APA Biçimi Örnekleri, İpuçları ve Yönergeleri

APA formatı Amerikan Psikoloji Derneği tarafından kullanılan resmi bir stil olup, psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. APA formatında yazı kağıtları için örnekler, ipuçları ve kuralların bu galerisine göz atın.

1 - Başlık Sayfası Örneği

Kendra Cherry

Başlık sayfanız bir koşu başlığı, sayfa numarası, makale başlığı, yazar adı ve yazar bağlantısı içermelidir.

APA Yayın Kılavuzunun altıncı baskısı, bir APA stil başlık sayfasının formatında birkaç değişiklik içeriyordu.

2 - APA Formatındaki Referans Sayfaları

Kendra Cherry

Psikoloji sayfanızda belirtilen tüm kaynaklar referans sayfaya dahil edilmelidir.

Referans sayfası, APA belgenizin sonunda görünmelidir. Bu sayfanın amacı, kağıdınızda kullanılan kaynakların bir listesini sağlamaktır, böylece okuyucu, belirttiğiniz tüm materyalleri kolayca arayabilir.

Referans sayfanızda gözlemlemeniz gereken ilk kurallardan biri: Makaleyi makalenizde alıntıladıysanız, referans listesinde görünmelidir. Tersine, referans sayfanızda bir kaynak görünüyorsa, makalenizde bir yere atıfta bulunulmalıdır.

Referanslarınız, en üstte ortalanmış Referanslar başlığıyla yeni bir sayfada başlamalıdır. Kaynakların başlığının altını çizmeyin, italikleştirmeyin veya tırnak işaretleri yerleştirmeyin.

Bazı Daha Temel Referans Sayfası Kuralları

3 - APA Formatında Tablolar

Kendra Cherry

Tablolar, çok sayıda bilgiyi kısa, net ve okunması kolay bir biçimde görüntülemek için harika bir yoldur.

APA formatında kağıtlarda, tablolar genellikle istatistiksel analiz ve diğer ilgili nicel verilerin sonuçlarını açıklamak için kullanılır. Bununla birlikte, tabloların basitçe makalenin metninde sunulan verileri çoğaltmak için kullanılmadığını ve tüm verilerin bir tabloda sunulmaması gerektiğini belirtmek önemlidir. Sunmak için çok az sayısal bilginiz varsa, kağıdınızın metninde açıklanmalıdır.

Resmi APA yayın kılavuzu, masanızın okuyucuyla birlikte tasarlanmasını önerir. Verileri anlaşılır ve anlaşılması kolay bir şekilde iletmeye gayret edin.

APA Formatında Tablolar için Temel Kurallar

Tablo Başlıkları

APA Format Tablosuna Ek Notlar

Ek açıklama gerekirse, tablonun altına bir not eklenebilir. Üç çeşit not vardır: Genel notlar, özel notlar ve olasılık notları. Genel notlar tüm tablonun bazı yönlerine atıfta bulunur; belirli notlar belirli bir sütuna veya sıraya işaret eder; olasılık notları olasılık seviyesini belirtir.

Hızlı Kontrol Listesi

4 - APA Formatında Dergi ve Süreli Yayınlar

Kendra Cherry

Dergi makaleleri , APA formatı referans listenizde alfabetik sırada görünmelidir. APA formatında dergi makalelerinin örnekleri için aşağıdaki resme bakın.

Daha APA Formatı İpuçları

Başlık, alt başlık ve uygun isimlerdeki ilk kelimeyi büyük harfle yaz.

Yayının adını ve cilt numarasını yazınız.

Temel kurallar

Bir dergi makalesi referansının temel formatı, yazarların soyadlarına ve ardından baş harflerine göre listelenmesini içerir. Ardından, yayın yılı parantez içinde ve bir süre takip edilir. Makalenin başlığı, sadece ilk kelime ve uygun isimler büyük harfle yazılmalıdır. Derginin başlığı, her ikisi de italik olan cilt numarası ile birlikte takip edilmeli ve makalenin sayfa numaraları da eklenmelidir. Son olarak, mevcutsa DOI numarası eklenmelidir.

5 - APA Formatında Elektronik Kaynaklar

Kendra Cherry

APA formatında elektronik kaynaklara başvurmak özel stil endişeleri gerektirir.

Elektronik Referanslar Diğer Referanslara Benzer

Bir elektronik referansın temel formatı, başka herhangi bir referansınkine çok benzer. Ancak, referansın internetten ve belgenin çevrimiçi konumuna ulaştığı tarihi eklemeniz gerekir. Araştırma yaptığınızda ve kaynakları biriktirirken, her zaman belirli bir kaynağı bulduğunuz tarihi ve Web'deki tam yerini belirttiğinizden emin olun.

Mümkün olduğunda bir Dijital Nesne Tanımlayıcısı kullanın

Çevrimiçi URL'ler değişebileceğinden, APA, mümkünse referanslarınızda bir Dijital Nesne Tanımlayıcısı (DOI) kullanılmasını önerir. Bir DOI, bir 10'un yanı sıra bir önek (kuruluşlara atanan dört basamaklı bir sayı) ve bir sonek (yayıncı tarafından atanan bir sayı) ile başlayan benzersiz bir alfasayısal dizedir. Birçok yayıncı, elektronik bir belgenin ilk sayfasında DOI'yi içerecektir. Bir DOI varsa, aşağıdaki gibi referansın sonuna ekleyin: - 10.0000 / 00000000000

> Kaynaklar:

> Amerikan Psikoloji Derneği. (2010). Amerikan Psikoloji Derneği'nin Yayın El Kitabı. Yazar: Washington, DC.