APA Formatında Kaynaklara Nasıl Bakılır?

Bir APA yazısı yazarken, çoğu zaman başkalarının çalışmalarına başvurmanız gerekecektir. Bu, psikologlar tarafından yapılan araştırmayı, başka bir yazarı paraphrase etmek, ya da başka bir çalışmadan doğrudan alıntı yapmayı açıklamayı içerebilir. Doğru APA gerekçesi, konunuzdaki araştırmaya aşina olduğunuzu, kaynaklarınızın doğru bir şekilde belgelendiğinizi ve sonuçların varlığınızın sağlam kanıtlarla desteklendiğini gösterir.

Metin içi alıntılarınız referans bölümünüz kadar önemlidir. APA formatı, yazar bilgisini kullanarak eserlerin nasıl alıntı yapılacağına dair bir dizi net kurallar oluşturur. Metin içi alıntılarınızın özel biçimi, kaynağa ve kaynağın atfedildiği yazar sayısına bağlı olarak değişecektir.

Kaynaklarınızı APA Formatında Gösterme

Makalenizde kullandığınız tüm kaynaklar iki şekilde belirtilmelidir. İlk olarak, metninizin gövdesinde başka bir kaynağa başvurduğunuz her yerde metin içi bir alıntı kullanılmalıdır. Bu genellikle kaynağın yazarı ve yayın yılı adı dahil edilerek gerçekleştirilir.

Kaynakların APA formatında atıfta bulunulmasının ikinci yolu, kağıdınızın sonunda atıfta bulunulan her kaynak için tam referansı sağlayan, kağıdınızın sonunda bir referans bölümü içermektir. Her zaman hatırlayın, eğer makalenizde bir kaynak varsa, referans bölümünde de yer almalıdır.

Yazarlar APA Formatında Nasıl Anlatılır

Yazar yok

Çoğu makale, kitap ve diğer referans materyaller yazar bir atıf içerecek olsa da, bazı kaynaklar yazarlık hakkında bilgi sahibi değildir. Bu kaynakları APA formatında nasıl aktarıyorsunuz? Metin içi alıntılar, parantez içine alınmış kısa bir makale başlığı ve tarih kullanmalıdır.

Makale başlıkları uzun olduğunda, sadece başlığın ilk sözcüğünü veya iki kelimesini kullanın.

Örneğin:

Çalışma, iki değişken arasında güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu ortaya koymuştur ("Learn APA," 2006).

Bir Yazar:

Bir kitap, makale ya da başka bir kaynak sadece bir yazar olduğunda, yazarın soyadını ve ardından yayın tarihini belirtmeniz yeterlidir.

Örneğin:

... öğrenciler kavramların ve bilginin sağlam bir şekilde anlaşıldığını gösterdiler (Jones, 2001).

veya

Jones (2001), öğrencilerin kavram ve bilgileri sağlam bir şekilde anladığını ortaya koymuştur.

İki Yazar:

Bir kaynak iki yazar listelediğinde, metin içi atıflarınız hem yazarların hem de yayınlanma tarihlerinin son isimlerini vermelidir.

Örneğin:

... daha sonra yapılan çalışmalar benzer bir etki gösterdi (Ross ve Hudson, 2004).

veya

Ross ve Hudson (2004) daha sonraki çalışmalarda benzer bir etki bulmuşlardır.

Üç ila Altı Yazar:

Üç ila altı yazarlı kaynaklar için uygun APA formatı, kaynağın yanı sıra yayın tarihini ilk kez gönderdiğinizde tüm yazarların soyadlarını listelemeyi gerektirir.

Örneğin:

... sonuçlar iki değişken arasında güçlü bir pozitif ilişki olduğunu göstermiştir (Robsen, Hutchkins, Ru ve Selanis, 1989).

veya

Robsen, Hutchkins, Ru ve Selanis (1989) iki değişken arasında güçlü bir pozitif korelasyon buldular.

Sonraki alıntılar, yayın tarihi ile birlikte sadece ilk yazarın soyadını listelemelidir.

Robsen (1989) etkilerini gösterdi ...

veya

.. bu etkileri gösteren bir çalışma (Robsen, et al., 1989).

Yedi veya Daha Fazla Yazar:

İlk yazarın soyadını ve yayın tarihini listelemek, kaynakları yediden fazla yazarla belirtmelidir.

Örneğin:

... öğrenciler APA formatını okuduktan sonra yeterlilik gösterdi (Smith ve ark., 2005).

veya

Smith ve arkadaşları, (2005) ...

Yazar olarak organizasyonlar:

Yazar bir kuruluş veya varlık olduğunda, APA formatında nasıl bir metin atıfı oluşturursunuz?

Kaynak metnini ilk kez gönderdiğinizde daima kuruluşun tam adını ekleyin. Alıntı, varsa, kuruluşun kısaltmasını da içermelidir. Sonraki alıntılar sadece kısaltma ve yayınlanma tarihini listeleyebilir.

Örneğin:

Amerikan Psikoloji Derneği (2000) ...

veya

... öğrencilerin olumlu yanıt verdiğini buldu (American Psychological Association [APA], 2000).

ve sonraki alıntılar

(APA, 2000).

Referanslarınızı ve alıntılarınızı Amerikan Psikoloji Derneği'nin resmi Yayın Kılavuzunu kullanarak kontrol ettiğinizden emin olun.

Kitapları APA Formatında Nasıl Gösteririm

Kitaplar için kullandığınız APA alıntı formatı, listelenen yazarların sayısına bağlı olarak değişebilir.

Bir kitabın sadece bir yazar varsa, yazarın soyadını ve yayın tarihini takip etmesini sağlayın. Altıdan fazla yazarın bulunduğu durumlarda, ilk listelenen yazarın soyadı ve ilk baş harfleri kullanılmalı, ardından "et al.".

Örneğin:

... öğrenciler APA formatını okuduktan sonra yeterlilik gösterdi (Smith ve ark., 2005).

veya

Smith ve arkadaşları, (2005) ...

Dergiler, Dergiler ve Diğer Dergilerde Yazılar İçin APA Gerekçesi

Bir akademik dergide , dergide, gazetede veya diğer süreli yayınlarda makalelere başvurduğunuzda yazarın tarih formatını takip etmelisiniz. APA alıntı, yazarın soyadını ve ardından yayın tarihini içermelidir.

Örneğin:

... Smith ve Jones'un (2005) açıkladığı gibi ...

veya

... çalışmada iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Smith ve Jones, 2005).

Bazı durumlarda, bir yayın listelenen bir yazarın olmayabilir. Makalenin kısa başlığını yayın tarihini takip edin.

Örneğin:

... bulgular konuyla ilgili önceki araştırmalarla çelişmiştir ("Yeni Araştırma," 2009).

Yazarsız Makale Önerme:

Hiçbir yazarın listelenmediği durumlarda, makalenin kısa başlığını yayın tarihini takip edin.

Örneğin:

... bulgular önceki araştırmalarla tutarlıydı ("Yeni Çalışma," 2003).

Doğrudan bir teklif kullanırsanız, APA gerekçeniz her zaman kaynağın bulunabileceği sayfa numarasını içermelidir. Amerikan Psikoloji Derneği (APA) gibi bir kuruluşa atıfta bulunduğunuz durumlarda, kaynağı ilk kez söylediğinizde tüm adı heceleyin. Diğer tüm alıntılar uygun kısaltmayı kullanmalıdır.

Elektronik Kaynaklar için APA Ödülü

APA için elektronik medyanın gerekçesiyle kullandığınız tam format, kullanılan kaynağın türüne bağlıdır. Birçok durumda, biçim kitaplara veya dergi makalelerine çok benzer olacaktır, ancak kaynağın URL'sini ve referans bölümünde erişildiği tarihi de eklemelisiniz. Bu makalede, elektronik kaynakları APA formatında nasıl anlatacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.

> Kaynak:

> Amerikan Psikoloji Derneği. Amerikan Psikoloji Derneği'nin Yayın El Kitabı (6. Basım) . Washington DC: Amerikan Psikoloji Derneği; 2010.