Gerd ve Kaygı Arasındaki Bağlantı Nedir?

Anksiyete bozuklukları, GÖRH için artmış risk ile ilişkilidir.

Hiç mide yanığının endişenizle ilgili olabileceğini düşündünüz mü? Araştırma, neden bilinmeyen kesin neden olsa da, bir bağlantının var olduğunu göstermektedir.

GERD Nedir?

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) veya asit reflü hastalığı, mide asidinin özofagusa geri döndüğü, mide yanması, yutma güçlüğü veya boğazınızda yanma hissi veren semptomlara neden olduğunda ortaya çıkar.

GÖRH ayrıca kronik öksürük, eroziv özofajit ve hatta özofagus kanseri gibi komplikasyonlara da yol açabilir.

Ne nedenleri

Özofagus, ağzı mideye bağlayan kaslı bir tüpdür. Alt özofageal sfinkter (LES), yemek yediğinizde mideyi özofagustan kapatan bir kas halkasıdır. Yemek yediğinizde, bu kas rahatlayarak yemeklerin yemek borusundan mideye sorunsuz geçmesine izin verir. LES daha sonra tekrar kapanır, böylece midede yemek özofagusa geri dönmeyecektir. Ancak, LES düzgün bir şekilde çalışmadığında, mide asidi özofagusa geri döndüğünde GERD gelişebilir.

Anksiyete ve GERD Arasındaki Bağlantı

Çalışmalar, GÖRH olan insanlarda anksiyete insidansının genel popülasyondakilerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Alimenter Farmakoloji ve Tedavi Edicilerde yapılan bir çalışmada, anksiyete durumundaki kişilerin reflü semptomlarına sahip olma riskinin iki ila dört kat arttığı bulunmuştur.

Bu, araştırmacıların tamamen açık olmadığı halde, kaygının GERD gelişiminde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Bazı uzmanlar panik ve gastrointestinal bozukluklarla ilişkilendirilen kolesistokinin (CCK) denen bir beyin kimyasalının anksiyete bozukluğu olan kişilerde GÖRH prevalansında rol oynayabileceğine inanmaktadır.

Başka bir olasılık ya da katkıda bulunan faktör, insanlar endişeli olduklarında, sigara içme, alkol içme ya da yağlı ya da kızartılmış yiyecekler tüketme gibi asit reflüyü tetikleyebilecek ya da daha da kötüleştirebilecek davranışlarda bulunmaya eğilimlidirler.

Tüm bunların söylenmesi, bir bağlantının nedensellik anlamına gelmediğini hatırlamak önemlidir. Diğer bir deyişle, bu çalışmalar anksiyetenin doğrudan GERD'ye veya tersine yol açtığını öne sürmemektedir. Aksine, iki sağlık durumu arasında büyük olasılıkla karmaşık olan bir ilişki veya bağlantı bulunmuştur.

Bir kelime

Buradaki büyük resminiz, kaygı veya GERD ya da her ikinizin birden olduğundan şüpheleniyorsanız, uygun bir teşhis ve tedavi planı için sağlık uzmanınızı gördüğünüzden emin olun. İyi haber, her ikisinin de etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi ve bir kişinin tedavi edilmesinin diğerine yardım edebilmesidir.

> Kaynaklar:

> Jansson C, Nordenstedt H, Wallander MA, Johansson S, Johnsen R, Hveem K, Lagergren J. toplum kaynaklı bir çalışmada anksiyete, depresyon ve başa çıkma ile ilişkili ağır gastroözofageal reflü semptomları. Aliment Pharmacol Ther. 2007 Eyl 1, 26 (5): 683-91.

> Yang XJ, Jiang HM, Hou XH, Song J. Gastroözofageal reflü hastalığı olan hastalarda anksiyete ve depresyon ve bunların yaşam kalitesi üzerine etkileri. Dünya J Gastroenterol. 2015 Nisan 14; 21 (14): 4302-09.