi alıntılar olarak adlandırılır ve APA formatı, kağıdınızın metninde APA formatında alıntı yapıldığında yazarın adını ve yayın tarihini kullanın.

Örneğin, Sigmund Freud'un Rüyaların Yorumu adlı kitabını alıntılamak isterseniz, şu formatı kullanırsınız: (Freud, 1900). Kaynaktaki genişletilmiş bilgi daha sonra referans bölümünüzde görünmelidir.

APA Stil Referans Sayfaları İçin Önemli İpuçları

Birkaç Daha Faydalı Kaynaklar

APA formatıyla uğraşıyorsanız ya da araştırmanızda çalışırken referanslarınızı toplamak ve düzenlemek için iyi bir yol arıyorsanız, ücretsiz bir APA alıntı makinesi kullanmayı düşünün. Bu çevrimiçi araçlar, başvurulan bir APA stili oluşturmaya yardımcı olabilir, ancak her zaman doğruluk için her birini iki kez kontrol etmeyi unutmayın.

Amerikan Psikoloji Derneği'nin resmi Yayın Kılavuzunun kendi kopyasını satın almak, APA formatı hakkında daha fazla bilgi edinmenin ve kendi çalışmanızı kontrol etmek için kullanışlı bir kaynağa sahip olmanın harika bir yoludur. APA formatının örneklerine bakmak da çok yardımcı olabilir.

APA formatı karmaşık görünebilirken, kurallara ve formatlara alıştıktan sonra daha kolay olacaktır. Genel format pek çok makale için benzer olabilir, ancak eğitmeninizin bir makale veya araştırma makalesi yazıp yazmayacağınıza bağlı olarak değişen belirli gereksinimleri olabilir. Referans sayfanıza ek olarak, eğitmeniniz de bir APA formatı bibliyografyasını korumanızı ve teslim etmenizi gerektirebilir.

> Kaynak:

> Amerikan Psikoloji Derneği. Amerikan Psikoloji Derneği'nin Yayın El Kitabı (6. Basım). Washington DC: Amerikan Psikoloji Derneği; 2010.